Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af suprapubisk kateter over guidewire

Er der ordineret at skiftet skal foregå over guidewire, eller er der beskrevet komplicerede skift, skiftes kateteret over en guidewire.

Umiddelbart før brug pakkes alle remedier ud og gøres klar på et assistancebord.

Remedier:

 • • 4-5 desinfektionsservietter: 82% ethanol 0,5% klorhexidin

 • • Silikonekateter Open End med * integreret ballon i aktuel størrelse, typisk ch. 12 eller 14

 • • 10 ml. sprøjte til tømning af ballon

 • • Forfyldt sprøjte med 10% glycerinopløsning

 • • Sterilt grønt stykke 75x90 cm

 • • Steril gel med lidokain

 • • Rene handsker og 2 sæt sterile handsker

 • • Urinpose eller kateterventil

Eventuelt:

 • • Engangskvindekateter (unoplastkateter) ch. 12, hvis guidewiren ryger ud. Herved kan kanalen som oftest genfindes.

 • • Plaster til indstiksstedet og fiksering

 *Med integreret ballon menes et kateter, hvor ballonen er integreret i katetervæggen. Ved de fleste katetre er ballonen påsat uden på kateteret, hvilket medfører at diameteren svarende til ballonen er større end katetrets charrière-str. Det kan give smerter når kateteret trækkes ud ved seponering og vanskeliggøre eller helt umuliggøre genanlæggelse af samme kateterstørrelse ved skiftning, hvorfor der ved suprapubisk bruges kateter med integreret ballon.

 Fremgangsmåde:

 • • Der udføres håndhygiejne af sygeplejerske og hjælper

 • • Før skift, og mens det gamle kateter stadigvæk sidder i kanalen, bør huden ved indstiksstedet soigneres med en desinfektionsserviet, da det kan være vanskeligt at få evt. skorperne af, når guidewiren sidder i kanalen.

 • • Sygeplejersken og hjælper udfører håndhygiejne. De sterile handsker tages på.

 • • Det sterile stykke lægges under indstiksstedet og over patientens ben.

 • • Kateteret afsprittes med en desinfektionsserviet. Start med at spritte studsen af og tag herefter fat på studsen med den ene hånd, mens selve kateteret afsprittes ned til hudniveau. Tag endnu en desinfektionsserviet og gentag proceduren.

 • • Herefter lægges kateteret på det sterile grønne stykke.

 • • Herefter tømmes ballonen for væske med en steril sprøjte og guidewiren føres nu igennem kateteret og ind i blæren til der mærkes modstand. Herefter trækkes kateteret tilbage over guidewiren, samtidig med at guidewiren laver et mod-skub ned i blæren når kateteret trækkes ud over guidewiren.

 • • Når kateterets spids kommer til syne i hudniveau, tager hjælper fat, med en steril handske, omkring guidewiren i hudniveau, så snart denne er fri af kateteret. Kateteret trækkes helt ud. Kasseres.

 • • Hjælper tager ligeledes fat om spidsen på guiden, så den ikke ryger ud over afdækningsstykket.

 • • Guidewiren afsprittes med en desinfektionsserviet fra hjælpers fingre ved hudniveau og efterfølgende i hele guidewirens længde.

 • • Mens hjælper holder på guidewiren i hudniveau og på spidsen af guidewiren, soigneres huden ved indstiksstedet med en desinfektionsserviet og der gives gel i kanalen.

 • • Sygeplejersken udfører håndhygiejne.

 • • Nye sterile handsker tages på.

 • • Det nye kateter føres ind over guidewiren og ind i blæren, samtidig med at hjælper nu holder på guidewiren i en fast position, så kateteret kan føres helt ind i blæren uden at guidewiren falder ud.

 • • Når kateteret er i blæren, trækkes guidewiren ud, og der fyldes 5 ml. 10% glycerinopløsning i ballonen.

 • • Patienten observeres for smerter ved påfyldning af ballon. Hvis det gør ondt eller der er modstand, ligger kateteret ikke korrekt.

 • • Kateteret trækkes tot. Pose eller ventil påsættes.

 • • Funktion kontrolleres og der aftørres omkring indstiksstedet med ren serviet. Evt. forbinding påsættes.

Ved anvendelse af pose fikseres denne, fx. med Flexi-Trak, så træk og tryk undgås.