Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ZOLL transcutan pacing

Anvendes som ekstern pacing ved utilstrækkelig hjerteaktion, såsom asystoli, behandlingskrævende bradykardi, arytmi eller ved svigt af epikardielle paceelektroder. Anvendes som en midlertidig løsning inden patienten f.eks. kan gå til pacemakeranlæggelse i Kardiologisk Ambulatorium.

Fremstilling:

ZOLL monitor/defibrillator med tilhørende pads.

OBS: Vær opmærksom på patientens behov for smertestillende behandling i forbindelse med transcutan pacing.

Fremgangsmåde:

  1. 1. Påsæt pads på patienten, 1 over sternum og 1 mellem skulderbladene. Ledningerne på pads kobles til det røde stik på den grå stødledning.

  2. 2. Påsæt de 3 ekg-elektroder tilhørende defibrillatoren. Disse kobles også til det røde stik på den grå stødledning.

  3. 3. Drej knappen til det grønne felt PACE

  4. 4. Indstil FREKVENS til den ønskede pulsfrekvens (lægeopgave)

  5. 5. Indstil STYRKE ved langsomt at dreje fra 0 mA indtil der opnås respons (capture). Drej derefter ned mod 0 igen, indtil respons forsvinder. Herfra stilles pacingstyrken med 10% over (lægeopgave)

  6. 6. Capture verificeres ved tilstedeværelsen af breddeforøgede QRS-komplekser, forstørret T-tak, tab af egenrytme samt ved palpation af perifer puls

  7. 7. Lad altid defibrillatoren være tilsluttet strøm

Standby pacing

  1. 1. Notér niveauet på PACER OUTPUT ved capture. Indstil output 10% højere

  2. 2. Indstil FREKVENS (ppm) til den laveste acceptable pulsfrekvens

  3. 3. Lad altid defibrillatoren være tilsluttet strøm

Pacingvarighed pads

Ved brug af elektroder til ekstern pacing udregnes den maksimale pacingvarighed (den tid pads kan anvendes, før de skal skiftes) ud fra pacinghastighed (ppm) og strømstyrke (mA).