Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarshavende sygeplejerske, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted

 

Definition af ansvarshavende

Sygeplejersken som er ansvarshavende er udpeget af ledelsen til at varetage opgaven.

 

Der er til enhver tid udpeget en ansvarshavende sygeplejerske på MO3, der forvalter og håndterer uventede beslutninger af sygeplejefaglig og driftsmæssig karakter, når afsnitsledende sygeplejerske ikke er til stede.

 

Ansvarsområder

Ansvarsområderne dækker over følgende:

 

Patientnære opgaver

 • ➢ Overblik over afsnittets patienter, dvs. være orienteret om plejetyngde og antal patienter, samt eventuelle akutte problemstillinger.

 • ➢ Plejetyngde og personaleressourcer i forhold til opgaver.

 • ➢ Bekendt med Opskaleringsplan ved overbelægning på Aalborg UH

 • ➢ Den ansvarshavende sygeplejerske har en ansvarshavende telefon, hvor al kommunikation vedrørende akutte patienter, rokeringer mellem afsnit og akutte problematikker kan kommunikeres med Flowkoordinator.

 • ➢ Sørger for at modtage og overlevere vigtige informationer til næste vagt/ansvarshavende.

Afstemmer tavlen ved slutningen af vagten.

  

Personalemæssige opgaver

 • ➢ Den ansvarshavende sygeplejerske skal sikre sig, at personaleressourcerne er rimeligt og kompetencemæssigt fordelt i de forskellige teams.

 • ➢ Den ansvarshavende sygeplejerske skal ved betydelige ændringer sikre sig at næste vagt er dækket sufficient (sygdom i personalegruppen og ændring i plejetyngde).

Organisatoriske opgaver

 • ➢ Bekendt med overbelægningsinstruks.

 • ➢ Bekendt med og sikrer overholdelse af brandinstruks.

 • ➢ Varetage ledelsesopgaver i forbindelse med sygehusets beredskabsplan ved katastrofemelding, indtil ledelsen er indkaldt.

 • ➢ Være støttende for personalet i ukendte situationer: f.eks. vold/trusler, fejlmedicinering, ukendte arbejdsområder, utilsigtede hændelser.

Den ansvarshavende sygeplejerske har mandat til

 • ➢ At indkalde ekstra personale/omlægge til efterfølgende vagt, hvis der er sket betydelige ændringer i afsnittet, som nødvendiggør en sådan beslutning.

 • ➢ At lade personalet afspadsere, hvis det skønnes forsvarligt ift. plejetyngde og personaleressourcer


Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker ansat på Medicinsk-Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Aalborg Universitetshospital.

Formål

At alle sygeplejersker ansat i Medicinsk-Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3 er bekendt med den ansvarshavende sygeplejerskes ansvarsområde.