Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Saturationsscreening af nyfødte

 

Baggrund

Saturationsscreening af nyfødte har til formål at opspore kritisk hjertesygdom hos nyfødte. Erfaringer fra andre hospitaler viser dog også, at man med saturationsscreening kan opspore anden kritisk sygdom, som f.eks. sepsis. Det kan være svært klinisk at erkende, at det nyfødte barn har lav saturation. Saturationsscreening er derfor et ekstra redskab til at opdage dette, så barnet kan få den rette behandling rettidigt.

 

Screening af nyfødte

Saturation måles på en af fødderne (post ductal saturation) hos alle nyfødte børn, når de er ca. 2- 4 timer gamle. Screeningen foretages primært af jordemødre/assistenter på Fødegangen (eller ved hjemmefødsler), eller sygeplejersker på Neonatalafsnittet (hvis barnet indlægges på Neonatalafsnittet efter fødslen). Resultatet dokumenteres i barnets journal.

Det forventes, at langt de fleste børn vil have en normal screening (saturation> 95%). Nogle nyfødte (ca. 5%) vil have en lidt nedsat saturation (imellem 90-94%) pga. en forsinket omstilling fra fosterkredsløbet. Hos disse børn vil saturationen være normal, når den gentages efter 1-4 timer. Hvis screeningen fortsat viser lave værdier ved kontrol efter 1-4 timer, eller hvis den primære screening viser lav saturation (<90%), så skal barnet tilses af pædiater mhp. evt. videre undersøgelse og behandling. Bemærk, at der er lidt større risiko for et falsk positivt resultat, (dvs. at saturationsmålingen er for lav, selv om barnet er rask) jo tidligere man måler.

 

Flowchart for saturationsscreening

De røde bokse markerer behov for pædiatrisk vurdering.

Et barn med saturation < 95% må ikke udskrives.

 

Billede 1

Praktisk udførelse af saturationsscreening

Saturation måles på en af fødderne (post ductal saturation) hos alle nyfødte børn, når de er ca. 2- 4 timer gamle. Screening foretages primært af jordemødre/assistenter på Fødegangen (eller ved hjemmefødsler), eller sygeplejersker på Neonatalafsnittet (hvis barnet indlægges på Neonatalafsnittet efter fødslen). Hvis der er behov for gentagelse af saturationsscreeningen kan dette evt. foretages på Barselsafsnittet B-11. Resultatet dokumenteres i barnets journal.

Bemærk, at der er lidt større risiko for et falsk positivt resultat, (dvs. at saturationsmålingen er for lav, selv om barnet er rask) jo tidligere man måler.

 

Saturationsscreening rent praktisk

Alle ydre forhold søges optimeret i forbindelse med undersøgelsen for at undgå fejlkilder (f.eks. koldt rum, uroligt barn, dårlig hudkontakt med føleren). På Fødegangen anvendes der saturationsmålere med flergangsfølere, som sprittes af efter brug.

  • • Føleren påsættes og apparatet tændes - der måles på en af barnets fødder.

  • • Der går op til et par minutter, og der skal være en bølgeformet kurve, før målingen er pålidelig. Når der er en fin bølgende kurve, aflæses saturationen

Billede 2

  • • Værdier dokumenteres i barnets journal: (aktivitet)barnejournal - fødsel og pulsoxymetri (POX) screening. Kode for pulsoxymetri: i feltet ”kommentar” skrives ”bestået”, hvis saturationen er mindst 95%: kode ZZ4137B (negativ test). Hvis ”dumpet” og saturation er under 95% kodes med ZZ4137A (positiv test)

  • • Apparatet sprittes af efter brug

  • • Videre håndtering af barnet afhænger af saturationen (se flowchart).

  • • Et barn med saturation under 95% må ikke udskrives 

 

Følgende børn skal henvises akut til neonatalvagten (88-302 eller 304)

  • • Børn med saturation < 90% ved første måling

  • • Børn med saturation 90-94% ved gentagne målinger

  • • Børn hvor saturationen ikke kan måles

  • • Ved problemer med screeningen kontaktes neonatalvagten

 

Information til forældrene:

Alle nyfødte tilbydes en saturationsscreening, hvor iltmætningen (saturationen) i blodet måles. Det kan være svært at erkende, at barnet har lav iltmætning ved den kliniske undersøgelse, derfor tilbydes denne måling. Hvis iltmætningen er lav, kan det skyldes bagvedliggende sygdom, herunder hjertesygdom, og barnet vil blive nærmere undersøgt af børnelæge for at afklare årsagen. Hos de fleste børn med lavere iltmætning er årsagen, at den almindelige omstilling af kredsløbet er forsinket, og målingen gentages derfor efter nogle timer. Et normalt resultat af screeningen kan ikke bruges til at udelukke hjertesygdom, men screeningen er en hjælp til at opdage visse hjertesygdomme, som hermed kan behandles tidligt.

Med en lille føler placeret på huden måles iltmætningen i barnets blod. Der måles på den ene fod. Undersøgelsen er ikke forbundet med smerte og den varer få minutter. I får svar på, om iltmætningen er normal med det samme.