Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring

Beskrivelse

Prøvesvar og undersøgelsesresultater bliver automatisk sendt til afdelingen digitalt og bliver præsenteret via menuen ”Afdelingsopgaver” og ”Svar til godkendelse”. Alle elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater i Nord EPJ godkendes digitalt i Nord EPJ.

 

Listen ”Svar til godkendelse” viser både biokemiske, mikrobiologiske, patologiske og genetiske svar til godkendelse samt dokumenter fra arkiv, som skal godkendes.

Fra listen kan du åbne svaret og godkende det (ved at højreklikke ”Vis svar” og ”Godkend”), eller gå til den enkelte patients journal og godkende svaret. Når du godkender et svar fra listen ”Svar til godkendelse”, opdateres listen automatisk - se link

Hvis du kun vil se en delmængde af de svar, som afventer godkendelse, kan du klikke på Billede 1

Herved åbner dialogboksen Vælg filtrering.

 

Undtagelse
Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (fx ENG/EMG) forefindes ikke i listen ”Svar til godkendelse”, men skal fremfindes i patientkontekst under menuen ”Arkiv”.

 

VIGTIGT når der oprettes rekvisition

 • • Anfør ALTID rekvirerende læge i ”Godkender person” – alternativt den specialeansvarlige overlæge for relevant fagområde

 

Arbejdsgange

Hvad gør lægerne

Lægerne i det enkelte fagområde er ansvarlige for, én gang dagligt, at gå via deres personlige opgaveliste (i menuen ”Afdelingsopgaver” + ”Mine opgaver”) og få alle opgaver håndteret og godkendt prøvesvar.

 • • Såfremt der skal handles på svaret (fx indkaldelse) kan der oprettes opgave til sekretariatets funktionsrolle.

Marker opgaven, højreklik, vælg ”Videresend opgave” – vælg funktionsrolle + afdeling 800153G0 og funktionsrolle (HJRORTOARTRO, HJRORTOOKA, HJRORTOSÅR) – se link

Ved udskrivelse og i forbindelse med epikrise diktering gennemgår udskrivende læge prøvesvar for den enkelte patient og godkender eventuelt ikke-godkendte svar.

 • • patientkontekst gå til ”Rekvisitioner og svar” + ”Rekvisition/svar”

 • • Højreklik på ikke godkendte svar og vælg ”Godkend”

 

 Indlagte patienter

 • • Rekvirerende læge er som udgangspunkt ansvarlig for, at prøvesvar på den enkelte patient godkendes løbende under indlæggelsesforløbet.

 • • Til stuegang gennemgår den stuegangsgående læge og sygeplejerske listen i samarbejde og godkender prøverne, der er set.

 • • Ved hastesvar eller skæve værdier, som meldes telefonisk, kontaktes ansvarlig sygeplejerske/læge.

 

Udskrevne patienter

Ikke-godkendte prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnittet bliver stående på sengeafsnittets liste ”Svar til godkendelse”.

 

Ambulante patienter

Ambulatoriets ”Svar til godkendelse ”-liste indeholder prøvesvar/undersøgelsessvar for alle respektive fagområder (grupper).

 

Hvad gør sekretariatet

Sekretariatet gennemgår dagligt listen:

 • ➢ Indlagte patienter -Sengeafsnitssekretær

 • ➢ Ambulante patienter- Ambulante sekretærer

 

 • • Ved manglende godkender person påføres dette = rekvirerende læge/alternativt fagområdets specialeansvarlige overlæge – via listen ”Svar til godkendelse”

 • • Prøvesvar, som har en liggetid på mere end 1 uge omdirigeres til fagområdet overlæge - Højreklik på patient, vælg ”rediger ansvarlig godkender”

 

Alle svar på listen ”Svar til godkendelse” med angivet ”Godkender person” er videregivet til relevant fagområde/læge. Disse forsvinder først fra listen, når lægen har godkendt svaret.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer, læger og sygeplejersker

Formål

At der følges op på modtagne prøver og undersøgelse, således patienterne sikres hurtig og effektiv behandling samt undgår skade eller unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultat.

 

Referencer

Håndtering af parakliniske svar

Opret opgaver

KP - Opret opgave (Huskeseddel)

RSM - Biokemi (Huskeseddel)

RSM - Opret mikrobiologisk rekvisition (Navigationsseddel)

RSM - Patologi (Huskeseddel)

RSM - Print i parakliniske systemer (Huskeseddel)