Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinansvarlig overlæge og kontaktsygeplejerske

Beskrivelse

Medicinansvarlig overlæge

Sygehusapoteket forventer af den medicinansvarlig overlæge, at han/hun:

 • Deltager i revisionsmøder ift. standardsortiment og godkender afsnittets standardsortiment

 • Er beslutningsdygtig i forhold til løbende ændringer i afsnittets lægemiddelsortiment fx tilføjelse eller fjernelse af lægemidler fra standardsortiment

 • Varetager ansøgninger om udleveringstilladelser for ikke-registrerede specialiteter således, at det er muligt for medicinservice at bestille de ønskede lægemidler til afsnittet

 • Godkender afsnitsspecifikke standardordinationer og standardordinationspakker til oprettelse i medicinmodul

 • Yder sparring vedrørende henvendelser fra Sygehusapoteket om lægemidler relevant for afsnittet fx

  1. 1. alternativer til udgåede lægemidler

  2. 2. problemstillinger vedr. lægemiddelskift eller

  3. 3. estimater for forbrug af lægemidler således, at Sygehusapoteket kan tilpasse indkøb af lægemidler bedst muligt efter afsnittets forbrug, så spild undgås

 • Formidler relevante ændringer i afsnittets standardsortiment, standardordinationer og -pakker eller øvrige lægemiddelrelevante rutiner til afsnittets øvrige lægefaglige personale således, at alle er orienteret herom

 • Orienterer Sygehusapoteket, hvis afsnittet indfører ændringer i behandlingsrutiner, som medfører væsentlige ændringer i lægemiddelforbrug

 • Orienterer Sygehusapoteket, hvis afsnittet får ny medicinansvarlig overlæge

 

Medicinansvarlig overlæge kan uddelegere ovenstående opgaver til anden lægefaglig kollega, hvor det findes relevant. Sygehusapoteket forventer at få svar på henvendelser, som vedrører afsnittets standardsortiment eller øvrige forbrug af lægemidler således, at Sygehusapoteket kan yde den bedste service overfor afsnittet.

 

Kontaktsygeplejerske

Det er vigtigt, at den sygeplejefaglige kontaktperson har sin daglige gang i medicinrummet.

Sygehusapoteket forventer, at kontaktsygeplejersken:

 • Deltager i revisionsmøder ift standardsortiment

 • Yder sparring vedrørende henvendelser fra Sygehusapoteket om lægemidler relevant for afsnittet

 • Formidler relevante ændringer i afsnittets standardsortiment og øvrige lægemiddelrelevante rutiner til afsnittets sygeplejefaglige personale således, at alle er orienteret herom

 • Reagerer på henvendelser fra medicinservice vedr. uhensigtsmæssig adfærd i medicinrummet eller uhensigtsmæssig håndtering af medicin på afsnittet i øvrigt

 • Orienterer Sygehusapoteket, hvis afsnittet får ny kontaktsygeplejerske

 • Deltager i medicinskabseftersyn (gælder kun for afsnit UDEN medicinservice)

 • Orienterer sig i tilsendte, lovpligtige medicinskabseftersynsrapporter og reagerer på kritisable forhold fundet ved tilsyn i samarbejde med ledende overlæge (gælder kun for afsnit UDEN medicinservice).

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale

Formål

At få ensrettet funktionen medicinansvarlig overlæge og kontaktsygeplejerske.

Problemstilling

Opgaver/spørgsmål, som skal håndteres på afsnits-niveau kan være længere tid undervejs, hvis de først skal gennem ledende overlæge. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den ledende overlæge skal agere som mellemled.

Begrebet medicinansvarlig overlæge og kontaktsygeplejerske anvendes på forskellig vis i klinikken. Der foreligger ikke en klar rollebeskrivelse. Uklarhed om forventninger til rollerne.