Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Primær Total Hoftealloplastik

 

Beskrivelse

Lægefaglig beskrivelse af standard forløb ved operation med primær total hoftealloplastik (THA).

Instruksen er gældende i hele Region Nord.

 

Ambulant udredning

Anamnese

Symptomvarighed, smerteanamnese, funktionsniveau, behandling forsøgt i primær sektor (smertebehandling samt relevant fysioterapeutisk træning). Øvrige komorbiditeter.

 

Objektiv undersøgelse

Gang og stand, columna, ledbevægelighed, andre forhold som for den enkelte patient skønnes væsentlig.

 

Billeddiagnostik

AP-optagelse med forstørrelsesfaktor af bækken.

 

Differential diagnoser

Hyppigste differential diagnoser: ryglidelse, bløddelslidelse, aterosklerotisk lidelse.

 

Anden udredning

Ved væsentlige medicinske problemstillinger henvises til relevant instans med henblik på udredning eller optimering.

 

Indikation for primær THA

Anamnese, objektive fund samt radiologi forenelig med hofteledsartrose.

Forsøgt ikke-kirurgisk behandling uden tilfredsstillende effekt.

Anamnese med påvirket funktionsniveau og livskvalitet.

Evt. påvirket nattesøvn.

Opvejning af fordele vs. ulemper, herunder inddragelse af patients øvrige komorbiditeter og deres afledte risiko for komplikationer.

 

Klargøring til operation

Patient informeres om forventninger, risiko samt prognose.

Operatørsamtale udfyldes.

Relevante databaser, herunder evt. forskningsprojekter, udfyldes.

Egnethed til sammedagskirurgi vurderes (link til SDK PRI-instruks).

Pausering af evt. blodfortyndende medicin i samarbejde med anæstesi efter lokal aftale og national instruks.

Pausering af evt. andre præparater (f.eks. biologisk medicin) i forbindelse med operation.

Ambulatoriesygeplejerske / sekretariat varetager booking og bestilling af blodprøver (Væsketal, infektionstal, HgB samt HbA1c ved diabetes). Blodprøver må maximalt være 3 mdr. gamle.

 

 

Operation

Medicin

Standardmedicin-pakke ordineres og godkendes præoperativt. Efter lokalaftale kan dette ske i samarbejde med farmakonom. Ved kontraindikationer for medicin i standardpakken er kirurg ansvarlig for at slette dette inden godkendelse.

 

Protesekoncept

Se PRI-instruks om Valg af protesekoncept ved primær hoftealloplastik (rn.dk)

 

Postoperativt forløb

Journalføring

Evt. afvigelser fra standardforløb anføres i journal.

Kirurg afstemmer FMK og laver relevante recepter, hvis udskrivelse forventes samme eller næste dag.

Relevante databaser udfyldes.

 

Røntgen

Postoperativ røntgen af bækken samt opererede hofte i to planer. Røntgen tages enten på operationsdagen eller 1. postoperative døgn afhængigt af lokale aftales. Sammedagspatienter skal have taget røntgen på operationsdagen inden udskrivelse.

 

Mobilisering

Patient mobiliseres snarest muligt og senest 3 timer postoperativt med fuld støtte og uden bevægerestriktioner. Mobilisering skal ikke afvente postoperativ røntgenkontrol.

 

Udskrivelse

Udskrivelseskriterier:

Aktivitet:

- Selvstændigt kan komme ind og ud af seng

- Kan komme i og op af stol

- Kan varetage ADL funktioner

- Går med passende gangredskab

- Ingen svimmelhed ved mobilisering

 

Postoperativ kvalme og opkast (POVN):

- Acceptable grad af kvalme

 

Smerte:

- NRS < 3 i hvile og <5 i aktivitet.

 

Fysiologi:

- Spontan vandladning

- Gang i maven eller plan herfor.

- TOKS <2

 

Postoperativ blødning:

- Ingen gennemsivning eller forventet behov for skift af forbinding.

 

Herudover gælder for sammedagspatienter:

- Acceptabelt blodtab (<500 ml)

- Pårørende skal være sammen med patient de første 24 timer postoperativt.

 

Afvigelser fra udskrivelseskriterier konfereres med læge og begrundelse for afvigelse journalføres.

 

Ambulant forløb

Genoptræning

Under indlæggelse vurderer fysioterapeut behov for henvisning til almen genoptræning. Som udgangspunkt er almen genoptræning ikke indiceret.

 

Ambulante kontroller

Fjernelse af agraffer ved egen læge 10-14 dage postoperativt.

Ambulant kontrol ved fysioterapeut eller læge efter lokale retningslinjer.