Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler i situationer med en truende eller voldelig patient/pårørende – Lungemedicinsk Afdeling

 

Formål

 • • At forebygge og mindske vold og trusler om vold i Lungemedicinsk Afdeling

 • • At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen

 • • At sikre fælles forståelse af og kendskab til hvordan vold og trusler imødegås

 • • At udveksle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler

 • • At sikre at medarbejdere får hjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder

 

Beskrivelse

 

Forholdsregler

 

 • • Viser en patient eller pårørende udad reagerende adfærd så vend ikke ryggen til, men vær sikker på, at du har en flugtvej

 • • Kald flere kolleger til – vær ikke alene med den aggressive patient. Vurdér om det provokerer mere end når der er få tilstede

 • • Tilkald evt. portørerne Medicinerhuset/Syd 66100). Hvis muligt oprettes opgave i ”Dalux FM helpdesk.

 • • Det kan være nødvendigt at tilkalde politiet på 112

 

Aggressionsdæmpende adfærd

 

 • • Gå ikke for tæt på patienten/pårørende

 • • Hold en kommunikation i gang

 • • Det er meget godt at få den aggressive til at sidde ned (fremmer grounding)

 

At personalet er sammen hos patienten signalerer, at personalet har kontrollen over situationen, og kollegaernes tilstedeværelse støtter den person, som skal styre seancen

Vurder om den person, der er hos patienten, er den mest hensigtsmæssige ift. patienten. Nogle virker mere voldsfremmende end de dæmper

Forholdsregler ved verbal vold

 

 • • Anvend ”Low arousal”, redskab til nedtrappende adfærd.

 • • Skabe ro – forsøg at være rolig

 • • Være opmærksom på øjenkontakt, afstand og tale

 • • Vise omsorg – anerkendelse

 • • Være tålmodig, undersøgende i sund og ydmyg respekt

 • • Lyt til patienten, pårørende eller kollegaen

 • • Yde praktisk hjælp

 • • Bruge afledning – hvis muligt

 • • Acceptere egne begrænsninger

 • • Sige fra uden at afvise

 • • Imødegå bebrejdelser og selvkritik

 • • Snakke om svære episoder med kollegaer

 

Førstehjælp efter voldsepisode

Instruks vedrørende handlemuligheder ved og efter vold eller trusler om vold

 

Definition af begreber

Vold - Fysisk overlast i form af overgreb f.eks. slag, spark og bid. Når en medarbejder føler sig truet fysisk og eller psykisk og ved verbale trusler