Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling i Infektionsmedicinsk mAb-Klinik

 

Behandling med monoklonalt antistof, mAb

Tixagevimab+cilgavimab (fremover ”Evusheld”) er medio juni 2022 eneste tilgængelige mAb i Danmark, der har effekt mod BA.2, BA.4 og BA.5.

 

Gives til

 1. I. Højrisikopatient med tidlig COVID-19 som monoterapi

 2. II. Højrisikopatienter med langvarig COVID-19, eventuelt i kombination med remdesivir (afgøres ved infektionsmedicinsk speciallæge)

 

 

Hver pakning indeholder to hætteglas

 1. I. Tixagevimab injektionsvæske, 150 mg i 1,5 ml (100 mg/ml) (mørkegrå hætte)

 2. II. Cilgavimab injektionsvæske, 150 mg i 1,5 ml (100 mg/ml) (hvid hætte)
   

 

Opbevaring
Opbevares i original emballage i køleskab (2°C - 8°C) for at beskytte mod lys.
Må ikke rystes eller fryses.
Åbnet hætteglas er holdbar i 4 timer ved opbevaring i 2ºC til 25ºC.
Optrukket medicin anvendes straks.

 

Dosis

Til voksne patienter > 40kg.
300 mg Tixagevimab og 300 mg Cilgavimab intramuskulær injektion.
Dvs. 2 + 2 hætteglas á 1,5 ml.

 

 

Administrationsmetode og håndtering
Til intramuskulær injektion.

 

Tixagevimab og cilgavimab skal gives som separate intramuskulære injektioner ved forskellige injektionssteder i to forskellige muskler, helst i glutealmuskulaturen.

 

1 injektion af 3 ml (300 mg Tixagevimab) i den ene glutealregion og 1 injektion af 3 ml (300 mg Cilgavimab) i den anden glutealregion.

 

Batchnummer på det administrerede produkt dokumenteres i administrationsoversigten i EPJ.

 

Patienten observeres løbende under behandling og 1 time derefter. Der måles værdier før og efter behandling samt ved symptomer. Der er skærpet anmeldelsespligt og bivirkninger skal anmeldes til bivirkningsmanager@rm.dk

 

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er blevet observeret med monoklonal
antistoffer. Hvis tegn og symptomer på en klinisk signifikant overfølsomhedsreaktion eller anafylaksi opstår, skal behandlingen straks afbrydes.

Ved anafylaksi henvises til PRI-dokument Anafylaksi hos børn og voksne

 

 

Patienten informeres om:

 • • behandling og bivirkninger med kontakt til henvisende afdeling ved senere opfølgende spørgsmål

 • • at vaccination kan påbegyndes efter 4 uger

 • • at isolation ved symptomfrihed kan ophæves efter 7 døgn

 

Efter endt behandling følges patienten ud via ambulanceindgang.

 

Definition af begreber

mAb: Monoklonalt antistof (her med aktivitet mod Coronavirus)

 

Højrisikopatient (Svær immunsuppression):

 1. 1. Hæmatologiske patienter med særlig høj risiko.

Autolog/allogen haematopoietisk stamcelletransplantation

Malignt lymfom i aktiv behandling

CLL i aktiv behandling

Myelomatose i aktiv behandling

MDS og akut leukæmi i behandling med induktionskemoterapi

Malign B-celle sygdom og anti-CD20-antistofbehandling behandling indenfor 12 mdr

Myelofibrose i behandling med JAK-hæmmer

Uvaccinerede med B-celle defekt, hvor vaccination ikke er muligt

 

 1. 2. Solid organtransplantation og alder ≥65 år

 

 1. 3. I særlige tilfælde patient med anden svær immunsuppression efter individuel vurdering

 1. 4. Gravide i særlig risiko i henhold til liste fra Dansk Selskab Obstetrik og gynækologi

 

Målgruppe – modtagelse

Personer 18 år og derover med ikke-indlæggelseskrævende verificeret COVID-19 i høj risiko for alvorligt forløb.

 

Formål

Tidlig behandling af patienter i høj risiko for alvorligt forløb med COVID-19