Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved udlevering samt kontroller af Dreamstation 2 CPAP

 

 

 

 

 

Billede 11

Problemstilling

Da vi har flere forskellige CPAP apparater til behandlingen af søvnapnø skal der være en vejledning hvor man kan blive guidet i brugen og udleveringen af det enkelte apparat hvis der er noget man bliver i tvivl om. Dette er derfor en vejledning til udlevering af Philips Dreamstation 2.

Formål

 • • At patienten føler sig velinstrueret i anvendelse af maske og CPAP-apparat.

 • • At personalet giver en ensartet instruktion.

 • • At behandle obstruktiv søvnapnø eller andre søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer ved at sikre frie øvre luftveje, som derved giver en mere uforstyrret søvn og mindsker risikoen for følgesygdomme ved søvnapnø.

 

Målgruppe

Patienter i CPAP-behandling pga. obstruktiv søvnapnø

 

Anvendelse:

Apparatet er et trykkontrollerede, ikke-invasiv, ikke-livsbevarende terapiapparat der behandler søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer med et positivt tryk i luftvejene via en maske. Det er beregnet til brug i hjemmet og/eller på sygehuse/institutioner.

Apparatet kan bruges til personer med en kropsvægt på over 30 kg.

Apparatet er singel patient use.

 

Beskrivelse

Patienten har inden udleveringen haft en samtale med en læge som har vurderet, at patientens søvnapnø kan behandles med et CPAP-apparat og lægen har ordineret CPAP behandling.

Apparatet kan også udleveres af sygeplejersken, uden at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat, som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning.

 

Kontraindikationer:

Apparatet må ikke bruges ved:

 • • Bulløs lungesugdom

 • • Patologisk lavt blodtryk

 • • Bypass af øvre luftveje

 • • Pneumothorax

Der skal udvises forsigtighed ved udlevering af apparater til patienter med:

 • • udsivning af cerebrospinalvæske

 • • abnormaliteter ved sipladen

 • • tidligere kranietraume

 • • pneumocephalus

 

Brugen af CPAP kan være midlertidig kontraindiceret ved med tegn til bihule- eller mellemøebetændelse 

 

Bivirkninger

Behandlingen kan fremkalde følgende bivirkninger:

 • • Hovedpine

 • • Aerofagi

 • • flatulens

 • • Ørepine, otitis

 • • Aspiration

 • • Træthed

 • • Tinitus

 • • Opstød

 • • Periodiske benbevægelser

 • • Hyperventilation, længerevarende Hypoksæmi

 • • Tørhedsfornemmelse i mund og svælg

 • • Rhinitis

 • • Sinusitis

 • • Næseblod

 • • Følelsen af åndenød

 • • Central søvnapnø

 • • Forstyrret søvn, søvnløshed

 

Sygepleje ved udlevering af apparatet

Der læses om patienten i EPJ, journalbilagsmappe eller i gammel indscannede VIPS, så man har sat sig ind i patientens forløb.

Apparatet findes frem, og registreres på sedlen til Det Centrale Hjælpemiddeldepot med navn.

Apparatet kan med fordel indstilles til standardindstillinger efter quickguiden (se bilag) inden patienten tages ind, men apparatet kan også indstilles sammen med patienten.

Forsigtigheds informationer:

 • -Der informeres om, at behandlingen ikke må bruges i direkte sol lys eller i nærheden af varmeapparater, da dette kan øge temperaturen på den luft der kommer ud af apparatet.

 • CPAPen må ikke sættes på gulvet da der kan komme meget snavs i filtret og da der er øget risiko for brandfare. Den skal placeres på et fast fladt underlag og stå lavere end sengen.

 • Sørg for at luftindtaget ikke er blokeret.

 • Den amerikanske sammenslutning af medico-procucenter anbefaler en minimum afstand på 15,25 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker for at undgår potentiel interferens med pacemakeren. I denne sammenhæng skal den indbyggede Bluetooth-kommunikationsdel i Dreamstation 2 betragtes som en trådløs telefon.

 

Information om rengøring:

Patienten informeres om følgende rengørings instruktioner

Rengøring af filter:

Det grå genanvendelig filter skal skyldes mindst hver anden uge og helt udskiftes efter 6 måned. Det ultra fine blå engangsfilter skal skiftes efter 30 dage eller tidligere hvis det virker tilstoppet. Det må ikke skylles.

Rengøring af fugter:

Fugterens vandtank, skal rengøres inden det tages i brug første gang.

Lad fugteren køle af i 15 min inden vandtanken fjernes, da der kan være fare for forbrændinger.

Den skal dagligt, tømmes for vand og håndvaskes for at undgå mug og bakterier. Den skal vaskes i varmt vand med et mildt flydende opvaskemiddel og en blød børste. Derefter skal den skylles i rent vand og lufttørre.

Vandtanken skal desinficeres en gang om ugen. Først skal den rengøres som ovenfor beskrevet derefter skal den nedsænkes i 70% isopropylalkohol i 5 min. Derefter skylles alle dele i minimum 1 minut med rent vand. Derefter skal de lufttørrer.

Rengøring af maske og slange:

Maske og slange vaskes i hånden en gang om ugen. Det vaskes i varmt vand og et mildt flydende opvaskemiddel uden parfume og farvestoffer. Derefter skylles det i rent vand og lufttørres. Slangen udskiftes hver 6. måned og masken en gang om året.

Rengøring af Dreamstation 2:

Apparatet tørres af med en fnugfri klud, der er vredet hårdt op, evt. i sæbevand.

 

Patienten instrueres i brugen af Dreamstation 2:

Patienten informeres/instrueres i følgende:

 

 • • Fugteren tages af og fyldes med vand til maks.

 • • Apparatet tænder når masken tages på og man trækker vejret i masken samt at apparatet slukker når masken tages af.

 • • Når apparatet tændes, aktiveres rampe plus funktionen hver gang hvis funktionen er valgt til. Når man trykker på ikonet giver det mulighed for at justere trykket. Der fremkommer et – og et + som giver mulighed for at ændre trykket i rampe plus tiden, hvis patienten ønsker trykket højere eller lavere. Det kan dog ikke stilles lavere end 4 og højere end 10.

 • • Rampe plus funktionen er aktiveret når der er en prikket ring omkring trykket som vist på billedet.

 • • Rampe plus funktionen bliver på det laveste tryk i den valgte periode, med mindre at apparatet detektere et event hvorefter at trykket vil stige

 

Billede 1

 • • Fugterens niveau kan indstilles ved, at trykke på dråben i nederste venstre hjørne af skærmen. Den kan indstilles på Fra eller en fugtighed på mellem niveau 1-5. Når den ønskede indstilling vises venter man et par sekunder og skærmen vender herefter tilbage til behandlingsskærmen og den nye indstilling er automatisk aktiveret.

Billede 2

 

 • • Hvis apparatet har varmeslange kan varmen indstilles ved at trykke på cirklen i nederste venstre hjørne. Den kan indstilles på Fra eller en temperatur på niveau 1-5. Når den ønskede indstilling vises venter man et par sekunder og skærmen vender herefter tilbage til behandlingsskærmen og den nye indstilling er automatisk aktiveret.

Billede 3

 

 • • Når apparatet slukker om morgenen kan patienten se en opsummering af behandlingen: Behandlingstimer(den sidste nat), Dage med >4t (de sidste 30 dage), AHI (den sidste nat) og masketilpasning. Masketilpasningen kan enten vise, God pasf. eller juster pasform.

Billede 20

Masketilpasning:

Der aftales med patienten hvilken maske han skal prøve, både i forhold til patientens præferencer, lægens vurdering til forundersøgelsen og sygeplejerskens viden samt erfaringer. Der laves masketilpasning ved at trykke på masketilpasning på displayet og man kan herefter vælge at udfører en maskekontrol ved at trykke på start.

Billede 18

Flex:

Hvis patienten har svært ved at acceptere modstanden på trykket når masken er på, så kan Felx aktiveres ved at trykke på terapiskærmens felt hvor der står indstillinger, følgende billede kommer frem og Felx kan slåes til og har niveau 1-3.

Billede 19

Her kan man også justere de andre viste indstillinger, ved at trykke på skærmen.

Information om bivirkninger:

Patienten informeres om eventuelle bivirkninger og hvilke muligheder, der er for lindring. Se liste for bivirkninger øverst i dette dokument. Lindringer af bivirkninger kan findes på fælles drev.  

Appen DreamMapper

Dreamstation 2 har Bluetooth, for at der kan overføres data fra apparatet til DreamMapper. DreamMapper findes både som App og hjemmeside og kan hjælpe patienten med at se hvordan behandlingen med Dreamstation 2 fungere. Patienten kan bl.a.se AHI, timer i brug og masketilpasning. Det er beskrevet i apparatets brugervejledning hvordan CPAP og DreamMapper parres. Har patienten brug for hjælp til dette, informeres der om at kontakte Philips.

 

Pop op meddelelser og fejlfinding:

Der kan fremkomme forskellige meddelelser på skærmen for at oplyse op en evt. påkrævet handling. I den medfølgende brugermanual findes der en oversigt over beskederne og deres betydning.

 

Comfortindstillinger:

 • • EZ Start – reducerer behandlingstrykket i løbet af de første par dages behandling og øger gradvist trykket indtil det ordinerede tryk er opnået.

 • • CPAP Check – leverer et fast CPAP tryk, mens der automatisk bliver tilpasset det trykniveau, som patienten har behov for, for at imødekomme patientens behandlingsbehov på sigt.

 

Yderligere informationer

Tilvænning:

Patienten informeres om tilvænning til apparatet, hvilket er meget individuelt og kan tage alt fra dage til uger eller måneder. Patienten vejledes også i forhold til motivation - det er vigtig at blive ved med at bruge/prøve maske og apparat, så man vænner sig mere og mere til at bruge det. Der informeres også om at sove med apparatet i mindst fire timer, for at kunne forvente at mærke effekt

Samling og opsætning af apparatet i hjemmet.

I tasken findes en billedvejledning fra Philips af hvordan apparatet samles og sættes op i hjemmet.

Kontaktinformationer:

Patienten informeres om udlevering af tilbehør hos Det Centrale Hjælpemiddeldepot, deres adresse og telefonnummer 

Han informeres om Sygeplejerskernes telefontider ved behov for hjælp og sekretærernes telefontider ved behov for ændring af tid.

Kørselsforbud

Patienten informeres om regler for kørsel, hvis der er behov for dette. Lægen har som regel talt med patienten om eventuelt kørselsforbud. Se ev.t Pri dokument om Kørsel og søvnapnø

Ilt

Hvis patienten skal bruge ilt sammen med CPAP behandlingen, instrueres patienten i at tænde for CPAP behandlingen først og derefter tænde for ilten. Dette gøres for at undgå ophobning af ilt i masken.

Udlevering af foldere mm:

 • • Folder om vejledning til CPAP Dreanstation 2 udleveres, og patienten opfordres til at læse den

 • • Folder om Obstruktiv søvnapnø udleveres

 • • Der sættes label på flybrev og vi underskriver det. Patienten informeres om at apparatet skal være håndbagage og at han kan bruge flybrevet til at dokumentere dette.

 • • Accept af telemedicin underskrives og lægges i Journalen

 • • Oplysningsseddel udleveres

 • • Kontaktpersonskort udleveres

 

Care Orchestrator:

Patienten oprettet i Care Orchestrators telemedicinske løsning på følgende måde:

 • • Man logger ind med Bruger navn og kode.

 • • Der trykkes på: Graphic 9

 • • Man udfylder navn, fødselsdag og CPR nummer

 • • Serienummer skrives ind, under datakilde vælges tilsluttet (til Telemedicin) og der trykkes på gem

 • • Man springer frem til sidste side og trykker afslut

 

 • • Man kan via Care Orchestrator indstille eller juster behandlingen telemedicinsk ved at gå ind i ordinationer. Ændringerne vil blive modtaget næste gang modemmet foretager et opkald.

Modemmet i apparatet foretager automatisk et opkald i døgnet og overfører behandlingsdata. Når data er blevet overført eller hvis overførslen er mislykkes vises en besked på apparatets skærm. Beskeden vises ved et status nummer disse numre er vist i den medfølgende brugervejledning. De vises ved tal fra: 0-0 til 4-3.

Modem problemløsning: Tryk Modem i Indstillinger i patientmenu for at kommunikere modemstatus til behandler. Dato med sidste modem opringning fremvises.

For at foretage et manuelt modemopkald, bed da patienten om at trække stikket fra apparatet og sæt det i igen.

På apparatet vises om Bluetooth og modem er aktiveret således:

 • • Hvid = aktiv

 • • Grå = inaktiv

 

Registrering:

 • • Label med navn og CPR-nummer sættes på seddel til Hjælpemiddeldepotet, udfor dette skrives navnet på apparat og serienummer på maske.

 • • SN-nummer dokumenteres i EPJ.

 • • Der skrives relevante informationer om patienten i EPJ ud fra patientens informationsskema og samtalen med patienten.

 • • Der krydses af på registreringsseddel til sekretæren, som registrerer de afkrydsede oplysningerne og evt. nedskrevne aftaler fra konsultationen.

 

Referencer:

Philips Dreamstation 2 Brugervejledning

Vejledning Care Orchestrator