Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Penicillinprovokation i Børn & Unge afsnittet

Beskrivelse

Penicillinprovokation laves på børn, hvor der er mistanke om allergi overfor penicillin. Det ønskes at sortere i faktisk penicillinallergi og symptomer, der ikke er penicillinallergi (falske symptomer).

Laves som langtidsprovokation for at fange eventuelt penicillinallergi i løbet af de syv dage, som testen varer.

Forud for dette vil der have været symptomer hos patienten, som kan lede mistanke på penicillinallergi. Ud fra disse symptomer klassificeres, hvorledes provokationen skal foregå.

Klassificering før provokation

 

Forberedelse:

 

 • • Vurdering af ansvarlig læge, forudgået af forundersøgelse med henblik på udredning og klassifikation af barnet.

 • • Alle får målt specifikt IgE for penicillin G, V og Ampicillin og Amoxicillin (der skal gå mindst 6 uger efter en reaktion for at undgå falsk negativ reaktion).

 • • Patientens klassificeres til en af fire risikogrupper

 1. 1. CAVE: Opretholdes

 2. 2. GRØN: Seponere CAVE SEP - Allergimistanke frafalder

 3. 3. GUL: Bibeholde CAVE - Allergi kan ikke udlades (Lav risiko). Henvises til provokation.

 4. 4. RØD: Bibeholde CAVE – Allergimistanke stor (Høj risiko). Henvises til provokation.

Se bilag Kategorisering og sværhedsgrad af antibiotika- og penicillinallergi.

 

Provokation:

 • • Patient provokeres ud fra den vurdering som er lavet under forundersøgelsen af læge fra teamet.

 • • Der provokeres med samme medicintype og administrationsform som ved primær reaktion. Hvis primært stof er ukendt, bruges Amoxicillin.

 • • Testen foregår under anafylaksiberedskab. Anafylaksi (rn.dk)

 • • Der foretages titrerende provokation med stigende doser.

 • • Se bilag: Undersøgelse for penicillinallergi

Lav risiko gruppe/GUL:

 1. 1. 1/10 af vanlig dosis (i form af mikstur).

 2. 2. Observeres i 30 minutter.

 3. 3. Fuld dosis af vanlig dosis.

 4. 4. Observeres i 2 timer.

 5. 5. Patienten sendes hjem med 6 dages fuld dosis af samme medicin som ved provokation (samlet 7 dages behandling).

 6. 6. CAVE afregistreres først efter endt provokation.

Høj risiko gruppe/RØD:

 1. 1. 1/100 af vanlig dosis (i form af mikstur).

 2. 2. Observeres i 30 minutter.

 3. 3. 1/10 af vanlig dosis.

 4. 4. Observeres i 30 minutter.

 5. 5. Fuld dosis af vanlig dosis.

 6. 6. Observeres i 2 timer.

 7. 7. Patienten sendes hjem med 6 dages fuld dosis af samme medicin som ved provokation (samlet 7 dages behandling).

 8. 8. CAVE afregistreres først efter endt provokation.

Obs. Ved reaktion der ikke er allergi, skal næste dosis indtages på afdelingen (gælder både høj og lav risiko).

 

Efter klassificering udføres langtidsprovokation. Se skema for udførelsen af test (undersøgelse for penicillinallergi)

 

Dosis bestemmes ud fra risikogruppe og kan aflæses i bilaget Dosisskema til penicillinprovokation . Penicillintype bestemmes ud fra hvilken type der er observeret symptomer på. Kan man ikke typen bruges amoxicillin.

Se desuden bilaget Forældrevejledning efter penicillinprovokation.

Definition af begreber

Titrerende provokation: Provokationen laves trinvis og med stigende dosis.

Langtidsprovokation: Penicillinprovokation der varer i alt syv dage. Startes op i Børn og Unge ambulatoriet og gennemføres i hjemmet.

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale, der udfører provokation med penicillin på på Børn og Unge afsnittet.

Formål

Udelukke eller bekræfte om patienten har en penicillinallergi.

Referencer

Dansk pædiatrisk selskab Allergiudredning_boern.docx (paediatri.dk)