Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte operationer i vagten i Kæbekirurgisk Afdeling med tilkald af ekstra sygeplejerskepersonale

Beskrivelse

 

I Kæbekirurgisk Afdeling har én sygeplejerske rådighedsvagt alle hverdage fra kl. 15.00- 24.00 og i weekender og helligdage fra kl. 08.00-20.00. 

Når der er tilkald, og det vurderes at, det er tale om en behandling i generel anæstesi (evt en operation i lokalanæstesi, hvor det kræver 2 sygeplejersker), skal sygeplejersken tilkalde en sygeplejerskekollega til at varetage den usterile funktion i forbindelse med operationen. Denne tilkaldes på frivilligbasis.

 

Det er af stor vigtighed, at forberedelsen til operationen foregår under de fastlagte rammer for opdækning til operationer i generel anæstesi. Det vil sige, at det kræver 2 sygeplejersker for at kunne varetage en operation i generel anæstesi for at kunne håndtere fremstilling til operation, herunder steril udpakning af instrumenter, optælling før, under og efter indgreb, sikker kirurgi trin – tjek ind, time out, tjek ud. 

Det skal altid prioriteres, at de sterile forhold er tilgodeset – at det foregår på en stue med overtryk – at sygeplejersketeamet har check på, at alle instrumenter er sterile og andet udstyr er i orden, inden operationen går i gang. 

Patientsikkerheden er af vigtigste prioritet. 

Sygeplejersketeam og kirurg er ansvarlig for:   

  • • Den rigtige patient til det rigtige indgreb. 

  • • De hygiejniske principper overholdes. 

  • • Instrumenterne og instrumentarium er steril/intakt. 

  • • Sikker kirurgi trin gennemføres.

  • • Optælling før, under og efter operation.  

  • • Korrekt lejring af patient under operationen.  

  • • Dokumentation i Nord EPJ efter gældende retningslinjer. 

 

Hvis det ikke er muligt for den vagthavende sygeplejerske at tilkalde en sygeplejerskekollega, kontakter denne bagvagten og orienterer ham om problemet med henblik på at finde en anden løsning end operation som forventet. Det kan bringes op, om operationen kan udskydes til, når det er muligt at få en sygeplejerskekollega ind på et senere tidspunkt. Det er således op til bagvagten at vurdere, om operationen kan udskydes, til det er muligt at få en sygeplejerske ind jf. retningslinjen for steril opdækning til GA operationer. Bagvagten orienterer den vagthavende sygeplejerske om sin beslutning.

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale i Kæbekirurgisk Afdeling.

 

Formål

At præcisere retningslinje for hvorledes det håndteres, hvis det ikke er muligt at tilkalde en ekstra sygeplejerske i vagten.

 

Referencer

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer (rn.dk) 

Sikker kirurgi (rn.dk) 

Kontrolforanstaltninger ved operationer (retsinformation.dk) 

Bag masker og lukkede døre : en etnografisk undersøgelse af operationsassisterende funktioner i dansk hospitalsvæsen. Erik Elgaard Sørensen. 2011. 2. oplag 2012.