Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til subakut pleura- og ascitesdrænage

 

Formål

Aftalen omfatter patienter, der ved kontakt til Onkologisk Afdeling har symptomer på pleura- eller ascitesvæske og har behov for en subakut drænage.

De akutte patienter vil være indlagte og håndteres i andet regi.

 

Beskrivelse

 • • Patienten henvender sig til Onkologisk Afdeling til det team de er tilknyttet.

 • • Onkologisk læge eller sygeplejerske kontakter koordinator på ultralyd Syd på telefon 65131.

 • • Henvisning skal være sendt som AKUT, udfyldt med de relevante oplysninger og først derefter skal der tages kontakt til UL-koordinator.

 

 

Forud for kontakten til Ultralyd skal henvisende læge have afklaret abnorm blødningsanamnese og AK-behandling. Dette skal anføres i henvisningen.

 

 1. 1. Patienter med abnorm blødningsanamnese eller kemoterapi indenfor de sidste 3 mdr.

 

  • Koagulopati, svær lever- eller nyresygdom eller kemobehandling (indenfor 3 mdr.) –

Hb, trombocytter, INR og APTT

 

  • Ved Marevan - dette pauseres indtil INR ≤ 2,5

 

Anbefalede koagulationstal før pleura- og ascitesdrænage: Trombocytter ≥ 40 mia./L; INR ≤ 2,5;

APTT ≤ 40 sek.

 

 1. 2. Ved AK behandling skal dette pauseres ifølge skema – ingen blodprøver

 

 

Jf. forberedelse til UL og interventionsskema: https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

 • • Patienten tildeles en subakut tid til drænanlæggelse 1-2 dage efter så tidligt på dagen som muligt. Dette aftales med henvisende læge.

 • • Henvisende læge informerer patienten omkring evt. blodprøvetagning, tidspunkt for undersøgelse og fremmødested. Patienten skal kunne vente i venteværelset uden observation.

 • • Patienten får taget blodprøver dagen inden drænanlæggelse sådan, at blodprøvesvar foreligger forud for drænagen.

 • • Ultralyd tjekker evt. blodprøver er i niveau på undersøgelsesdagen, men ringer ikke om abnorm blødningsanamnese og AK-behandling.

 • • Patienten møder på Billeddiagnostisk Afdeling receptionen 1. sal på Syd til aftalt tid.

 • • Undersøg om patienten kan gå på Patienthotellet efter endt drænage og gå hjem derfra. Der er et PRI-dokument herom. Ellers transporteres patienten til akutstuen på D1, hvor den koordinerende sygeplejerske på sengeafsnittet modtager denne. Ultralyd bestiller en seng.