Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – MR-teamet – Håndtering af Tjekskema: Prostatacancer

Beskrivelse

For at sikre, at de korrekte kræftpakkemarkører, PI-RADS-score samt eventuelt ventetidsmarkører er påsat mp MRI prostata - kræftpakke i kræftpakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Prostatacancer.

Billeddiagnostisk Afdeling skal sætte markøren for første fremmøde i kræftpakkeforløbet (AFB16B), PI-RADS-score (ZRRF?) samt eventuelt ventetidsmarkører (AFV02L1 og AFV02L2), hvis patienten har udskudt sin tid til MR-skanning.

Tjekskema: Prostatacancer

Der er opsat en automatik, således at alle undersøgelser med følgende standardundersøgelse går på Tjekskema: Prostatacancer i RIS.

Billede 3

Sådan findes undersøgelserne

Gå i RIS og vælg Konference.

Billede 10

Tryk på pilen og vælg Tjekskema: Prostatacancer i rullemenuen.

Billede 19

Der skal rettes/påsættes markører og PI-RADS-score i NordEPJ på alle dem, der står på tjekskemaet.

Sådan rettes og påsættes markører

Der kan først rettes/påsættes markører, når beskrivelsen er endelig, og svaret er gået i NordEPJ.

NordEPJ

Gå i NordEPJ.

Indtast patientens CPR-nummer.

Billede 4

 

Vælg ”Person og forløb”.

Billede 5

 

Vælg ”Kontakter”.

Billede 1

Vær sikker på, at der står ”Vis alle” i denne boks.

Billede 2

 

Højreklik på linjen ud for F’et under overskriften ”Kræft – Prostata”.

 

Billede 20

 

Tryk på ”Rediger”.

Billede 8

 

B-punkt (AFB16B)

Det kan være nødvendigt at skrive ”afb16”, hvorefter der kommer en linje frem ”<Søg blandt alle markører>”. Tryk på denne linje.

 

Billede 23

 

Derefter kan resten af markør-teksten ”b” skrives, tryk på linjen med markøren AFB16B Kræft i prostata: udredning start, første fremmøde og tryk på pilen til højre.

 

Billede 29

 

Det næste billede er udfyldt med d.d. og klokkeslæt.

 

Billede 30

 

Dato ændres til datoen for MR-skanningen, og tidspunktet er MR-skanningens starttidspunkt.

Når disse oplysninger er ændret, trykkes OK.

 

Billede 31

 

Nu er B-punktet sat på – der trykkes OK (med mindre der i generel note i RIS er skrevet, at patienten har udskudt sin tid – se nærmere nedenfor under overskriften ” Registrering af ventetidsmarkører, hvis patienten har udskudt sin tid”).

 

Billede 32

 

Registrering af ventetidsmarkører, hvis patienten har udskudt sin tid

Hvis det er noteret i generel note i RIS, at patienten har ændret sin tid til et senere tidspunkt, skal der – udover AFB16B – registreres ventetidsmarkører (AFV02L1 og AFV02L2). Dette er vigtigt for at kunne se, at ventetiden ikke skyldes Billeddiagnostisk Afdeling. Opstartsdatoen for registrering af ventetidsmarkører er 01.09.22.

AFV02L1 – Ikke ventende, patientens ønske, start registreres på den dato og klokkeslæt, hvor patienten havde en tid.

AFV02L2 – Ikke ventende, patientens ønske, slut registreres på den dato og klokkeslæt, hvor patienten har fået en ny tid.

EasyViz

Pr. 01.09.22 skal Billeddiagnostisk Afdeling påsætte PI-RADS-score som en tillægskode i RIS. Scoren skal nævnes i beskrivelsen og derefter påsættes, jf. nedenfor.

Er PI-RADS-scoren ikke nævnt i beskrivelsen, kontaktes radiologen, som har lavet beskrivelsen. Der skal laves et tillæg til beskrivelsen, hvor PI-RADS-scoren nævnes.

 

Tryk på fanen ”Registrering”:

Billede 6

 

Markér linjen med koderne for MR-skanning af prostata:

Billede 11

Tryk på ”Rediger” yderst til højre:

 

Billede 7

Skriv et + samt den korrekte PI-RADS-score bag ved de allerede eksisterende koder:

Billede 9

 

Billede 12

 

Oversigt over tillægskoder for PI-RADS-score:

Billede 13

Når alle markører er korrekte, og der er påsat PI-RADS-score

Efter at markører er rettet/påsat i NordEPJ, og der er sat en PI-RADS-score på i RIS, går man ind i RIS på Tjekskema: Prostatacancer og dobbeltklikker på den undersøgelse, man netop har rettet markører og påsat PIR-RADS-score på.

Tryk på Konfereret, og henvisningen forsvinder fra tjekskemaet.

Billede 33