Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG thorax- diaphragma

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Tages på rum 2

 

Standardoptagelser

Stående PA- og Lat. med max inspiration

Liggende ap med 1) Max inspiration 2) Max eksspiration

 

Positionering

PA: Patienten står med front mod detektorpladen. Armene omkring detektorpladen, så scapula bliver mest muligt frigjort af lungefelterne. Skuldrene skal være afslappet og presset frem mod detektorpladen.

Billedet eksponeres i dyb inspiration, og mens patienten holder vejret.

 

Lat.: Patienten står med venstre side mod detektorpladen. Let fremadbøjet med hænderne på bøjlen, så armene er løftet væk fra lungefelterne.

Billedet eksponeres i dyb inspiration, og mens patienten holder vejret.

 

Liggende ap: Patienten ligger på lejet med armene ned langs siden.

Inspiration: Billedet eksponeres i dyb inspiration, og mens patienten holder vejret

Eksspiration: Patienten trækker vejret ind, puster al luften ud og holder vejret.

 

Centrering

PA: Ved scapulas nedre kant.

 

Lat.: Ved scapulas nedre kant.

 

Liggende ap: På papillerne. Afstand 130 cm. Minus raster.

 

Billedkriterier

PA: Det skal tilstræbes minimum at kunne tælle 10 costae, og opadtil skal man kunne se ca. halvdelen af 7. cervikalhvirvel.

Begge lungefelter skal fremstilles, og hemithorax skal være symmetrisk på begge sider (under hensyntagen til skoliose og øvrig asymmetri). Patienten er lige, hvis afstanden er ens fra sternum til clavicula på begge sider, samt at spinosus ligger midt i trachea.

Scapula skal så vidt muligt være væk fra lungefeltet.

 

Lat.billede: Begge lungefelter skal fremstilles fra apex til sinus phrenico-costalis. De 2 hemithorax ligger over hinanden uden rotation, men med en smule forstørrelse af den thoraxhalvdel, som er længst væk fra detektorpladen. Humerus er løftet væk fra lungefeltet.

 

Liggende ap: Begge lungefelter skal fremstilles. Notér på billedet om det er taget med max inspiration eller max eksspiration.

Skriv hvis de stående billeder er taget siddende.

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

PA stående

 

Lat. stående

Billede 3

Billede 4

 

 

 

Liggende ap med max inspiration

 

Liggende ap med max eksspiration

 

 

 

Billede på vej

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede på vej