Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abekopper

 

Beskrivelse

Abekopper skyldes en sjælden virus, som er i familie med koppevirus. Abekopper er en zoonose, men kan overføres til mennesker fra inficerede dyr, hvorefter den kan spredes fra menneske til menneske dog uden at være meget smitsom (cirka 10% smitter videre). Smitten overføres typisk i en husstand og kan ske ved tæt kontakt med hud og kropsvæsker enten direkte eller indirekte gennem sengetøj m.v. og ved svære sygdomstilfælde også fra luftveje. Nosokomiel smitte er dog beskrevet. Der er ikke beskrevet smitte i inkubationsperioden (før symptomer).

 

Klinik

Inkubationstiden er 1-3 uger, median cirka 2 uger.

Abekopper viser sig typisk med et prodrom med feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter, træthed og ofte lymfeknudesvulst.

Cirka 1 til 3 dage efter symptomdebut udvikler patienten udslæt, som ofte begynder i ansigtet og derefter over dage spreder sig til andre dele af kroppen inklusive håndflader og fodsåler.

Udslættet udvikler sig og danner små blærer, som tørrer ud for til sidst at danne skorper. Det er pleomorft med forekomst af papler, vesikler, pustler, blærer med fordybning og evt. ulcererende læsioner. Typisk størrelse af elementerne er 0,5 til 1 cm og tæller fra nogle få til flere tusinde.

 

Se foto fra gov.uk:

Billede 1

 

Komplikationer:

Viral pneumonitis, sekundær bakteriel infektion, keratitis og encefalitis.

 

Prognose: Oftest milde forløb af 2-4 ugers varighed. I Afrika er set dødelighed på få procent men ved udbrud i USA og Europa har dødeligheden været nær 0. Udslættet kan efterlade ar.

 

Case definitioner:

Bekræftet tilfælde:

En patient i Danmark, hvor der er påvist abekoppevirus-DNA ved PCR i en klinisk prøve.

 

Mistænkt tilfælde:

Abekopper hos en person i Danmark mistænkes:

 • • ved uforklaret udslæt hvor som helst på kroppen, og

 • • et eller flere symptomer på abekoppevirus-sygdom, og

 • • minimum et af følgende:

  • • Epidemiologisk forbindelse til bekræftet eller mistænkt tilfælde af abe-kopper indenfor 21 dage før personens symptomdebut, eller

  • • Rejse til land eller område med endemisk forekomst af abekopper indenfor 21 dage før symptomdebut, eller

  • • Er en person uanset seksuel orientering der har haft mange eller anonyme seksualpartnere indenfor 21 dage før symptomdebut, eller

  • • Er en mand, der har sex med mænd

 

Diagnose

PCR-diagnostik af abekoppevirus skal som udgangspunkt udføres efter konkret vurdering ved infektionsmedicinsk speciallæge og udføres på Statens Serum Institut.

Før fremsendelse af prøver skal den behandlende læge kontakte epidemiologisk vagthavende på Statens Serum Institut med henblik på at aftale fremsendelse af prøver til Serum Institut på tlf. 4131 7404.

Såfremt der på infektionsmedicinsk afdeling findes indikation for undersøgelse for abekoppe-virus tages en eller flere af følgende:

Podning eller vesikelvæske (50-100 mikroliter) eller biopsi.

 

Bemærkninger om prøvetagning
Vesikel: Fra vesikel på huden opsuges 50-100 mikroliter vesikelvæske med en lille sprøjte/kanyle (fx 0,5 mL insulin-sprøjte) og overføres til tørglas.

Podning/biopsi/skrab: Podning tages med en podepind. Podepinden/biopsien/skrab indsendes i tørglas. Det anbefales, at minimum 2 blærer podes med samme podepind for at sikre nok virologisk materiale til PCR-diagnostik.

Prøvekuverten skal mærkes ”OBS Monkeypox”, og ved aflevering af prøven i postkassen ved receptionen på Statens Serum Institut i dagtid skal receptionen have besked om at prøven er ankommet til SSI.

 

Differential diagnostik

Overvej HSV, VZV, syfilis, HIV, dissemineret gonorre, impetigo, enterovirus (hand-foot-mouth), molluscum contagiosum, scabies, mæslinger, eythema multiforme, medikamentielt udslæt.

Undersøgelser for HSV, VZV, HIV og syfilis etc. rekvireres som vanligt, men der skal ikke gøres mørkefelt mikroskopi for syfilis.

 

Visitation

Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v.:

Personer mistænkt for abekoppesygdom jævnfør case-definitionen, der henvender sig med symptomer i lægepraksis, akutmodtagelse m.v., konfereres med infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital til planlægning af podning for abekopper. Podning foretages på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Skejby, men kan efter konferering evt. foretages lokalt efter isolation på enestue eller på infektionsmedicinsk afdeling (7Ø), Aalborg Universitetshospital efter kontakt til infektionsmedicinsk bagvagt (Omstillingen 976-60000, kode 666).

Ved beslutning om podning i Region Nordjylland lægger infektionsmedicinsk bagvagt, Aalborg, den videre plan for podning samme dag eller næste morgen (når henvendelse sker sen aften/nat), og patienten orienteres om planen med udveksling af telefonnumre (patientens nummer registreres i EPJ, og patienten får nummer til 7Ø, 976-63901).

 

Ved podning på infektionsmedicinsk afdeling sikres transport til elevatorindgang til Medicinerhuset, Aalborg. Afhængig af patientens tilstand kan vedkommende køre i egen bil (alene) ellers bestilles transport via AMK med angivelse at det er isolations patient. Der udleveres almindelig kirurgisk maske ved elevatorindgang til Medicinerhuset, som patienten selv påsætter.

 

Podning på 7Ø foretages på stue 12 (enestue). Kun nødvendigt personale bør have kontakt med patienten. Sygehistorie og almentilstand vurderes om muligt på fysisk afstand. Ved behov for håndtering af/direkte kontakt med patienten bæres værnemidler i form af handsker, væsketæt engangsovertrækskittel, FFP3-maske og ansigtsdækkende visir.

 

Håndtering af person med bekræftet abekoppesygdom

Personer med bekræftet abekoppesygdom isoleres. Dette kan foregå i eget hjem med besked om kontakt til infektionsmedicinsk specialafdeling ved forværring (se bilag ”Abekopper – Patientinformation”, der udleveres til patienten).

 

For uddybende information om forholdsregler under hjemmeisolation, se ”Sundhedsstyrelsen Retningslinje for håndtering af abekopper i Danmark” - Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark - Sundhedsstyrelsen

 

Hvis en person, med mistænkt eller bekræftet abekoppesygdom, der er i hjemmeisolation, udvikler symptomforværring, skal patienten konfereres med infektionsmedicinsk bagvagt.

Indlæggelseskrævende abekopper-sygdom behandles i Aarhus eller Hvidovre.

 

Behandling

Overvejende symptomatisk behandling.

I svære tilfælde kan overvejes specifik behandling (tecovirimat).

 

Forebyggelse

Levende svækket vaccine mod kopper (Imvanex/Jynneos) kan gives til immunkompetente senest 4 dage efter eksponering for at forebygge klinisk sygdom. I særlige tilfælde senest 14 dage efter eksponering og inden symptomdebut i håb om mildere sygdom. Vaccinen gives 2 gange med 1 måneds mellemrum.

Se ”Sundhedsstyrelsen Retningslinje for håndtering af abekopper i Danmark”: Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark - Sundhedsstyrelsen

 

Isolation

Se PRI instruks, Forholdsregler og visitation af patienter med mistænkt abekopper (4.9) (rn.dk)

 

Afisolation

Mistanke om abekopper:

 • Ved negativ PCR for abekopper eller anden diagnose verificeret

Bekræftet abekopper:

 • Efter ekspertvurdering. Afskalning af alle elementer med fremkomst af underliggende frisk hud

 

Meldepligt
Abekopper skal straks anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (vest for Storebælt på telefon 70 22 02 69). Efterfølgende skal tilfældet anmeldes skriftligt (helst via SEI2) til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse og Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for at sikre, at der foretages kontaktopsporing og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen gælder for voksne med abekoppevirus

 

Referencer

www.sst.dk

Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark - Sundhedsstyrelsen

www.ecdc.europa.eu

Monkeypox (europa.eu)

Tecovirimat SIGA | European Medicines Agency (europa.eu)

Imvanex | European Medicines Agency (europa.eu)

 

Di Giulio DB, Eckburg PB. Human monkeypox. Lancet Infect Dis. 2004 Apr;4(4):199. doi: 10.1016/S1473-3099(04)00967-3. PMID: 15050935.

 

Adler H, Gould S, Hine P, Snell LB, Wong W, Houlihan CF, Osborne JC, Rampling T, Beadsworth MB, Duncan CJ, Dunning J, Fletcher TE, Hunter ER, Jacobs M, Khoo SH, Newsholme W, Porter D, Porter RJ, Ratcliffe L, Schmid ML, Semple MG, Tunbridge AJ, Wingfield T, Price NM; NHS England High Consequence Infectious Diseases (Airborne) Network. Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. Lancet Infect Dis. 2022 May 24:S1473-3099(22)00228-6. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00228-6. Epub ahead of print. PMID: 35623380.