Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Handling ved ekstraordinær belægning på Aalborg UH

Beskrivelse

Som led i arbejdet med Sikkert Patientflow forudsættes alle sengeafsnit dagligt at:

 • • Afholde tavlemøde

 • • Udpege ”Sikker 1’er”

 • • Indrapportere til kapacitetsoverblikket på de aftalte tidspunkter

 • • Angive forventet udskrivelsesdato for alle patienter

 • • Sikre korrekt registrering i Cetrea

 • • Iværksætte handlinger i eget speciale ved overbelægning (evt. indkald af ekstra personale – både læger og sygeplejersker)

 • • Forberede kapacitetskonferencen (bl.a. mulighed for at tilbyde lånesenge)

 • • Deltage i kapacitetskonferencen

 • • Orientere vagtholdet om belægningssituationen både i afsnittet og hele huset

 

Se retningslinje om Sikkert patientflow på Aalborg UH.

 

Overbelægning betragtes som et fælles problem på Aalborg Universitetshospital, og alle afdelinger bidrager til løsningerne. Der er derfor udarbejdet aftaler for, hvordan sengekapaciteten opskaleres ved stigende belægningspres. Neden for beskrives de handlinger, der sættes i værk, når alle muligheder er udtømt inden for de faste aftaler og nedenstående er opfyldt[1]:

 • • De disponible og fysisk mulige sengepladser på hele hospitalet er optaget og

 • • Forventede indlæggelser overstiger forventede udskrivelser og

 • • Belægningen er >105% i både Akutafdelingen og sengeafsnittene i mere end 24 timer

 

Forløbscheferne har kompetencen til at aktivere nedenstående. I situationer, hvor forløbscheferne ikke er til stede, ligger kompetencen hos vicedirektøren med ansvar for akutområdet.

 

Dag 1

Der afholdes et kort møde via Teams. Forløbscheferne indkalder nedenstående kreds:

 • • Alle afdelingsledelser (inkl. serviceafdelingerne)

 • • Vicedirektører

 • • Lægefaglig og sygeplejefaglig direktør

 • • Kommunikationsmedarbejder

 • • Sagsbehandler for Sikkert Patientflow

 

Afdelingsledelserne skal sikre sig, at afdelingen:

 1. 1. Har handlet efter aftalerne omkring Sikkert Patientflow (jf. ovenfor)

 2. 2. Prioriterer tidlig stuegang (inkl. AMA og patienter i lånesenge) – herunder frigør de nødvendige lægeressourcer

 3. 3. Afvikler ekstra aften stuegang ved speciallæge

 4. 4. Vurderer behov for at udsætte et antal ambulante tider den følgende dag for at sikre nødvendig speciallæge kapacitet til ekstra stuegang fra morgenstunden

 5. 5. Vurderer behov for at udsætte udvalgt planlagt kirurgi den følgende dag for at sikre sengekapacitet

 

Hvis det vurderes nødvendigt at udsætte ambulant og/eller kirurgisk aktivitet bredt på tværs af hospitalet, træffes den endelig beslutning af Hospitalsledelsen.

 

På mødet træffes beslutning om opfølgning den følgende dag på aftalte handlinger.

 

Dag 2

Hvis aftalt på dag 1, mødes samme kreds til kort Teams møde for at drøfte:

 • • Opfølgning på initiativer besluttet dag 1

 • • Beslutning om evt. at fortsætte handlinger og/eller iværksætte yderligere tiltag

 • • Orientering af hospitalets samarbejdspartnere. Orientering skal ske via Region Nordjylland (Patientforløb og Økonomi)

 

[1] Ekskl. intensiv, døgnafsnit for Børn og Unge samt sengeafsnit i Farsø og Frederikshavn