Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation

Beskrivelse

Vejledning til visitation i NordEPJ for Ortopædkirurgien.

 

FÆLLESVISITATION:

 • • I organisatorisk kontekst gå til ”Visitation” + ”Henvisninger til visitation”

 • • Marker ønskede henvisning – højreklik og vælg ”visitér”

  • Tilføj ”Sygdomsforløb” fra rullemenu

  • Tilføj ”Forløbsspor” fra rullemenu

  • Tilføj ”Startmarkør” fra rullemenu

  • Tilføj ”Ekspertområde” (svarer til visitatorkode/fagområde i det gamle elektronisk visitation)

  • Tilføj ”Ventegruppe” (svarer til ”tildelt” i det gamle elektronisk visitation – eks. Fodvis)

  • Tilføj ”Henvisningsårsag” – diagnose

 • • Vælg ”Klar til visitation”

 

Videresendelse af henvisning

 • • I organisatorisk kontekst gå til ”Visitation” + ”Henvisninger til visitation”

 • • Marker ønskede henvisning – højreklik og vælg ”Gå til patientens henvisninger”

 • • Højreklik – ”videresend henvisning” – vælg afdeling og udfyld evt. bemærkninger til modtagende afdeling

 • • For at komme retur til visitationsbilledet tryk på den ”grønne knap” – organisatorisk kontekst

 

Henvisning retur til egen læge

 • • Højreklik på henvisningen – ”gå til patientens henvisninger” – ”gå til korrespondance” – ”korrespondancebrev” – indsæt frase – vælg modtager og ”send”

 • • Marker aktuelle henvisning – højreklik – vælg afslut henvisning – udfyld

 

LÆGENS VISITATION i NORD-EPJ:

 • • I organisatorisk kontekst gå til ”Visitation” + ”Henvisninger til visitation”

 • • Henvisningen har status ”uvisiteret”

 • • Sorter efter ”ventegruppe” og håndter de henvisninger, som har status ”uvisiteret”

 • • Marker ønskede henvisning – højreklik og vælg ”visitér”

 • • Skift ventegruppe fx. fra tumorvis. til tumorsekr. ALB

 • • Tilføj dine initialer i ”bemærkningsfelt”

 • • Tryk ”OK” aldrig ”visiter”, da det låser for videre håndtering af henvisningen ved fagområdets sekretær

 

SEKRETÆRTEAMETS FÆRDIGBEHANDLING AF HENVISNINGEN:

 • • I organisatorisk kontekst gå til ”Visitation” + ”Henvisninger til visitation”

 • • Sortér listen vha. kolonnen ”ansvarlig” og kig herefter på kolonnen ”ventegruppe”

 • • Tag dig nu af de henvisninger, som hører til dit speciale

 • • Hvis henvisningen skal retur til visiterende læge, skal ventegruppen ændres og feltet ”ansvarlig” skal gøres blankt

 • • Hvis henvisningen er klar til indkaldelse – tryk ”visitér” og henvisningen vil lægge sig over i ”visiterede ikke indkaldte” og er nu klar til booking

  • I organisatorisk kontekst gå til ”Visitation” + ”Visiterede - ikke indkaldte”

  • Marker ønskede henvisning – højreklik, vælg ”Opret booking”

  • Vælg ønskede bookingopgave – book som du plejer (obs der skal ikke knyttes kontakt)

 

FORDELINGSOVERSIGT

Fordelingsoversigt

Visitatorkode/ fagområde

Bemærkninger til den primære visitation

SKOP = Idræt, Artro, Knæ

Henvisninger tildeles efter geografi mellem Aalborg ”Idrætsvis. ALB” og Hjørring ”Knævis. HJR/Hoftevis. HJR” (kun pt. indtil/under 65 år)

OBS undtagelse:

 • • Hoftehenvisninger tildeles Idræt-/Hoftevisitator efter geografi mellem Aalborg og Hjørring

BØRN = Børn under 15 år + rekonstruktionspatienter (børn og voksne)

Alle henvisninger tildeles ”Børn/Rekvis.”

OBS undtagelser:

 • • Skoliose/kyfose (undtagen hvis benlængdeforskel) tildeles ”Rygvis.” • Menisklæsion/vrid i knæ tildeles ”Idrætvis. ALB” • Udfyldninger/knuder tildeles ”Tumorvis ALB”

FOD

Alle henvisninger tildeles ”Fodvis”, som tager stilling til den videre fordeling matriklerne imellem

OBS undtagelse:

 • • Ankelfrakturer (nyere og mhp. fj. af materiale) tildeles ”Traumevis”

HÅND

Alle henvisninger tildeles ”Håndvis FARSØ”

OBS undtagelse:

 • • Henvisninger med henvisningsdiagnose ”karpaltunnelsyndrom” tildeles ”Håndvis FRH”

SKUL = Skulder/Albue

Alle henvisninger tildeles ”Skuldervis FARSØ”

RYG

Alle henvisninger ”omvisiteres” til Neurokirurgisk Afd.: 8001317

OBS undtagelse:

 • • Skoliose/kyfose tildeles ”Rygvis”. Henvisninger, som kommer tilbage fra Neurokirurgisk Afd. tildeles ”Rygvis”

TRAU

Henvisninger tildeles ”Traumevis”

SÅR

Henvisninger tildeles sårvisitator i Aalborg

OBS undtagelse:

 • • Diabetiske fodsår tildeles ”Fodvis” – pt. med adresse nord for fjorden sendes til ”Sårvis. ALB”

TUM

Alle henvisninger tildeles ”Tumorvis ALB”

OBS undtagelse:

 • • Henvisninger med ”tumordimser” fra skulder og op ”omvisiteres” til ØNHafd.

ALLO = Hofter + Knæ

Alle henvisninger tildeles hhv. ”Allohoftevis.” og ”Alloknævis.”, som tager stilling til den videre fordeling matriklerne imellem (65 år og derover)

 

Målgruppe

Sekretærer og visiterende læger i Ortopædkirurgisk Afdeling.

Referencer

PAS - Henvisning (Huskeseddel)