Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diatermi, OP Frederikshavn

Beskrivelse 

Operatøren anvender el-kirurgi under operationer til henholdsvis at skære og til at koagulere eventuelle blodkar, for at mindske patientens blodtab og forkorte operationstiden under operationen.

Operationssygeplejersken kobler og indstiller diatermiapparat og er ansvarlig for placering af neutralpladen.

Monopolar cut (skær) kan indstilles til følgende:

Pure: Ren og præcis skærestrøm med en smule koagulering

Blend: Skærestrøm med indlagte pauser, som giver øget koagulering.

 

Monopolar coag. (koagulation) kan indstilles til følgende:

Fulg: Overfladisk koagulering som sker via gnist. Skånsom for underliggende væv.

Spray: Større spredning af gnister som kan ”pensles” over blødende områder.

 

 

Præoperativt

Operationssygeplejersken skal sikre sig:

 • • at der forefindes diatermiapparat på stuen.

 • • at apparatet fungerer og er indstillet korrekt (indkodede personlige indstillinger, eller manual).

 • • at der forefindes neutralplade med dobbeltelektrode (splitplade) samt neutralpladeledning.

 • • at der tages specielle hensyn til patienten der har fysiske/motoriske vanskeligheder f.eks. ledproteser, pacemaker.

 • • patienter med Parkinson-elektrode bærer på sig et kort, hvorpå der står at el-kirurgi som udgangspunkt ikke må anvendes og navne på tre kontaktpersoner. Er det nødvendigt at anvende diatermi kontaktes en af disse, da der er forskellige typer elektroder. Som regel kan diatermi anvendes hvis det er mere end 15 cm til elektrode implantationsstedet. KONTAKTPERSONERNE SKAL DOG ALTID KONTAKTES.

 • •  at der er foretaget evt. hårfjernelse.

 • •  at patienten er isoleret fra metal via operationsbordet for at undgå uønskede strømveje.

 • •  at evt. piercinger i nærheden af operationsfeltet er fjernet.

 • •  at patienten er lejret på et tørt underlag.

Peroperativt

 

Anvisninger for anbringelse af neutralplade

 • • Neutralelektroden placeres på patienten og skal anbringes et sted med god vaskularitet, f. eks. de store muskler på lår og overarme Stedet for neutralpladens placering markeres i EPJ.

 • • Skal anbringes med god hudkontakt. Ved voldsom behåring kan rasering være nødvendig.

 • • Skal anbringes tæt ved operationsfeltet, så strømvejen bliver så kort som muligt.

 • • Splitplade anvendes.

 • • Hvis patienten har pacemaker, skal man sikre sig, at strømmen ikke passerer gennem denne. Så vidt muligt anvendes bi-polar pincet.

 • • Neutralpladen placeres efter patienten er lejret.

 • • Neutralpladeledningen monteres på pladen og tilsluttes apparatet. Lampen skal lyse grønt.

 • • Assisterende operationssygeplejerske og operatør sikrer sig, at der ikke forefindes brændbart materiale eller brændbare væsker og dampe i operationsfeltet, inden anvendelse af diatermi begyndes.

 • • Under operationen sikres det, at neutralpladen opretholder placeringen, og at væsker ikke kommer i nærheden heraf.

Undgå ved anbringelse af neutralplade

 • • Ujævne overflader f.eks led.

 • • Områder som dækker implantater.

 • • Områder med tykt lag fedt.

 • • Arvæv.

 • • Tatoveringer, da de kan indeholde jern og dermed risiko for brandsår.

 • • Huden skal være intakt og tør for at mindske risiko for forbrænding.

 • • Hvis neutralpladen falder af eller skal flyttes skal der anvendes en ny plade.

 • • At neutralpladeklemmen forårsager tryklæsion.

 

Uønskede strømveje

 

 • • Ifølge bestemmelserne skal operationsborde være jordforbundne for at beskytte personalet mod lækstrømme.

 • • For at undgå, at der opstår strømveje gennem operationsbordet, skal man sikre at patienten isoleres fra operationsbordet ved at patienten ikke rører ved metaldele på operationsbordet.

 • • Hvis der anvendes flere strømførende ledninger placeres disse længst muligt fra hinanden i operationsfeltet.

 

Postoperativt

 • • Diatermiapparatet afbrydes og neutralpladen fjernes fra patienten.

 • • Huden observeres for eventuelle skader.

Definition af begreber

El-kirurgi: Sender højfrekvent strøm gennem patienten ved hjælp af to poler, en minus-pol og en plus-pol. Anvendes til koagulation og skære.

Man kan bruge monopolar- eller bipolar strøm.

Mono-polar anvendelse: Plus-polen er en el-kniv, som operatøren benytter, og minus-polen er en neutralplade, der er påsat patienten. Patienten er en del af kredsløbet.

Bi-polar anvendelse: Begge poler udgøres af det kirurgiske instrument f.eks pincet. Her løber strømmen kun gennem det område, som instrumentet berører. Der er således ikke brug af neutraleplade.

 

Formål

Undgå skader på patienten som brandsår, tryksår, stød, brand og skader i underliggende væv.

 

Referencer

Grundbog i El-kirurgi: Mediplast

V05160333.pdf (ugeskriftet.dk) Artikel angående diatermi og pacemaker

Operationssykepleie: Dåvøy, Eide og Hansen. 2. udgave 2. oplag 2019 Kap. 18