Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegeret standard ordination (Rammedelegation) af tynde væsker i kirurgisk sengeafsnit
 

Beskrivelse

Lokal instruks for delegeret rammeordination af tynde væsker til indlagte patienter i kirurgisk sengeafsnit

 

Afgrænsning og ansvar

Afdelingesledelsen på den afdeling, patienten er tilknyttet, har det overordnede ansvar for patientbehandlingen, herunder lægemiddel- og væskebehandling.

Stuegangsgående læge har ansvaret for at udstikke rammer for den delegerede væskeadministration, eksempelvis: ”Ved peroral væskeindtag under 1 l, suppleres med 1 l tynd væske, valgt afhængig af væsketal”; ”Tynd i.v. væske 3-5 l. afhængig af diurese” Ordinationen journalføres tidstro i continuation.

Plejepersonalet har ansvaret for at ophængt væske er i overensstemmelse med den afgivne, journalførte ramme og i øvrigt forsvarlig i forhold til biokemi, vitalparametre og almindelige kliniske observationer.

 

Præparater der er omfattet af delegationen:

0,9% NaCl (isotonisk NaCl)

0,9% NaCl med 5% glucose (NaCl-glucose)

Kalium-natriumklorid

Ringer-laktat

5% glucose

10% glucose

Disse væsker standardoprettes ved indlæggelse som p.n. ordination (delegeret ordination)

 

Dokumentation

Administration af tynde væsker dokumenteres ved opsætning i medicinmodul samt evt. i væskeskema. Nedtagning dokumenteres evt. væskeskema.

 

Definition af begreber

Delegeret ordination er overdragelse af kompetence til medarbejdere fra andre faggrupper end læger til at iværksætte eller justere væskebehandling indenfor en overordnet lægelig ordination kombineret med en på forhånd fastlagt rammeordination
 

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale tjenestegørende ved de kirurgiske sengeafdeligner.
 

Formål

Formålet med instruksen er at definere plejepersonalets delegerede ordinationsret af tynde væsker til indlagte patiener i kirurgisk sengeafdeling.
 

Referencer

DD841B16A9014FA5AD412F0087BAB482.ashx (laegemiddelstyrelsen.dk)

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser (rn.dk)