Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intermediært Afsnit, 2Ø, Aalborg Universitetshospital

Special samarbejdsaftale mellem Intermediært Afsnit og Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Formål

Der er lavet specialaftale mellem Intermediært Afsnit og Geriatrisk Afdeling på baggrund af, at Geriatrisk Afdeling har en anden vagtstruktur end de øvrige medicinske afdelinger. Dette dokument er et supplement til PRI dokumentet: ”Organisation og samarbejdsaftale i forhold til de medicinske stamafdelinger, ATC og AMA”

Målgruppe

Læger og plejepersonale i geriatrisk afdeling og det intermediære afsnit

Vagthavende geriatrisk læge har tilstedeværelsesvagt i følgende tidsrum

Geriatrisk vagthavende læge kan indenfor nedenstående tidsrum kontaktes på kode 88-314/ dect tlf 64186

Hverdage kl. 08:00 – 20:00

Lørdag og Søn-/helligdage kl. 09:00-15:00

 

Når Geriatrisk vagthavende læge afslutter tilstedeværelsesvagten overgår ansvaret for de geriatriske patienter til henholdsvis

Endokrinologisk/nyremed. forvagt : Kode 88-336

Endokrinologisk bagvagt : Kode 88-317

Endvidere har endokrinologisk vagthavende læge ved behov mulighed for at kontakte en geriatrisk beredskabsvagt telefonisk.

Behandlingsansvar og stuegang på geriatriske patienter i Intermediært Afsnit

  1. 1. Ved overflytning af patienter, som har geriatrisk afsnit som stam afdeling, så bevarer patienten sin stam afdeling, og det lægelige ansvar er placeret hos de geriatriske læger.

  2. 2. Det forventes, at de geriatriske læger dagligt inkl. i weekender/helligdage går formiddagsstuegang på geriatriske patienter i det intermediære afsnit.

  3. 3. Det forventes, at den geriatrisk vagthavende læge kontakter sygeplejen i det intermediære afsnit (54741) for afklaring af evt. problemstillinger inden den geriatrisk vagthavende læge afslutter sin vagt (på hverdage inden kl.20:00 og i weekender + søn-og helligdage inden kl. 15:00)

  4. 4. Når den geriatrisk vagthavende læge skal afslutte sin vagt forventes det, at de informerer endokrinologisk vagthavende læger om, at der er en geriatrisk patient i det intermediære afsnit, som de kan blive kaldt til i vagten.

  5. 5. Endvidere skal endokrinologisk vagthavende læge have mulighed for at kontakte beredskabsvagten på geriatrisk afdeling ved behov.