Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abekopper – gælder for voksne med abekoppevirus

 

 

Baggrund

Abekopper skyldes en sjælden virus, som er i familie med koppevirus. Abekopper er en zoonose, men kan overføres til mennesker fra inficerede dyr, hvorefter den kan spredes fra menneske til menneske dog uden at være meget smitsom (cirka 10% smitter videre). Smitten overføres typisk i en husstand og kan ske ved tæt kontakt med hud og kropsvæsker enten direkte eller indirekte gennem sengetøj m.v. og ved svære sygdomstilfælde også fra luftveje. Nosokomiel smitte er dog beskrevet. Der er ikke beskrevet smitte i inkubationsperioden (før symptomer).

 

 

Klinik

Inkubationstiden er 1-3 uger, median cirka 2 uger.

 

Abekopper viser sig typisk med et prodrom med feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter, træthed og lymfeknudesvulst.

 

Cirka 1 til 3 dage efter symptomdebut udvikler patienten udslæt, som ofte begynder i ansigtet og derefter over dage spreder sig til andre dele af kroppen inklusive håndflader og fodsåler.

 

Udslættet udvikler sig og danner små blærer, som tørrer ud for til sidst at danne skorper. Det er pleomorft med forekomst af papler, vesikler, pustler, blærer med fordybning og evt. ulcererende læsioner. Typisk størrelse af elementerne er 0,5 til 1 cm og tæller fra nogle få til flere tusinde.

 

Under det nuværende udbrud ses ofte et anderledes sygdomsbillede, hvor overstående sygdomsbillede ikke ses så udtalt. I det aktuelle udbrud er der således en overvægt af tilfælde, hvor udslættet starter omkring kønsdelene og på baller, og kan være begrænset hertil. Nogle patienter udvikler et særdeles smertefuldt udslæt og inflammation i og omkring endetarmen. Udslættet kan være begrænset til meget få eller et enkelt element og kan evt. helt udeblive, ligesom almensymptomer kan udeblive. Smerter og evt. blødning fra endetarmen pga. lokal inflammation er beskrevet som eneste symptom.

 

Se foto fra gov.uk:

Billede 1

 

Komplikationer: Viral pneumonitis, sekundær bakteriel infektion, keratitis og encefalitis.

 

Prognose: Oftest milde forløb af 2-4 ugers varighed. I Afrika er set dødelighed på få procent men ved udbrud i USA og Europa har dødeligheden været nær 0. Udslættet kan efterlade ar.

 

 

Case definitioner

Bekræftet tilfælde

En patient i Danmark, hvor der er påvist abekoppevirus-DNA ved PCR i en klinisk prøve.

 

Mistænkt tilfælde

Abekopper hos en person i Danmark mistænkes:

Ved uforklaret udslæt på huden eller i slimhinder ELLER et eller flere øvrige symptomer der kan være tegn på abekoppevirus-sygdom* OG minimum ét af følgende.:

  • • Epidemiologisk forbindelse til bekræftet eller mistænkt tilfælde af abekopper indenfor 21 dage før personens symptomdebut ELLER

  • • Rejse til Central- og Vestafrika indenfor 21 dage før symptomdebut ELLER

  • • Er en person uanset seksuel orientering der har haft flere eller anonyme seksualpartnere indenfor 21 dage før symptomdebut ELLER

  • • Er en mand der har sex med mænd

 

Nær kontakt
Se sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af abekopper.

 

 

Diagnose

PCR-diagnostik af abekoppevirus skal som udgangspunkt udføres efter konkret vurdering ved infektionsmedicinsk speciallæge og udføres på Statens Serum Institut.

Før fremsendelse af prøver skal den behandlende læge kontakte epidemiologisk vagthavende på Statens Serum Institut med henblik på at aftale fremsendelse af prøver til Serum Institut på tlf. 4131 7404. Såfremt der på infektionsmedicinsk afdeling findes indikation for undersøgelse for abekoppe-virus tages en eller flere af følgende:

Podning eller vesikelvæske (50-100 mikroliter) eller biopsi.

 

Bemærkninger om prøvetagning
Vesikel: Fra vesikel på huden opsuges 50-100 mikroliter vesikelvæske med en lille sprøjte/kanyle (fx 0,5 mL insulin-sprøjte) og overføres til tørglas.

Podning/biopsi/skrab: Podning tages med en podepind. Podepinden/biopsien/skrab indsendes i tørglas. Det anbefales, at minimum 2 blærer podes med samme podepind for at sikre nok virologisk materiale til PCR-diagnostik.

Prøvekuverten skal mærkes ”OBS Monkeypox”, og ved aflevering af prøven i postkassen ved receptionen på Statens Serum Institut i dagtid skal receptionen have besked om at prøven er ankommet til SSI.

 

Differential diagnostik

Overvej HSV, VZV, syfilis, HIV, dissemineret gonorre, impetigo, enterovirus (hand-foot-mouth), molluscum contagiosum, scabies, mæslinger, eythema multiforme, medikamentielt udslæt.

 

Undersøgelser for HSV, VZV, HIV og syfilis etc. rekvireres som vanligt, men der skal ikke gøres mørkefelt mikroskopi for syfilis.

 

 

Visitation

Personer der henvender sig med symptomer der giver mistanke om abekoppesygdom jf. case-definitionen til almen praksis, ambulatorium, klinik for seksuelt overførbare sygdomme, akutmodtagelse mv., eller hvis mistanke opstår ifm. telefonisk kontakt til praksis, lægevagt o.lign., skal podes for abekopper.

 

Ved ønske om prøvetagning på infektionsmedicinsk afdeling 7Ø skal dette først aftales telefonisk med infektionsmedicinsk bagvagt på kode 666 eller via omstillingen (telefon 976-60000). Ved aftale om prøvetagning sendes efterfølgende en skriftlig henvisning til infektionsmedicinsk område.

 

Prøven kan også, hvis det findes hensigtsmæssigt, tages på andre afdelinger, f.eks. dermatologisk afdeling/klinik for seksuelt overførbare sygdomme eller i akut modtagelser.

 

Ved prøvetagning på infektionsmedicinsk afdeling sikres transport til elevatorindgang til Medicinerhuset, Aalborg. Afhængig af patientens tilstand kan vedkommende køre i egen bil (alene) eller med offentlig transport efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ellers bestilles transport via AMK med angivelse at det er isolations patient. Der udleveres almindelig kirurgisk maske ved elevatorindgang til Medicinerhuset, som patienten selv påsætter.

 

Prøvetagning på 7Ø foretages på stue 12 (enestue). Kun nødvendigt personale bør have kontakt med patienten. Sygehistorie og almentilstand vurderes om muligt på fysisk afstand. Der anvendes værnemidler iht. Forholdsregler og visitation af patienter med mistænkt abekopper (4.1.8) (rn.dk)

 

 

Håndtering af person med bekræftet abekoppesygdom

Personer med bekræftet abekoppesygdom isoleres. Dette kan foregå i eget hjem med besked om kontakt til infektionsmedicinsk specialafdeling ved forværring (se bilag ”Abekopper – Patientinformation”, der udleveres til patienten).

 

For uddybende information om forholdsregler under hjemmeisolation, se ”Sundhedsstyrelsen Retningslinje for håndtering af abekopper i Danmark” - Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark - Sundhedsstyrelsen

 

Hvis en person, med mistænkt eller bekræftet abekoppesygdom, der er i hjemmeisolation, udvikler symptomforværring, skal patienten konfereres med infektionsmedicinsk bagvagt.

Indlæggelseskrævende krævende abekopper-sygdom behandles i Aarhus eller Hvidovre.

 

 

Behandling

Overvejende symptomatisk behandling.

I svære tilfælde kan overvejes specifik behandling (tecovirimat).

 

 

Forebyggelse

Levende svækket vaccine mod kopper (Imvanex/Jynneos) kan gives til immunkompetente senest 4 dage efter eksponering for at forebygge klinisk sygdom. I særlige tilfælde senest 14 dage efter eksponering og inden symptomdebut i håb om mildere sygdom. Vaccinen gives 2 gange med 1 måneds mellemrum.

 

Se ”Sundhedsstyrelsen Retningslinje for håndtering af abekopper i Danmark”: Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark - Sundhedsstyrelsen

 

 

Isolation
Se PRI instruks,
Forholdsregler og visitation af patienter med mistænkt abekopper (4.1.8) (rn.dk)


 

Afisolation

Mistanke om abekopper

Ved negativ PCR for abekopper eller anden diagnose verificeret.

 

Bekræftet abekopper

Hvis man har været smittet med abekopper kan man ophøre med isolation når alle nedenstående kriterier er opfyldt:

  • • Har været feberfri i 72 timer

  • • Ikke har fået nye kopper/blære i 48 timer

  • • Ikke har blære/kopper i munden

  • • Alle blærer der dækkes af tøj er blevet til sår med skorpe

  • • Alle blærer, der ikke dækkes af tøj fx blære i ansigt og på hænder, er ophelet, det vil sige at sårskorpen er faldet af

 

Man kan gå på arbejde når ovennævnte kriterier er opfyldt. Dog bør man fortsat ikke gå på arbejde hvis man arbejder med børn under 12 år, gravide og mennesker, der har nedsat immunforsvar. Her bør man afvente til alle skorper er faldet af og læsioner er ophelet.

 

Man bør desuden undgå seksuelt aktivitet, indtil alle skorper er faldet af og læsioner er ophelet.

 

Meldepligt
Abekopper skal straks anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (vest for Storebælt på telefon 70 22 02 69). Efterfølgende skal tilfældet anmeldes skriftligt (helst via SEI2) til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for at sikre, at der foretages kontaktopsporing og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger.

 

 

Referencer

www.sst.dk
 

Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark - Sundhedsstyrelsen
 

www.ecdc.europa.eu
 

Monkeypox (europa.eu)
 

Tecovirimat SIGA | European Medicines Agency (europa.eu)
 

Imvanex | European Medicines Agency (europa.eu)
 

Di Giulio DB, Eckburg PB. Human monkeypox. Lancet Infect Dis. 2004 Apr;4(4):199. doi: 10.1016/S1473-3099(04)00967-3. PMID: 15050935.

Adler H, Gould S, Hine P, Snell LB, Wong W, Houlihan CF, Osborne JC, Rampling T, Beadsworth MB, Duncan CJ, Dunning J, Fletcher TE, Hunter ER, Jacobs M, Khoo SH, Newsholme W, Porter D, Porter RJ, Ratcliffe L, Schmid ML, Semple MG, Tunbridge AJ, Wingfield T, Price NM; NHS England High Consequence Infectious Diseases (Airborne) Network. Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. Lancet Infect Dis. 2022 May 24:S1473-3099(22)00228-6. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00228-6. Epub ahead of print. PMID: 35623380.