Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quick guide til oprettelse af billeddiagnostisk rekvisitioner

Aalborg UH, Syd, Nord, Thisted, Hobro og Farsø

 

Formål

Formålet med quickguiden er at tydeliggøre hvilke oplysninger, der ønskes i røntgenrekvisitionen for at optimere visitation af ønsket undersøgelse.

 

Beskrivelse

Akutte henvisninger til radiologiske afdelinger på CT-, MR-, Ultralyds- og Gennemlysningsundersøgelser i regionen skal suppleres med telefonisk kontakt til det pågældende radiologiske afsnit med henblik på visitation og gennemførelse af undersøgelsen.

 

Enhver undersøgelse skal have et klart defineret formål.

Den kliniske problemstilling skal klart fremgå, og patientens anamnese og status skal beskrives i rekvisitionen, så den undersøgende radiolog kan vurdere undersøgelsens relevans, og dertil bruge oplysningerne for undersøgelsesmetode samt granskning af billedmateriale.

Afhængig af hvilken type undersøgelse der ønskes, kommer der relevante faneblade frem. Alle tilgængelige faner skal gennemgås, og relevante punkter udfyldes.

 

 

Mulige analyser i analysekataloget

 

Billede 2

Definition af prioritet:

Akut: Akut undersøgelse er en undersøgelse, der ønskes udført indenfor kort tid, med kort tid menes indenfor max 24 timer afhængig af henvisningens anamnese.

Haster: Undersøgelse der ønskes udført indenfor 24-72 timer

Rutine elektiv: undersøgelse der kan bookes med en tildelt tid, hvor patienten får oplyst tiden indenfor 8 dage.

Åben amb.: Selvbooking, kun til brug af praksis - Patienterne kan først booke en tid 1 døgn efter, at Radiologisk Afdeling har modtaget henvisningen.

Patienterne har 5 dage til at webbooke en tid indenfor 3 uger.

Udredningsret: I Danmark har alle patienter ret til frit sygehusvalg, en udredningsret på 30 dage og differentieret behandlingsret til udvidet frit sygehusvalg.

Pakker: Jf. forløbstider angivet i kræftpakkeforløbsbeskrivelser udgivet af sundhedsstyrelsen, eller lokale aftaler omkring pakkeforløb på hospitalet.

 

 

Rekvisitionsoplysninger

Alle punkter markeret med er obligatorisk at udfylde

Nogle af punkterne uddybes i dokumentet herunder.

 

Billede 3

 

Billede 1

 

 

For undersøgelser med biopsi/drænage eller intervention udfyldes en forberedelsesfane.

 

Billede 7

 

Der skal forud for invasive indgreb tages stilling til antitrombotisk behandling, og om blødningsparametrene ligger indenfor referenceområderne.

Forberedelse til UL og intervention (rn.dk)

 

 

 

For MR undersøgelser udfyldes obligatorisk metalskema.

 

Billede 8

 

 

For bestilling af ophængning, udfyldes ”røntgenkonference – ophængning”

 

Billede 10

 

 

Ønskes en revurdering udfyldes ”revurderingsrekvisitionen”

 

Billede 11