Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fravalg af genoplivning – Radiologisk afdeling

 

Opslag i Nord EPJ
 

  • • Find relevante patient

  • • Kig efter de to røde obs ikoner i menulinjen

Billede 1

Billede 3

Såfremt der er truffet beslutning og minus I og Minus R og det er dokumenteret vil OBS-ikonet være rødt og indholdet vises ved at holde musen hen over ikonet.

 

Hjertestoprådet har på møde d. 2. marts godkendt, at det vil være nok, at vi i Radiologisk afd. (De diagnostiske specialer) kigger efter ikonerne i øverste bjælke i Nord EPJ, for at verificere om der er truffet en beslutning om minus I og minus R.
 

Opgaver ved intern transport af patienter med fravalg af genoplivning

I forbindelse med intern transport af patienter, hvor der er fravalgt genoplivningsforsøg, anbefales det, at patienten ledsages af personale fra stamafsnit. Alternativt tages der telefonisk kontakt til modtagende afdeling.
 

Det er altid personale på stamafsnittet, der har ansvar for at viderebringe information om patientens tilstand og beslutning om observations- og behandlingsniveau, herunder genoplivning, til andet personale involveret i pleje-, behandling og diagnostik af patienten. Det modtagende afsnit/diagnostiske enhed har ansvar for at følge op på informationen i epj og herefter agere på baggrund af journalførte informationer.

 

Beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg skal fremgå af henvisningen til diagnostiske afdelinger for eksempel Radiologisk Afdeling. Ved modtagelse af patienten dobbelttjekkes fravalget i epj under Behandlingsniveau, hvis der er uoverensstemmelse, tages telefonisk kontakt til henvisende afdeling

 

Billede 4

Målgruppe

Personale på Radiologisk afdeling Aalborg Universitetshospital.

Formål

At vejlede personale på Radiologisk afdeling om hvordan det ses i Nord EPJ, om der er truffet beslutning om minus I og/eller minus R. Desuden skal dokumentet vejlede, om de opgaver der er i forbindelse med intern transport af patienter med fravalg af genoplivning.

 

Referencer

Genoplivning og forudgående fravalg af genoplivningsforsøg (rn.dk)

Dokumentationsvejledning-Behandlingsniveau.pdf (rn.dk)