Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd og infektionsforebyggelse

 

Formål:

At reducere risikoen for spredning af patogene bakterier, virus el. lign fra patient til patient og dermed sikre højest mulige sikkerhed for patienten i forbindelse med ultralydsundersøgelser og ultralydsvejledteprocedurer
 

Gel:

 • • Må ikke varmebehandles, da der er risiko for vækst af bakterier medmindre gelen kasseres umiddelbart efter brug

 • • Bør ikke omhældes til mindre beholdere.

 • • Studsen fra flasken må ikke berøre patienten eller transducer.

 • • Gelflasken rengøres med sæbeklud mellem hver patient. - ved synlig forurening efterfølges rengøringen med desinfektion med ”Wet Wipe Ethanol 70% Desinfektion” klude.

 • • De steder hvor der anvendes engangskrus til at beskytte ultralydsapparatet mod gel, skal kruset udskiftes 1 gang i døgnet.

 • • Ultralydsgelen udskiftes 1 gang i døgnet- dvs. flasken kasseres, også selvom der er noget i den, og en ny flaske tages i brug.
   

Transducer

 • • Rengøres med sæbeklud mellem hver undersøgelse. Ved synlig forurening efterfølges rengøringen med desinfektion med ”Wet Wipe Ethanol 70% Desinfektion” klude.

 • • Ved ikke intakt hud anvendes der overtræk på transduceren.

 • • Ved invasive procedurer anvendes sterile overtræk
   

Patientlejer

 • • Papir/lejelagen skiftes mellem hver patient.

 • • Lejet rengøres med sæbeklude mellem hver patient

 • • Ved forurening med organisk materiale skal der udover rengøring foretages desinfektion.