Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed,

Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3

 

I Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit er nedenstående arbejdsopgaver delegeret til sygeplejepersonalet. Den afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for, at den enkelte sygeplejerske besidder de tilstrækkelige kompetencer til at udføre, samt har modtaget instruktion i nedenstående delegationer. Såfremt en sygeplejerske ikke besidder disse kompetencer, skal der lægges en plan for, hvorledes vedkommende opnår disse.
 

Perforation af hud og væv (rn.dk)

De delegerede opgaver omfatter:

 

Indføring af instrumentarium i kropsåbninger:

  • ➢ Ilt terapi med eller uden varmvandsfugter / Airvo.

Rammeordination i forhold til justering af Highflowbehandling (AIRVO2), Aalborg UH, Thisted (rn.dk)

 

  • ➢ Nasalt ventrikelsonde med såvel svagt som stærkt sug

Ventrikelsonde - Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af ventrikelsonde hos voksne - Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

 

  • ➢ Engangskateter og Kateter á demeure hos såvel kvinder som mænd

Urinvejsdrænage (5.5) (rn.dk)

 

  • ➢ Podning fra hals, vagina og distale urethra

Procedure ved forsendelse af pus og podning (rn.dk)

Podning for COVID-19 på Aalborg Universitetshospital (rn.dk)


 

Anlæggelse af følgende intravaskulære adgange:

  • ➢ Perifert venekateter.

PVK - Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert venekateter hos voksne - Aalborg Universitetshospital (rn.dk)


 

Benytte centrale venekatetre til infusion, medicinering samt udhentning af blodprøver:

  • ➢ Centralt venekateter

Intravaskulære katetre (5.1) (rn.dk)

 

Medicingivning:

  • ➢ På eget initiativ benytte rammeordinationer i Columna Medicin.

Rammeordinationer for sygeplejersker i medicinske/ortopædkirurgiske sengeafsnit – Aalborg UH, Thisted (rn.dk)

  • ➢ Efter forudgående lægelig ordination benytte delegerede regimer i Columna Medicin.