Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Handling ved ekstraordinær belægning på Aalborg UH

Beskrivelse

Som led i arbejdet med Sikkert Patientflow forudsættes alle sengeafsnit dagligt at:

 • • Afholde tavlemøde

 • • Udpege ”Sikker 1’er”

 • • Indrapportere til kapacitetsoverblikket på de aftalte tidspunkter

 • • Angive forventet udskrivelsesdato for alle patienter

 • • Sikre korrekt registrering i Cetrea

 • • Iværksætte handlinger i eget speciale ved overbelægning (evt. indkald af ekstra personale – både læger og sygeplejersker)

 • • Forberede kapacitetskonferencen (bl.a. mulighed for at tilbyde lånesenge)

 • • Deltage i kapacitetskonferencen

 • • Orientere vagtholdet om belægningssituationen både i afsnittet og hele huset

 

Se retningslinje om Sikkert patientflow på Aalborg UH.

Overbelægning betragtes som et fælles problem på Aalborg Universitetshospital, og alle afdelinger bidrager til løsningerne. Der er derfor udarbejdet aftaler for, hvordan sengekapaciteten opskaleres ved stigende belægningspres. I nedenstående beskrives de handlinger, der sættes i værk, når alle muligheder er udtømt inden for de faste aftaler og nedenstående er opfyldt:

 • • De disponible og fysisk mulige sengepladser på hele hospitalet er optaget og

 • • Forventede indlæggelser overstiger forventede udskrivelser og

 • • Belægningen er >105% i både Akutafdelingen og sengeafsnittene i mere end 24 timer

 

Forløbscheferne har kompetencen til at aktivere nedenstående. I situationer, hvor forløbscheferne ikke er til stede, ligger kompetencen hos Klinikledelsen i Klinik Medicin og Akut.

 

 

Dag 1

Der afholdes et kort møde via Teams. Forløbscheferne indkalder nedenstående kreds:

 • • En repræsentant fra hver klinikledelse ekskl. Klinik Diagnostik (klinikchef og/eller viceklinikchef)

 • • En repræsentant for hver af Serviceafdelingerne

 • • Kommunikationsmedarbejder

 • • Sagsbehandler for Sikkert Patientflow

 

Forløbscheferne kontakter efterfølgende Klinik Diagnostik, hvis det vurderes nødvendigt.

 

En repræsentant fra alle klinikledelser (ekskl. Klinik Diagnostik) skal:

 • • Deltage i kapacitetskonferencen

 • • Sikre sig, at klinikkens specialer:

   • Har handlet efter aftalerne omkring Sikkert Patientflow (jf. ovenfor)

   • Prioriterer tidlig stuegang (inkl. AMA og patienter i lånesenge) – herunder frigør de nødvendige lægeressourcer

   • Afvikler ekstra stuegang aften

   • Vurderer behov/mulighed for udsættelse af planlagt aktivitet

 

Særligt for Klinik Medicin og Akut:

Klinikledelsen sikrer sig, at instruksen ”Patientsikre arbejdsforhold i Akutmodtagelsen ved højt patientindtag” er aktiveret. Formålet er at undgå ”crowding” i Akutmodtagelsen, når udredning og behandlingsbehov overstiger de tilstedeværende ressourcer enten i forhold til enkelte specialer eller Akutmodtagelsen som helhed.

Se Patientsikre arbejdsforhold i Akutmodtagelsen ved højt patientindtag

 

 

Dag 2

Forløbscheferne udsender status for situationen med vurdering af, om hospitalet kan vende tilbage til normal drift, eller den ekstraordinære indsats skal fastholdes.

Hvis der fortsat er ekstraordinær høj belægning, afholdes et kort møde via Teams med samme deltagerkreds som beskrevet ovenfor. Dette fastholdes dagligt, indtil normal drift kan genoptages.

Hospitalsledelsen inddrages, hvis der vurderes at være behov for udsættelse af planlagt aktivitet ud over en dag.