Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Persondosimetri

 

Personale udsat for røntgenstråling skal bære persondosimeter afhængigt af deres kategorisering.

Radiologer og plejepersonale i afdelingen kategoriseres i forhold til, hvor stor en effektiv dosis de under normale forhold vil kunne risikere at modtage.

Til kategoriseringen anvendes efter aftale med Røntgenfysik formel/skema, som udfyldes af afsnitsleder og kvalitetsansvarlig (Bilag 1).

 

Det er leders ansvar at personalet er kategoriseret.

 

Læger/plejepersonale: På alle matrikler vil nærmeste ledelse løbende opdatere kategoriseringslisten i takt med ansættelser og fratrædelser.

 

Radiografstuderende: På alle matrikler vil uddannelsesansvarlig radiograf løbende opdatere kategoriseringslisten i takt med praktikophold påbegyndes og afsluttes.

 

 

 

Hvordan vedligeholdes kategoriseringen?

 

Jf. årshjul vedr. samarbejde med røntgenfysik gennemgås/revideres i samarbejde med afdelingens strålebeskyttelseskoordinatorer i oktober måned, kategoriseringslisten og afsnit i kvalitetshåndbogen vedr. persondosimetri. (Fast punkt på dagsorden).

 

 

 

Hvor ligger fortegnelsen på afdelingen?

 

Kategoriseringslisten journaliseres i Teamsgruppen, Kategorisering af stråleudsatte medarbejdere.

På sigt vil kategoriseringslisten journaliseres i e-dok.

 

 

Hvordan sikres det at alle kender til deres kategorisering?

 

Alle nuværende medarbejdere vil modtage mail (regionsmail) som angiver deres kategorisering.

Alle nyansatte i plejegruppen vil det første år af ansættelsen monitoreres med persondosimetri. (Ligeledes vil vikarer ansat for en kortere periode).

Dette oplyses i informationsmateriale for nyansatte.

 

I det tilfælde en medarbejder ændrer status i kategoriseringslisten udsendes ny mail. (Eks. basis radiograf overgår til arbejde i interventionssektion el. basisradiograf overgår til MR).

 

 

 

Hvordan sikres det at afdelingens strålebeskyttelseskoordinator (SBK) er bekendt med resultaterne fra den individuelle dosisovervågning?

Syd

Resultater: Papirudgave hænger på opslagstavlen uden for CT 1.

 

SBK Annette Christensen og Kvalitetsansvarlig Dorthe H. Nielsen overvåger resultater.

Ved afvigelser fremsendes resultater til aktuelle medarbejder via mail og ved personlig kontakt. Her opfordres medarbejderen til at kontakte nærmeste leder for opfølgning med SBK for at drøfte stråleadfærd.

 

Nærmeste ledelse informeres ligeledes.

 

Nord

Resultater: Papirudgave står i mappe udenfor afsnitsledende radiografs kontor.

 

Afsnitsledende radiograf Lene B og SBK Trine Behrendt overvåger resultater.

 

Ved afvigelser fremsendes resultater til aktuelle medarbejder via mail og ved personlig kontakt. Her opfordres medarbejderen til at kontakte nærmeste leder for opfølgning med SBK for at drøfte stråleadfærd.

 

Thisted

Resultater: Papirudgave står i mappe ved Susanne Jensen.

 

Sygeplejerske Susanne Jensen og Kvalitetsansvarlig Dorthe H Nielsen overvåger.

Ved afvigelser fremsendes resultater til aktuelle medarbejder via mail og ved personlig kontakt. Her opfordres medarbejderen til at kontakte nærmeste leder for opfølgning med SBK for at drøfte stråleadfærd.

 

Nærmeste ledelse informeres ligeledes.

 

Farsø

Resultater: Papirudgave er i en mappe på afsnitsledende radiografs kontor.

 

Radiograf Henriette Elenora Grambye overvåger resultater.

Ved afvigelser fremsendes resultater til aktuelle medarbejder via mail og ved personlig kontakt. Her opfordres medarbejderen til at kontakte nærmeste leder for opfølgning med SBK for at drøfte stråleadfærd.

 

Nærmeste ledelse informeres ligeledes.

 

Hobro

Resultater: Papirudgave ligger fremme på en hylde i afdelingen.

 

Gitte Valsøe Andreasen og Troels Kristensen overvåger resultater.

Ved afvigelser fremsendes resultater til aktuelle medarbejder via mail og ved personlig kontakt. Her opfordres medarbejderen til at kontakte nærmeste leder for opfølgning med SBK for at drøfte stråleadfærd.

 

Nærmeste ledelse informeres ligeledes.

 

(SIS reagerer ved 1/10 af dosisgrænsen, dvs. ved 2 mSv/år)

 

 

 

Hvem står for at bestille persondosimetri? Hvor ofte/hvornår?

Syd

Kirsten Rasmussen

Nord

Lene Bulow/Trine Behrendt

Thisted

Susanne Jensen

Farsø

Monica K. Mejer

Hobro

Gitte Valsøe Andereasen

 

Resultaterne og kategoriseringen skal gemmes systematisk i mindst 5 år. Hvor ligger de, fysisk eller elektronisk?

Syd

Nuværende: I fysisk mappe hos Kirsten Rasmussen

 

 

Fremadrettet: e-dok
 

Nord

Nuværende: I fysisk mappe udenfor Lene Bûlows kontor

 

 

Fremadrettet: e-dok
 

Thisted

Nuværende Fysisk mappe hos Susanne Jensen.

 

 

Fremadrettet i e-dok
 

Farsø

Nuværende Fysisk mappe hos Monica K. Mejer

 

 

Fremadrettet i e-dok
 

Hobro

Nuværende i fysisk mappe hos Gitte Valsøe Andreasen.

 

 

Fremadrettet i e-dok

 

 

 

 

Begrundelse af valg i forhold til kategorisering. Instruks for persondosimetri og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur, der anvendes til diagnostisk brug

 

CT ved patienten

 

Modalitet = 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

Hyppighed = 1

 

Farens alvorlighed = (4 x 3 x 4) / 15 = 3 (Rundet ned, ”moderat”)

Kategori B

 

Radiografen/røntgensygeplejersken befinder sig yderst sjældent i undersøgelsesrummet under CT- skanning. Der udføres yderst sjældent skanninger hvor patientens tilstand eller undersøgelsens art nødvendiggør ophold tæt på patienten. Personalet er ikke i rummet, mens der skannes. Derfor kategoriseres plejepersonale på CT-skanneren som C, og skal derfor ikke bære persondosimeter.

Der indgår CT personale i kontrolgruppen.

Hvis det er nødvendigt at være hos patienten, anvendes hvor muligt pårørende, personale fra stam afdeling/anæstesi. Der anvendes blyforklæde, thyreoideabeskytter (og blybriller/blyvisir hvis tæt på gantry). Det tilstræbes at stå på siden af gantry og med størst mulig afstand. 

 

 

CT biopsi-drænage uden gennemlysning

 

Modalitet = 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 2

Hyppighed = 1

Farens alvorlighed: (4 x 3 x 2) / 15 = 1,6. Runder op til 2

 

Ved at sætte hyppighed til 1 og aflæse i risikomatrix fås C - Der vælges kategori C.

Læger, som udfører CT undersøgelser uden gennemlysning befinder sig aldrig på stuen under eksponering. De indplaceres i kategori C og skal derfor ikke bære persondosimetri.

 

Hvis det er nødvendigt at være hos patienten, anvendes hvor muligt pårørende, personale fra stam afdeling/anæstesi. Der anvendes blyforklæde, thyreoideabeskytter (og blybriller/blyvisir hvis tæt på gantry). Det tilstræbes at stå på siden af gantry og med størst mulig afstand.

 

 

CT vejledt biopsi og drænage med gennemlysning

 

Modalitet = 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 3

Hyppighed = 2 (1-4 gange pr. måned)

Farens alvorlighed: (4 x 3 x 3) / 15 = 2,4. Runder ned til 2

Ved at sætte hyppighed til 2 og aflæse i risikomatrix fås C/B - Der vælges kategori B

 

Læger, som udfører CT vejledt biopsi med gennemlysning befinder sig på stuen under eksponering og indplaceres i kategori B og skal derfor bære persondosimetri.

 

Der anvendes blyforklæde, thyreoideabeskytter (og blybriller/blyvisir hvis tæt på gantry). Det tilstræbes at stå på siden af gantry og med størst mulig afstand. 

 

 

Konventionel røntgen – ved patient (inkl. udefoto)

 

Modalitet = 3

Risiko = 2 (evt. 3 ved worst case)

Beskyttelse = 4

Hyppighed = 3

 

Farens alvorlighed = (3 x 2 x 4) / 15 = 2 (Rundet ned, ”lille”)

Kategori C/B, vælger C med kontrolgruppe.

 

Radiografen/røntgensygeplejersken befinder sig i betjeningsrummet under eksponering. Der udføres yderst sjældent eksponeringer, hvor patientens tilstand eller undersøgelsens art nødvendiggør ophold tæt på patienten.

 

Hvis det er nødvendigt at være hos patienten, anvendes hvor muligt pårørende, personale fra stamafdeling/anæstesi/portører. Der anvendes blyforklæde og thyreoideabeskytter. Der holdes størst mulig afstand til patienten.

 

 

Gennemlysning – ved patient på stue A, 8 og 9

 

Modalitet = 5 (Intervention)

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

Hyppighed = 5

 

Farens alvorlighed = (5 x 3 x 4) / 15 = 4 (”stor”)

Kategori B/A. Der vælges B og personalet skal derfor bære persondosimeter.

 

Radiografer og læger, som udfører gennemlysningsundersøgelser indplaceres i kategori B og skal bære persondosimeter.

 

Der anvendes blyforklæde og thyreoideabeskytter og blybriller/blyvisir hvis tæt på patienten. Der holdes størst mulig afstand til patienten.

 

 

Gennemlysning ved patienten på stue 6

 

Modalitet = 5 (Intervention)

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

Hyppighed = 5

 

Farens alvor = (5 x 2 x 4) / 15 = 2,67.

 

Radiografen/røntgensygeplejersken befinder sig i betjeningsrummet under eksponering. Der udføres yderst sjældent eksponeringer hvor patientens tilstand eller undersøgelsens art nødvendiggør ophold tæt på patienten. Plejepersonale kategoriseres C og skal ikke bære persondosimetri, men indgå i kontrolgruppe. Denne indplacering skyldes den enkelte plejepersonale sjældent kommer på gennemlysningsstuen.

 

Hvis det er nødvendigt at være hos patienten, anvendes hvor muligt pårørende, personale fra stamafdeling/anæstesi/portører. Der anvendes blyforklæde og halskrave. Der holdes størst mulig afstand til patienten.

 

Det kan ved enkelte undersøgelsestyper være nødvendigt at radiologen står ved patienten under gennemlysning. Gastro-radiologer og introlæger i Gastrosektionen indplaceres i kategori B grundet hyppigheden, de kommer på stuerne

 

Der anvendes blyforklæde og thyreoideabeskytter og blybriller/blyvisir hvis tæt på patienten. Der holdes størst mulig afstand til patienten.

 

 

Mammografi – ved patient

 

Modalitet = 2

Risiko = 2

Beskyttelse = 4

Hyppighed = 3

 

Farens alvorlighed = (2 x 2 x 4) / 15 = 1 (”ubetydelig”)

 

Man er oftest tættest på patienten i screeningen. Der kan være behov for at støtte patienten. Personalet anvender blyforklæde og thyreoideabeskytter. Der holdes størst mulig afstand til patienten. Personalet stiller sig ofte om bag patienten under eksponering.

 

Der udvælges en kontrolgruppe og der måles i en periode på 12 måneder.

 

 

Mammografi Stereotaksi

 

Modalitet = 2

Risiko = 2 (evt. 3 ved worst case)

Beskyttelse = 5

Hyppighed = 4/5

 

Farens alvorlighed = (2 x 3 x 5) / 15 = 2 (Rundet ned, ”lille”) Kategori C/B, vælger B. Derfor skal læger og radiografer bære målefilm.

 

Radiografen/lægen befinder sig i betjeningsrummet under eksponering. Der holdes størst mulig afstand til patienten og bag streg-markeringen i gulvet. Hvis undersøgelsen kræver, at det er nødvendigt at placere sig tæt på patienten, anvendes blyforklæde.

 

 

ESWL

 

Modalitet = 4

Risiko = 1 (normalt), 2 i worst case ved ophold ved patient

Beskyttelse = 1 (normalt), 4 i worst case hvis de er hos patienten

 

Dette giver en farens alvorlighed = (4 x 2 x 2) / 15 = 2 (worst case og derfor ”lille”)

 

Med en hyppighed 2 svarende til 1-4 undersøgelser pr. måned fås at radiograferne kategoriseres i kategori C/B og der vælges B og derfor skal plejepersonale der kommer på ESWL bære persondosimetri.

 

 

Dexa

 

Modalitet: 1

Risiko: 1

Beskyttelse: 2

Hyppighed: 5

 

Farens alvorlighed = (1 x 1x 2) / 15 = 0,13 (der rundes op til 1)

 

Dette giver samlet set Kategori C/B.

 

Risikoen for at radiografen/røntgensygeplejersken modtager stråling i vores afsnit med denne type scanner og afstand vurderes som ubetydelig.

Det er i samarbejde med Røntgenfysisk aftalt, at indplaceringen af medarbejderen er Kat C.

 

 

Beskrivende / øvrige læger

 

Læger der som udgangspunkt beskriver og derfor kun i yderst sjældne tilfælde befinder sig i røntgenrummet under eksponering. (Eks. thorax på akut dårlig patient, hvor radiologen er eneste læge til stede)

 

Modalitet = 3 og/eller 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

Hyppighed = 1 (1mindre end 1 gang om måneden.

 

Farens alvorlighed: (4 x 3 x 4) / 15 = 23,2. Runder ned til 3

 

Ved at sætte hyppighed til 1 og aflæse i risikomatrix fås C/B - Der vælges kategori C

Og ingen kontrolgruppe.

 

 

 

Kontrolgruppe:

Der sammensættes en kontrolgruppe bestående af personale fra alle matrikler og en sammensætning fordelt mellem de forskellige vagtskifter og fordelt på modaliteter, samt alle 2. semesters radiografstuderende. Gruppen ses som repræsentativ idet der er taget højde for modalitet, vagtskifte og matrikel.

 

En kontrolgruppe er sammensat for 4 perioder svarende til12 måneder.

Kontrolgruppe:

 

Syd

2 Konventionel/CT-radiograf Dagvagt/

2 Konventionel/CT-radiograf aftenvagt

2 Konventionel/CT-radiograf Nattevagt

2 faste personer som ofte arbejder på stue 6

 

Nord

2 Konventionel/CT-radiograf

 

 

Thisted

2 Konventionel/CT-radiograf

1 Screenings mammografi

Farsø

1 Konventionel/CT-radiograf

Hobro

2 Konventionel/CT-radiograf

Radiografstuderende

Alle 2. semester radiografstuderende (i alt 14 uger i CT og konventionel)

 

 

Faste bærer af dosismeter:

 • • Alle gravide ansat i afdelingen udstyres med målefilm, som aflæses med 3 månedsinterval. (Hvis den gravide ønsker det, kan intervallet sættes ned til 1 måned

 • • Alle nyansatte radiografer udstyres med målefilm de første 12 måneder af ansættelsen. Dette med øje for stråleadfærd.

 • • Alle 2. semester studerende

 • • Radiologer der laver CT vejledt biopsi med gennemlysning.

 • • Radiologer og radiografer der arbejder på stue A, stue 8 og stue 9

 • • Radiologer og radiografer der arbejder med stereotaksi

 • • Radiologer der er fast i Gastrosektionen.

 • • Introlæger der er i Gastrosektionen

 • • Personale der går i ESWL

 • • Forvagter

 • • Bagvagter

https://pri.rn.dk/Sider/30570.aspx

https://pri.rn.dk/Sider/30573.aspx

 

 

 

Anvendelse:

Persondosimeter skal bæres foran på kroppen vendt mod strålefeltet (i bæltehøjde evt. brysthøjde – gravide skal bære den i bæltehøjde) under blyforklædet.

 

Persondosimeter bæres i en måleperiode på tre måneder. (Gravide kan vælge at der aflæses med 1 månedsinterval. Dette kun ved forespørgsel fra den ansatte)

 

 

Administration og opfølgning:

Afdelingens strålebeskyttelseskoordinator overvåger og vurderer løbende målte helkropsdoser for dosisovervåget personale i forbindelse med de kvartalsvise/månedlige oversigter fra SIS.

Afdelingen forestår selv kontakten til SIS i forbindelse med tilmelding/afmelding af helkropsdosimetre til dosisovervåget personale og midlertidig overvåget personale.

 

Afdelingsledelsen har ansvaret for, at dosisovervåget personale er bekendt med resultaterne af dosisovervågningen samt at resultaterne arkiveres i mindst 5 år.

 

Dokumentation for persondosimetri er tilgængelig for alle i e-dok (tilføj link/sti)

 

Ved unormalt høje doser, skal strålebeskyttelseskoordinatoren og strålebeskyttelseseksperten informeres hurtigst muligt, og årsagen til overskridelsen skal undersøges og om muligt elimineres.

 

Leder er ansvarlig for at årsagen udredes og løses.

 

Strålebeskyttelsesekspert/Medicinsk-fysisk ekspert kan kontaktes ved behov for yderligere oplysninger om strålehygiejne.