Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem NHH og Radiologisk Afdeling SAH projekt

SAH fasttrack forløb – et afprøvningsprojekt

 

Patientkategori

Patienter med obs. SAH-diagnose

Vågne patienter (GCS > 12) primært med hovedpine.

Lægevisiterede SAH forløb udenom ATC – akutte forløb via ATC er ekskluderet, disse forløber på vanlig vis.

CT påviste SAH uden CT angio fra anden matrikel inkluderes i dette forløb, og skal undersøges i dette flow.

Der estimeres et patientvolumen på 1 patient dagligt i gennemsnit.

 

Prioritering

Patienten skal undersøges hurtigst muligt og senest indenfor 1 time. Prioriteres efter traumer, 112 patienter og AHA patienter

 

Opfølgning

Der monitoreres på antal undersøgelser, antal cerebrale angiografier og tid fra melding af patient til skantid.

Afprøvningsperiode: 3 måneder med løbende evaluering

 

Forløbsbeskrivelse

 • • Opkald til neurokirurgisk (NK) bagvagt fra AMK, egen læge eller lægevagt mhp. visitation.

 • • NK bagvagt sender akut henvisning til CT cerebrum obs. SAH. I ønsket undersøgelse angives ”SAH NK”

 • • Øvrige felter i henvisningen udfyldes som vanligt, dog tilføjes i anamnesen ”røntgen kontaktes når patienten er i huset”

 • • Når patienten ankommer på NHH, og er klar til CT skanning, kontaktes røntgenafdelingen på telefonnummer:

 • Dagtid hverdag 7.30 -15.00 65259

 • Vagttid 65151

NHH klargør patienten til CT skanning. Fx tages der hånd om medicinske problemer, som kvalme el.lign. inden røntgen kontaktes.

 • • Efter melding af patienten, visiterer radiografen henvisningen på uddelegeret ansvar (visitation) med RIS kode CT cerebrum SAH NK uden i.v. kontrast og tilføjer frase sah* i generel note og noterer tidspunkt for opkaldet.

 • • Radiograferne bestiller patienttransport via columna opgavesystem – altid liggende transport.

 • • Patienten må gerne forsigtigt forflytte sig selv over på skannerlejet.

 • • Patienten CT skannes, CT cerebrum

 • • Radiografer kontakter for gennemkig af skanning og stillingtagen til cerebral arteriel angio:

 • Hverdage 7:30 – 15.00 Neurosektionen 65217

 • Hverdage 15:00 – 22:00 Radiologisk Bagvagt

 • Weekend og helligdage 7:30 – 22:00 Radiologisk Bagvagt

 • Alle dage 22:00 – 7.30: Neurokirurgisk vagthavende - 62460/62461 eller via omstillingen. Backup trombolysevagten.

 • • Skal der udføres arteriel angio udføres denne på vital indikation, da der oftest ikke foreligger svar på relevante blodprøver.

 • • Radiografer anlægger PVK, udfører cerebral arteriel angio og tilføjer kode CT cerebrum arteriel angio med i.v kontrast – A00ANA på henvisningen RIS.

 • • Radiograf noterer hvilken læge der har besluttet at der skal laves en angio.

 • • Radiolog kontakter NK bagvagt på 62460, eller via omstillingen, med mundtligt svar på undersøgelsen.

 • • Patienten sendes retur til NHH.

 • • Om natten kontakter radiografer TMC for beskrivelse af undersøgelsen, og sikrer at undersøgelsen er overført til TMC. VIGTIGT

 • • Radiolog beskriver undersøgelsen efter henvisningen er afsluttet i RIS.

 • • NK bagvagt holder selv øje med beskrivelse af undersøgelsen.

Opstår der behov for lægekontakt under undersøgelsen, kontaktes NK forvagt på 62461 eller via omstillingen.

 

*Frase kode: sah

Frase: Radiografvisiteret i hht. SAH NK forløb. Hvis muligt, udføres CT cerebrum -IV senest 60 min efter telefonisk melding fra NHH. Opkald modtaget kl: xx