Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opret rekvisition i NordEPJ

Beskrivelse

Denne vejledning kan bruges, når Billeddiagnostisk Afdeling har brug for at oprette en rekvisition (f.eks. kopi af en henvisning, forskningsundersøgelser, yderligere undersøgelser i forbindelse med brystkræftpakker m.v.).

 

Inden oprettelse af rekvisitionen

Inden du starter med at oprette rekvisitionen; skal du

 • sikre dig, at du er logget rigtigt ind på NordEPJ (Alb Røntgen Amb)
  Billede 25

 • indtaste patientens CPR-nummer
  Billede 1

 • finde ydernummer på patientens egen læge, hvis det er denne, der skal stå som henvisende instans (findes i ”rullegardinet” (Ctrl + <) under ” Tilknyttede fagpersoner”.
  Billede 27

  Billede 14

”Rullegardinet” lukkes igen på Billede 15 ” (Ctrl + <).

Oprettelse af rekvisitionen

Rekvisitionen oprettes via ”Rekvisitioner og svar”

Billede 2

 

samt ”Billeddiagnostik” – sæt Billeddiagnostik som favorit ved at sætte en markering i stjernen ud for linjen ”Billeddiagnostik”, hvorefter stjernen bliver gul.

Billede 3

Patientens CPR-nummer og alder ses, og ved siden af står der enten ”Ingen kontakt valgt”

Billede 4

 

eller der står en aktuel indlæggelseskontakt.

 

Billede 20

 

Hvis der står ”Ingen kontakt valgt” trykkes på den grønne pil Billede 21

Markér et relevant forløb og tryk OK.

Billede 9

 

Det valgte forløb står nu ved siden af patientens CPR-nummer:

Billede 10

 

Højreklik i oversigten (det store felt under overskriften ”Billeddiagnostik”).

 

Billede 11

 

Tryk på Opret rekvisition (Ctrl + O)

 

Billede 5

Udvælg undersøgelse

Billede 16

Afdeling

Den afdeling, som skal modtage rekvisitionen (altså os selv) skal stå under ”Afdeling”.

Billede 6

Undersøgelse

Når den ønskede undersøgelse er valgt, trykkes på pilen til højre, og den valgte undersøgelse kommer ned i feltet ”Valgt”.

Billede 22

Billede 30

Valgt

Tag stilling til, ved at trykke på pilen med gult, om det er rutine, pakke osv.

Billede 26

Tryk OK, når første side af rekvisitionen er udfyldt.

Billede 31

Rekvisitionsoplysninger

Billede 23

Indikation

Der kan indsættes en frase ved at højreklikke i feltet.

Billede 8

 

Rekvirerende afsnit

Det er MEGET VIGTIGT AT ÆNDRE REKVIRERENDE AFSNIT til den afdeling, vi bestiller rekvisitionen for. Ellers vil vi kun selv modtage svar på undersøgelsen, da vi automatisk står som rekvirerende afsnit.

Der kan skrives sygehusafdelingskoden i feltet, eller der kan skrives noget af navnet. Endelig kan man trykke på pilen og søge relevant afdeling frem.

Billede 12

Eksempler

8001 5190: Alb Mammakir. ambulatorium

8001 3711: Alb Karkir Afsnit V

osv.

 

Rekvirerende læge

Udfyldes med den relevante læge på Billeddiagnostisk Afdeling – feltet er automatisk udfyldt med eget navn.

 

Man skal selv trykke oppe i toppen på ”Patientoplysninger” for at komme på næste side og indtaste de relevante oplysninger, og ved MR-skanninger kommer der endvidere en fane med ”Metalskema”, som skal udfyldes.

Billede 17

 

Udfyld alle felter med en rød prik.

Når alle obligatoriske felter er udfyldt, kan der trykkes OK.

Billede 13