Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diktering af notater efter liaisonsomatisk indsats

Beskrivelse

Psykiatrien samarbejder med Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland om liaisonsomatik.

 

Liaisonsomatik indebærer samarbejde om undersøgelse af psykiatriske patienters fysiske helbred ved en somatisk læge og nogen steder også ved en somatisk sygeplejerske efter lokale forhold/aftale. Undersøgelsen baseres på en henvisning fra psykiatrisk læge til liaisonsomatik. Det psykiatriske personale kan være til stede ved liaisonsomatik alt efter behov.

 

Liaisonsomatik fungerer i sin grundsubstans som et tilsyn, om end samarbejdet i liaisonsomatik er tættere, fast aftalt, mere systematisk og koordineret.

 

Liaisonsomatisk læge og sygeplejerske dikterer notater efter liaisonsomatisk indsats. Sekretær i somatikken skriver diktatet til notat og påfører procedurekode.

 

For at sikre rette arbejdsgang i forbindelse med diktering følges vedhæftede vejledninger i bilag.

 

Målgruppe – modtagelse

Somatisk læge og sygeplejerske, der indgår i liaisonsomatik i Psykiatriens sengeafsnit og ambulatorier.

Formål

At sikre den rette arbejdsgange omkring diktering af notater efter udredning og behandling i liaisonsomatik.

Problemstilling

Ved overgang til Nord EPJ har der været udfordringer omkring diktering og derfor er der udarbejdet bilagte vejledninger. Overordnet er arbejdsgangen, at somatisk læge er logget ind via eget stamafsnit. I organisatorisk kontekst vælges den ønskede patientliste, hvortil patienterne tilgås. Derefter dikteres der. Dernæst vælges egen somatisk enhed, der er tilknyttet patientlisten, til at skrive notatet og påføreprocedurekode ZZ0149AF – Gennemgang af patient.

 

Det er meget vigtigt, at der altid i forbindelse med dikteringen noteres ”Liason – indlagt” eller ”Liaison – ambulant” i bemærkningsfeltet af hensyn til skriveprioriteringen i somatikken.