Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RIK oplæring af mænd og kvinder

 

Definition

RIK er en forkortelse af ren intermitterende kateterisation. Når proceduren er ren, betyder det, at den udføres af patienten selv med rene hænder og steril non-touch teknik med sterile utensilier. I oplærings øjemed anvender sygeplejersken også samme procedure.

Beskrivelse;

Årsag til hvorfor patienter skal oplæres i RIK

Infravesikal obstruktion fx forårsaget af prostatahypertrofi eller urethrastriktur

Detrusor kan også påvirkes til underaktivitet eller dyskoordination af neurogene årsager som sklerose, diabetes, ryglidelser mv

Andre årsager til mangelfuld blæretømning kan være anæstesi, immobilitet, smerter, medicinbivirkninger, obstipation mv

Hvis patienten selv skal instillere medicin i blæren.

 

En sufficient blæretømning er nødvendig for at;

Nedbringe risiko for behandlingskrævende urinvejsinfektion, undgå skader af nyrefunktionen opstået pga. overfyldt blære, undgå pollakisuri og evt. overløbsinkontinens, samt for at forsøge at genoprette blærens normale detrusorfunktion.

Tilstanden kan være midlertidig fx frem til prostataoperation eller frem til forbedret blæretømning efter medicinsk behandling.

Tilstanden kan også vise sig kronisk, hvilket man kan få indikationer på ved fx, at patienten ikke mærker vandladningstrang overhovedet trods overfyldt blære, ved tryk-flow med svag detrusor eller ved neurogent betinget dårlig detrusorfunktion. Tilstanden kaldes også varig, hvis patienten behandles med Botox i blæren og RIKKER på den baggrund i stedet for at være inkontinent/ have OAB.

RIK kan bruges dels som eneste mulighed for vandladning ved komplet urinretention eller som supplement til almindelig blæretømning.

Oplæringen;

RIK er en bedre løsning frem for KAD både ved midlertidigt eller varigt behov for blæretømning. RIK giver mindre risiko for behandlingskrævende urinvejsinfektion, mindre gener i urinvejene, man undgår et fast kropsbåret hjælpemiddel, undgår lækagegener langs urinslangen og undgår tilstopningsproblematik.

Der skal dog tages hensyn til, om patienten er kognitivt i stand til at forstå og praktisere RIK korrekt, vil kunne håndtere et engangskateter hygiejnisk korrekt samt har tilstrækkelig mestringsevne fx efter langvarig/akut sygdom- måske skal RIK udskydes eller ydes støtte til fra primær sektor.

Der bookes 1 time for oplæring af mænd og 1½ time for oplæring af kvinder.

Der vælges som udgangspunkt et kateter fra udbudsvinder i ch 10-12 for kvinder og ch 12-14 for mænd. Katetret vælges ud fra patientens fysiske formåen fx syn, hånd/fingermotorik og mobilitet, behov for diskretion fx på arbejdspladsen og ud fra en vurdering af, hvilket kateter patienten vil kunne håndtere mest hygiejnisk korrekt.

 

Vi skal være specielt opmærksomme på/ oplære patienten i;

-Håndhygiejne før og efter RIK. Patienten anbefales at have rørt ved tøj, håndtag, toiletbræt mv inden håndvask. Selve RIK proceduren anbefales stadig udført med non-touch teknik trods god håndhygiejne

-Nedre toilette. Der anbefales vask med vand eller vand m. mild sæbe en gang i døgnet samt ved synlig forurening.

-Symptomer på behandlingskrævende urinvejsinfektion

-Normal tarmfunktion

-Risiko for blødning

-Hvordan får patienten hjælp ved problemer/spørgsmål.

-Patientens kognitive/ mentale tilstand. Hvordan lærer patienten bedst, er der behov for støtte fra hjemmepleje, gentagelser, videoanimation, anatomi-model/tegninger, mange forsøg mv. Er der noget patienten er specielt nervøs for eller noget der fylder/blokerer for, at vedkommende får en god start på RIK. Det er vigtigt, at patienten forstår formålet med RIK og er/bliver motiveret og får ejerskab af RIK for at sikre vedholdenhed og bevare den bedst mulige fysiske status ud fra fordelene ved RIK.

-Plan for frekvens og evt. måling af naturlig vandladning og mængde tømt med kateter. Hvor meget må der stå i blæren efter vandladning, hvornår kan man stoppe RIK og hvor meget må der max være i blæren inden RIK.

Som udgangspunkt der maksimalt være 4-500 ml. i blæren før vandladning/ RIK, er der mere end 150 ml. tilbage i blæren efter vandladning er der indikation for RIK. Patienten bør følge de almindelige anbefalinger om væskeindtag, at lade vandet/RIK når man står op og inden man går i seng og der ind i mellem med max 4-5 timers interval. MEN indikation for RIK og gener af retention er meget individuelle og indikation og frekvens afstemmes mellem patient, læge og sygeplejerske.

Ved mænd

Der vurderes om en Tiemann-spids eller kuglespids vil være bedst egnet fx ved forstørret prostata. Manden bedes trække forhuden tilbage, vende penis op og rette den penoskrotale vinkel ud. Glans klemmes let så urethra åbner sig og kateteret indføres uden at glide af på glans.

Ved indføringen holdes grebet om penis fortsat, urinrøret er rettet ud og ved let pres på lukkemusklen føres kateteret igennem. Ved besvær med at passere prostata, kan man vente et par sec, få kroppen i ro, slappe af i nates, give et lille host eller insinuere vandladning hvorved lukkemusklen afslappes. Der kan allerede komme lidt urin lige når lukkemusklen er passeret, det er vigtigt at kateteret føres yderligere 2-3 cm. ind for at komme helt op i blæren. Vær opmærksom på, at et enkelt kateter kan være for kort ved meget stor prostata. Vælg da en anden type.

Når urinen ikke løber længere, trækkes kateteret et par cm. ud for at sikre komplet blæretømning. Kateteret foldes sammen og destrueres som restaffald.

Ved kvinder

Det vurderes om et spejl/ hvilket spejl bedst viser urethras åbning. Det er vigtigt, at kvinden med den ene hånd får adskilt labia minor og trukket let op tilstrækkeligt til, at kunne se urethras åbning. For nogle kvinder er det lettest at stå vendt mod toilettet med et lårspejl eller et rundt spejl placeret ved toilet brættet/sædet således urinen løber direkte ned i toiletkummen ved RIK. Andre kvinder vil bedst kunne sidde enten omvendt på toiletkummen eller sidde normalt og enten RIKKE direkte ned i toilet- kummen eller ned i en kande stillet foran toilettet. Det er vigtigt, at der er lys nok og gerne lys direkte på spejlet/ urethras åbning. Ikke alle kvinder vil kunne visualisere urethras åbning og der må vurderes om det er forsvarligt, at kvinden RIKKER i blinde med den infektionsrisiko der da vil være. Efter blæretømning kasseres kateteret som restaffald.

Udlevering;

Der udleveres målekande/ indsats til toilet, skriftlig patientvejledning, evt. spejl og katetre til et vurderet behov frem til næste kontakt. Patienten bedes kontakte afdelingen pr. mail/tlf. inden vedkommende løber tør for katetre. Der skal beregnes en ekspeditionstid på 1 uge.

Efter oplæringen;

Plan for RIK og frekvens aftales i samarbejde med den ordinerende læge. Opfølgning af RIK pr. tlf. eller ved fremmøde aftales med den sygeplejerske der oplærer, og vil bero på et individuelt behov hos hver patient.

Det er vigtigt, at patienten kender behandlingsplanen, om patienten er afsluttet og hvem der har ansvar for udlevering af katetre.

Når patienten er visiteret til RIK oplæring, er det afdelingens ansvar at udlevere det bedst egnede kateter til patienten frem til afslutning, hvor behovet enten er ophørt eller behovet viser sig varigt og kommunen overtager udleveringen af katetrene efter en LÆ165 ansøgning er udfyldt af den oplærende afdeling.

Afdelingen betaler katetrene fra egen afdelings-konto de første 4 uger, herefter er det en regionskonto der betaler udgifterne. Ved varigt behov udleverer afdelingen katetre til patienten i kommunens behandlingstid, hvilket varierer 2-4 uger.