Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

  • ➢ Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3 bestiller og modtager alle svar fra KBA (Klinisk Biokemisk Afdeling), KMA (Mikrobiologisk Afdeling) og BDA (Billeddiagnostisk Afdeling) elektronisk.

  • ➢ Alle læger og sygeplejersker er oplært i at bestille og søge svar via den elektroniske patientjournal.

Håndtering af prøvesvar

  • ➢ Alle svar fra de respektive undersøgelser patienten har været til, gennemgås ved den daglige stuegang. Der kvitteres for at prøvesvar er set. Prøvesvar, der er relevante for den videre behandling noteres i journalen. Tillige noteres, hvilke tiltag der er sat i værk.

 

Billeddiagnostiske undersøgelser som tages i afsnittet, ses som oftest af ordinerende læge – hvis ikke muligt kontaktes vedkommende læge telefonisk af sygeplejersken, således at billedet ses. Resultat samt evt. tiltag noteres i journalen.

Telefonsvar:

  • ➢ Telefonsvar modtages af en sygeplejerske. Svaret noteres og forevises lægen. Patientidentifikation sikres.

  • ➢ Sygeplejersken vurderer om forvagt/bagvagt skal informeres her og nu, eller om det kan vente til efterfølgende stuegang. Vurdering af prøvesvar afhænger af prøvesvarets afvigelse og den handling, der efterfølgende skal iværksættes.

  • ➢ Læge informerer patient/pårørende om relevante prøvesvar til stuegang.

Blodsukkermåling:

  • ➢ Sygeplejerskerne i afsnittet måler blodsukker – disse prøvesvar bliver set med det samme af sygeplejersken, som handler ud fra lægeordination eller tager kontakt til vagthavende læge m.h.p. tiltag.

Evt. rammeordinationen findes i patientens journal.

 

Overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar

  • ➢ Den udskrivende læge / bagvagten har ansvaret for at alle rekvirerede prøver bliver set inden udskrivelse. Forelægger der ikke svar, laves en plan for opfølgning af disse prøvesvar.

 

Formål

At afgivelse og modtagelse af prøver håndteres sikkert, så svarene ses rettidigt, og der reageres således at ingen patienter lider skade eller påføres unødig ulempe.

 

Referencer

Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen (rn.dk)

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar

Telefonisk svarafgivelse for kritiske prøvefund i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (rn.dk)

Ringegrænser – Klinisk Biokemi (rn.dk)

Svarafgivelse fra Radiologisk Afdeling (rn.dk)

Telefonisk svarafgivelse ved kritisk prøvefund på Patologisk Afdeling (rn.dk)