Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – aktivering af krisestøtte/psykosocial indsats til borgere

 

Formål

Procedure for aktivering af krisestøtte og psykosocialt beredskab ved beredskabshændelser eller særlige hændelser, hvor én eller flere involverede/berørte, har behov for enten krisestøtte eller psykosocial indsats.

 

Målgruppe:

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger som bemander akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse af procedure

 

Hvis der er tale om en situation med mange borgere, som er psykisk påvirket, skal det Psykosociale Beredskab i Psykiatrien aktiveres:

 • Det foregår via AMK-lægen, hvis AMK er aktiveret

 • Det foregår via AMK-vagtcentral, hvis AMK ikke er aktiveret

 • Se links i højre side af dette dokument: Psykiatriens plan for psykosocialt beredskab og psykiatriens pjece: Gode råd til dig der har oplevet en voldsom hændelse og dine pårørende.

 

 

Hvis der er tale om én eller få borgere gælder nedenstående:

 • Overvej om borgeren har nære pårørende, som har mulighed for at komme tilstede og give støtte.

 • Det kan også være borgeren har en privat ordning med akut psykologhjælp.

 

 

Øvrige muligheder er:

 

 1. 1. Egen læge, der kan henvise til en psykolog

 2. 2. Hvis psykisk berørte ankommer til akutmodtagelsen ifm. hændelsen: Akutmodtagelser kan udlevere psykiatriens pjece eller henvise til en sygehuspræst

 3. 3. Folkekirkens katastrofeberedskab – beredskabspræster

 4. 4. Psykiatriens psykosociale beredskab

 

 

Ad 3: Folkekirkens Katastrofeberedskab – beredskabspræster aktiveres via AMK-vagtcentralen

Efter aftale med borgeren kan SFV kontakte folkekirkens beredskabspræster. Beredskabspræsterne kan enten selv rykke ud eller være behjælpelig med at søge kontakt til en god og egnet sognepræst.

Folkekirkens præster kan efter de berørtes ønske yde sjælesorg i forbindelse med ulykker og dødsfald. Sognepræsten er som hovedregel forpligtiget til at yde hjælpen.

 

Ad.4: Psykiatriens psykosociale beredskab

Er AMK-funktionen ikke bemandet i forbindelse med en større hændelse

Hvis det præhospitale personale under indsatsen vurderer, at der er behov for at aktivere psykiatriens psykosociale beredskab, skal det præhospitale personale kontakte AMK-vagtcentralen for at anmode om aktivering. AMK-vagtcentralen sørger for aktivering af det psykosociale beredskab.

 

Det præhospitale personale skal angive følgende til Sundhedsfaglig visitator i AMK-vagtcentralen:

 • • Hændelse

 • • Antal involverede/berørte med behov for akut psykosocial hjælp

 • • Telefonnummer på de involverede/berørte samt kontaktoplysning til den præhospitale medarbejder der har anmodet om aktiveringen

 

Definition af begreber

Psykosocialt beredskab: Psykiatrien i Region Nordjylland har ansvaret for at stille et beredskab til rådighed, som kan yde psykosocial indsats overfor berørte af en beredskabshændelse. Den psykosociale indsats består af krisestøtte, social assistance og eventuelt kriseterapi overfor berørte (ofre/pårørende/vidner) til en beredskabshændelse. Det psykosociale beredskab stilles også til rådighed ved voldsomme hændelser, der ikke har karakter af en beredskabshændelse med mange involverede.