Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fejllister i NordEPJ

Beskrivelse

Dette er en beskrivelse om fejllister i NordEPJ.

Målgruppe

Denne beskrivelse henvender sig til lægesekretærer, registreringskonsulenter, BI og IT.

Fejllister i NordEPJ

Fejllisterne findes i organisatorisk kontekst under arbejdsområdet ’Fejllister’. Fælles for fejllisterne er, at den enkelte fejl kan tilgås via højrekliks-menuen på den enkelte fejl. Herefter kan fejlen håndteres.

Billede 1

 

Det er kun listerne ’Korrespondance – fejlet’, Resultater uden kontakt eller forløbsansvar’, ’Manglende betalere’, ’Planlagte kontakter uden forløbsansvar’ og ’Indberetningsfejl’, der tages i anvendelse ved overgangen til NordEPJ.

 

Korrespondance – fejlet

Fejllisten giver et overblik over alle former for korrespondancer (epikriser, korrespondancebreve, henvisninger mm.), der er fejlet, hvilket medfører, at modtageren ikke har modtaget den.

Ved at højreklikke på den enkelte korrespondance kan fejlbeskeden tilgås. Herefter kan korrespondancen eventuelt gensendes og/eller håndteres.

Det anbefales at tjekke denne fejlliste hver dag.

 

Manglende betalere

Fejllisten overvåges og håndteres løbende af Patientafregning. Afdelingerne behøver derfor ikke kigge på listen, eller rette henvendelse, hvis der ligger patienter med manglende betalere på denne liste.

 

Resultater uden kontakt eller forløbsansvar

Fejllisten giver et overblik over resultater, der ikke ligger på en kontakt eller forløbsansvar.

Ved at højreklikke på den enkelte fejl/patient og vælge ’Gå til patientens resultater uden kontakt eller forløbsansvar’ kan resultattypen tilgås. Herefter kan resultatet tilknyttes kontakt eller forløbsansvar, eller resultatet kan ’Godkendes uden kontakt eller forløbsansvar’ (dette gælder kun Administrativt notat, Sekretærnotat og Visitationsnotat).

Det anbefales at tjekke denne fejlliste hver dag.

 

Planlagte kontakter uden forløbsansvar

Fejllisten giver et overblik over planlagte kontakter (bookede aftaler), der ikke er tilknyttet et forløbsansvar. Der vises kun patienter med planlagte kontakter, som er booket fra den afdeling, der er logget ind på.

Den planlagte kontakt skal senest inden afvikling være koblet til det korrekte forløbsansvar.

Det anbefales at tjekke denne fejlliste hver dag.

 

Indberetningsfejl

Fejllisten giver et overblik over indberetningsfejl til Landspatientregistreret. Ved hver indberetningsfejl foreligger der en beskrivelse på, hvorfor fejlen er dannet.

Ved at højreklikke kan resultatet tilgås og efterfølgende kan fejlen markeres rettet.