Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intermediært Afsnit, Aalborg Universitetshospital

Special samarbejdsaftale mellem Intermediært Afsnit og Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Formål

Der er lavet specialaftale mellem Intermediært Afsnit og Reumatologisk Afdeling på baggrund af, at Reumatologisk Afdeling har en anden vagtstruktur end de øvrige medicinske afdelinger. Dette dokument er et supplement til PRI dokumentet: ”Organisation og samarbejdsaftale i forhold til de medicinske stamafdelinger, ATC og AMA”

 

Målgruppe

Læger og plejepersonale i reumatologisk afdeling og det intermediære afsnit

Vagthavende reumatologisk læge har tilstedeværelsesvagt i følgende tidsrum

Vagthavende reumatologisk læge kan kontaktes på kode 88 -256 og har tilstedeværelsesvagt i følgende tidsrum:

Hverdage kl. 08:00 – 18:00

Lørdage kl. 08:00 - 16:00

Søn-/og helligdage kl. 09:00 – 15:00

 

Når reumatologisk vagthavende læge afslutter tilstedeværelsesvagten overgår ansvaret for de reumatologiske patienter til

Nyre-/endo forvagt : Kode 88 – 336

Nyremedicinsk bagvagt : Kode 88 – 335

Endvidere er der mulighed for, at nyremedicinsk vagthavende læge ved behov kan kontakte reumatologisk beredskabsvagt telefonisk.

Behandlingsansvar og stuegang på reumatologiske patienter i Intermediært Afsnit:

  1. 1. Ved overflytning af patienter, som har reumatologisk afsnit som stamafdeling, så bevarer patienten sin stamafdeling, og det lægelige ansvar er placeret hos de reumatologiske læger.

  2. 2. Det forventes, at de reumatologiske læger dagligt inkl. i weekender/helligdage går formidddagsstuegang på reumatologiske patienter i det intermediære afsnit.

  3. 3. Det forventes, at den reumatologisk vagthavende læge kontakter sygeplejen i det intermediære afsnit (54741) for afklaring af evt problemstillinger inden den reumatologisk vagthavende læge afslutter sin vagt (på hverdage inden kl. 18:00 og i weekender + søn-og helligdage inden kl. 15:00)

  4. 4. Når den reumatologisk vagthavende læge skal afslutte sin vagt forventes det, at de informerer nyremedicinsk vagthavende læge om, at der er en reumatologisk patient i det intermediære afsnit, som de kan blive kaldt til i vagten.

  5. 5. Endvidere skal nyremedicinsk vagthavende læge have mulighed for at kontakte beredskabsvagten på reumatologisk afdeling ved behov.