Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling – Operation og behandlingsafsnit, Thisted

 

Apparatur

Blodtomhed (Tonique) - anlæggelse og anvendelse af apparatur (7299)

Elkirurgi (19850)

Diatermi (10015)

Erbe diatermiapparat (16597)

 

Infektionshygiejne

Præ-, per- og postoperativ infektion (6.1)

Uniformshygiejne (2.3.1)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)
 

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL producerende bakterier (4.2.5)

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Håndhygiejne (2.1)

Isolation af patienter med mistanke om akut gastroenteritis (Norovirus/Roskildesyge) (4.5.1)

Forholdsregler for patienter med Clostridium difficile (4.2.6) (rn.dk)

Værnemidler (2.2)

Affaldshåndtering i Region Nordjyllands institutioner (rn.dk)

Håndtering af tekstiler (14480)

 

Lejring

Lejring i Beach chair (18484)

Lejring i gynækologisk leje (13603)

Lejring i sideleje (10766)

Lejring i bugleje (13942)

Lejring i sideleje med arm over Trimano (15880)

Lejring i rygleje (16632)

Lejring i ekstensionsleje (5827)

Rygleje med hængeknæ (6949)

Lejring til hemialloplastik (11487)

Lejring til laparoskopiske gynækologiske operationer (13144)

 

Medicin

Anvendelse af Emla/ Ametop i Perioperativ Enhed, Thisted (8963)

Rammeordinationer for sygeplejersker, Perioperativ enhed, Aalborg UH, Thisted (28391)

Udlån af medicin mellem afsnit, Aalborg UH, Thisted (25772)

 

Forløb

Dokumentsamling for ortopædkirurgiske patienter, Thisted (33026)

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer, Operationsafsnittet og Kirurgisk Dagafsnit, Thisted (32660)

Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted (33454)

Kriterier for dagkirurgi (6297)

Klargøring til patienter i mobiliseringsafsnittet (8547)

 

Peroperativ enhed

Rasering forud for operation (13716)

Systemisk smertevurdering ved hjælp af NRS (29407)

Tjekliste til patienter i den perioperative enhed (13923)

Hjemsendelseskriterier for patienter i perioperativ enhed (13026)

 

Indgreb

Indgreb i lokal anæstesi i Kirurgisk dagafsnit (29195)

Modtagelsen af patienten på operationsstuen (8425)
 

Ortopædkirurgi


Gynækologi

 

Organkirurgi


Skopi

Modtagelse og udskrivelse af Koloskopipatienter 11654

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale 15526

Fleksible endoskoper 8.11 (14188)

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand, Mave- og Tarmkirurgisk speciale (15526)

Rammeordination sedation til koloskopi uden medvirken af anæstesipersonale (6120)

PONV – Postoperative Nausea and Vomiting – profylakse og behandling (11439)

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Patologisk Institut (PAI), sygeplejeopgaver (7021)

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) (17739)

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen (17995)

 

Kvalitet og patientsikkerhed

Patientsikkerhedsrunde på Aalborg Universitetshospital (13291)

Utilsigtede hændelser; rapportering, analyse og læring på Aalborg Universitetshospital (10241)

Rettig reaktion på prøvesvar, operationsafsnit, skopienhed og Perioperativ enhed, Thisted (31687)

Skema til gennemgang af uforudsigelige situationer og forsyningssvigt (16161)

Brandvagt på Aalborg UH, Thisted (5897)

Sikring af patientkritiske, tekniske forsyninger på sygehusene i Region Nordjylland (11843)

Tekniske forsyninger, Thisted matriklen (18599)

Sikker kirurgi (20872)

Nødprocedurer Digitalisering og IT (rn.dk)

Hjertestopsinstruks (23966)

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: Aalborg UH, Thisted (14603)

Telefonnedbrud på Aalborg UH, Thisted (15274)

Informeret samtykke til behandling (12119)

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (14552)

 

Nord EPJ

Nødprocedurer Nord EPJ (20685)

 

Sår

Vacuumbehandling generelt og hos diabetikere, Aalborg UH, Thisted (30129)

Behandling af tryksår, Aalborg Universitetshospital (23973)

 

Strålehygiejne

Instruks for konstanskontrol af værnemidler (8091)

Leders ansvar ved gravide stråleudsatte arbejdstagere på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug (30570)

Fælles kvalitetshåndbog for afdelinger med medicinske røntgenanlæg (22742)

Strålehygiejne ved anvendelse af mobil C-bue Akutmodtagelsen og Operation- og behandlingsafsnittet, Aalborg universitetshospital, Thisted (34286)

 

Sterilcentralen

Genbehandling af steriliserbart udstyr (8.1)