Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inaktivering og bortskaffelse af Botox® Botulinum

Beskrivelse

Botulinum type A-toxin produceret af Clostridium botulinum. Perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling.

Anvendes ved forskellige neurologiske sygdomme, blæresygdomme og sygdomme i huden.

Botox® Botulinums naturlige egenskaber ændres ved boblen og voldsomme bevægelser, hvorfor det kræver forsigtighed, når fortyndingsmidlet injiceres.

Når Botox® Botulinum er rekonstitueret i hætteglas, kan det opbevares i køleskab (2-8 oC) i op til 24 timer. Produktet er til engangsbrug og eventuelt overskud bør bortskaffes.

 

Bortskaffelse

Inaktivering ved større mængder Botox® Botulinum

 

Ved større mængder Botox® Botulinum (flere ubrugte hætteglas) skal der ske en inaktivering før bortskaffelse.

 

Ubrugte hætteglas rekonstitueres med lidt vand og inaktiveres ved autoklavering (121oC i minimum 30 minutter).

 

Alternativt kan større mængder affald inaktiveres med 0,5 % natriumhypochlorit. Natriumhypochloriten skal virke i 5 minutter. Ved inaktivering med natriumhypochloritopløsninger anbefales det, at inaktiveringen foretages under udsugning for eksempel i et stinkskab.

 

Efter inaktivering med natriumhypocklorit 0,5 % kan Botox® Botulinum inkl. kanyler og andre skarpe genstande, bortskaffes som klinisk risikoaffald. Benyt hertil egnede kanylebøtter.

 

Efter inaktivering af spild og rester ved hjælp af autoklavering kan affald (dog ikke skarpe genstande) bortskaffes som almindelig dagrenovation. De skarpe genstande bortskaffes som klinisk risiko affald.

 

Ved mindre mængder Botox® Botulinum

Alle brugte hætteglas, kanyler og sprøjter med rester af Botox® Botulinum bortskaffes i egnede kanylebøtter som klinisk risikoaffald.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Personale der varetager klinisk risikoaffald.

Formål

Formålet er at sikre ensartet bortskaffelse af Botox® Botulinum.