Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Akutte obstetriske tilstande

Formål

At kunne håndtere og behandle akutte obstetriske tilstande.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebiler i Region Nordjylland.


Vurdering og håndtering

Følgende specielle forhold gør sig gældende ved vurdering og håndtering af den gravide patient:

Airway:

 • • Øget aspirationsrisiko.

 • • Per definition potentiel vanskelig luftvej.

 

Breathing:

 • • Øget iltforbrug og hurtigere desaturering (fald i saturation).

 • • Ilt på maske med reservoir til ALLE.

 

Circulation:

 • • Øget blodvolumen med fysiologisk anæmi.

 • • Blodtryksfald (hypovolæmi) medfører placenta vasokonstriktion (nedsat gennemblødning af

placenta).

 • • Alle synligt gravide har risiko for vena cava compression og bør lejres 15 gr. ve sideleje

(spineboard tippes).

 • • Uterusruptur er i tillæg til vanlige årsager en mulig årsag til hypovolæmisk shock (smerter,

defense, abnormal lejring af fosteret).

 • • Abruptio placenta kan medføre hypovolæmisk shock (smerter, irritabel uterus, blødning

ydre/indre).

 

Disability:

 • • Kramper – som tegn på eklampsi (svangerskabsforgiftning).

 

Exposure:

 • • Den nyfødte pakkes ind i folietæpper for beskyttelse mod varmetab.

Oplysninger der skal indhentes hos alle gravide:

 • • Gestationsalder / termin

 • • Tidligere fødsler: komplikationer og/eller sectio (kejsersnit)

 • • Graviditetsforløb

 • • Øvrige sygdomme hos den gravide (f.eks. DM og hjertesygdom)

 • • Livstegn fra barnet

 • • Vandafgang

 • • Veer / Pressetrang

 • • Smerter

 • • Blødning

 • • Feber

Involvér obstetrisk ekspertise tidligt.

Tilstand hos mor vurderes og prioriteres ALTID forud for barnets.

 

Ekstrauterin graviditet


Ekstrauterin graviditet (Graviditet uden for livmoderen):

 • • A: Frie luftveje

 • • B: Ilt Hudson maske 15 l/min

 • • C: Lejres i 15-20 graders sideleje og Trendelenburg, hvis hun er i shock.

 • • IV-adgang. Evt. infusion vejledt af syst. BT>100 mmHg.

 • • Ved blødning: Sugestykker under patienten. Medbringes til vurdering af blødning.

 • • Monitoreres tæt.

 

Blødning i graviditeten
 

Blødning i graviditeten:

 • • A: Frie luftveje

 • • B: Ilt Hudson maske 15 l/min

 • • C: Lejres i 15-20 graders sideleje og Trendelenburg, hvis hun er i shock.

 • • IV-adgang. Evt. infusion vejledt af syst. BT>100 mmHg.

 • • Ved blødning: Sugestykker under patienten. Medbringes til vurdering af blødning.

 • • Monitoreres tæt.

 

Præeclampsi
 

Præeclampsi (Svangerskabsforgiftning):

 • • A: Frie luftveje

 • • B: Ilt Hudson maske 15 l/min

 • • C: Anlæg IV-adgang, men giv ingen væske

 • • Ved kramper tilkald akutlægebil mhp. Magnesiumsulfat behandling.

 • • Evt. behandling med Stesolid eller Midazolam aftales med læge på akutlægebil. Hvis læge på ALB vurderer det hensigtsmæssigt, kan primærambulance behandle med Midazolam.

 • • Ved kramper, hvor der er behov for behandling med Stesolid, kan dette foretages af paramediciner, hvis paramediciner er til stede.

 

Navlesnorsfremfald

 

Den gravide må IKKE gå til ambulancen

 • • A: Frie luftveje

 • • B: Ilt Hudson maske. 15 l/min

 • • C: Lejring: Trendelenburg

 • • Hvis caput er synlig, skal man forsøge at skubbe caput op for at mindske presset på navlesnoren.

 • • Ring til fødegangen.

 

Billede 670123031
Fødsel

 

Billede 111496573

 

Billede 1:

 • • Der presses under ve/når kvinden vil presse.

 • • Mellemkødet støttes med en flad hånd.

 • • Hovedet fødes i én ve.

 

Billede 2:

 • • Når hovedet er født, afventes rotation af skuldrene.

Billede 3:

 • • Flade hænder på hver side af barnets hoved.

 • • Træk ned for at få forreste skulder fri.

Billede 4:

 • • Træk op for at få bagerste skulder fri.

Billede 5:

 • • Tag fat i armhuler og træk barnet ud

 • • Hele barnet fødes i én ve

 • • Læg barnet op til mor

 • • Barnet tørres af og holdes varm

 • • Stimuleres hvis det ikke skriger straks

 • • Afnavles på et tidspunkt. Et par minutter efter fødslen mærkes efter puls i navlestreng.

 • • Hvis der ikke mærkes puls, påsættes 2 navleklemmer (med 5 cm mellemrum), 10 cm fra barnet og der klippes imellem klemmerne med saksen fra fødepakken.

Moderkagen løsner sig gennemsnitligt indenfor 30 min.

 

Ved pressetrang træk ganske let ned og op. Aldrig kraftigt – kan føre til kraftig blødning.

Når barnet er forløst / født undersøges barnet efter den såkaldte Apgar-skala, hvor man tjekker barnets

generelle sundhedstilstand efter Apgar-skalaen:
 

Billede 644952049

 


Blødning post partum (efter fødslen)
 

 • • A: Frie luftveje

 • • B: Ilt Hudson maske 15 l/min

 • • C: IV-adgang gerne x 2. Væskebeh vejledt af sytstolisk BT > 100mmHg. Trendelenburg lejring

 • • Barnet lægges til brystet

 • • Hvis fortsat blødning:

  • • Uterus (livmoderen) kugles (Tag en knytnæve og kør den rundt med et let ryk på kvindens mave i Cirkelbevægelser over uterus).

 • • Hvis der fortsat er svær blødning:

  • • Aorta kompression (Tryk hårdt i maven med knyttet hånd (eller håndroden) hårdt lige over Patientens navle). Der skal trykkes så hårdt, at rygsøjlen skal mærkes. Aorta afklemems og blodtilførslen til den nederste del af kroppen mindskes, hermed også blødningen til livmoderen. Man Kan kontrollere om kompressionen er effektiv ved at føle om pulsen forsvinder i arterie femoralis.

 

Billede 1513378653

 

 

Referencer

"Den præhospitale patient".

Den akutte patient Munksgaard Danmark 2.udgave.

PHTLS version 7/8.

Sandbjerg guidelines.

Obstetrik – en grundbog Munksgaard Danmark.

www.youtube.com/watch?v=ZDP_ewMDxCo