Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Collum femoris fraktur

 

Beskrivelse

Forekomst

I Danmark udgjorde collum femoris fraktur 2,2 % af alle sengedøgn på hospitaler i 2003 .

Gennemsnitsalder er over 80 år .

Kvinder står for næsten 80% af tilfældene.

De fleste er relateret til osteoporose .

Ca. 95 % skyldes fald eller snublen.

Medicinsk komorbiditet bidrager afgørende til overlevelse efter collum femoris fraktur.

 

Diagnose

 • ● Diagnosen stilles på klinisk mistanke, og den bekræftes ved røntgen

 • ● Det aktuelle ben er ofte forkortet og udadroteret. Ved bevægelse af benet vil der være indirekte ømhed/smerter i hofteregionen

 • ● Patienten har ofte ligget på gulvet i nogen tid, før han/hun er blevet bragt til hospital. Der bør undersøges for decubitus og dehydrering

 • ● Ved klinisk mistanke og negativt røntgen skal der bestilles akut MR-skanning.

 • ● MR-skanning bør udføres inden for 6 timer (fast track for okkult collum femoris fraktur)

 • ● Patienten skal smertebehandles ved femoralis blok via anæstesi læge.

 

Blodprøver:
Hb, CRP, type, BAC-test, væsketal, ekg, INR og osteoporosepakke

 

Retningslinier i henhold til referenceprogram:

 • ● Hæmoglobin kontrolleres dagligt ind til 3. dagen.

 • ● Der tilbydes binasal ilt, 2 l/min, ved sengen de først 3 dage postoperativt.

 • ● Patienten mobiliseres 1. postoperative døgn.

 • ● Der gives calcium og D-vitamin.

 • ● Geriatrisk lægetilsyn 65+ årige til optimering af postoperativt forløb Tilsyn (rn.dk)

 

Efterbehandling:

Patienten må støtte fuldt på det opererede ben.

Ved hemialloplastik og total hoftealloplastik skal der laves postoperativ røntgenkontrol.

Ved osteosyntese af frakturen skal der laves gennemlysning og perioperative billeder sendes til PACS.

Antibiotikabehandling 1 døgn postoperativt

Henvisning til fysioterapeut mhp genoptræning.

 

Behandling

I.v adgang

Tromboseprofylakse med Fragmin® (Deltaparin). 5000 IE s.c. til 10 dage postoperativt.

Smertelindringspakke til hoftenær fraktur.


Alle collum femoris frakturer skal som regel opereres. Det ideelle tidspunkt for operation er 8-24 timer efter skaden

Udisloceret fraktur: Garden 1 og 2 på AP plan og vinkle mindre end 20 grader på sideoptagelse.

Disloceret fraktur: Garden 3 og 4 på AP plan og vinkle mere end 20 grader på sideoptagelse.
 

Total hoftealloplastik skal overvejes ved følgende:

 • • Patologisk fraktur

 • • Højt funktionsniveau hos patienter under 70 år

 • • Caputnekrose.

 

 

 

 

Total hofte alloplastik

 

 

 

 

 

Hemialloplastik

 

 

 

 

Under 70 år

Disloceret

Udisloceret

Behandling af

collum femoris fraktur