Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til registrering af mors

Beskrivelse

Dette er en vejledning til at sikre korrekt registrering af mors og oprettelse af en dødskontakt i NordEPJ.

Definition af begreber

Vær opmærksom på der er forskel på, hvordan registreringen forløber ift. om patienten erklæres død på sygehuset eller indbringes som død.

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til lægesekretærer andre kliniske personaler.

 

Registrering af mors, når patienten erklæres død på sygehuset

Når en patient erklæres død under en indlæggelse på sygehuset, skal det registreres i NordEPJ.

Det er den afdeling, der erklærer patienten død, der har til opgave at registrere dette i NordEPJ. Dvs. hvis patienten har opholdsadresse på fx intensiv, når døden indtræder, så er det intensiv, der har til opgave at registrere mors i NordEPJ.

Med patienten i kontekst klikkes på dropdown-pilen ud for ikoner i kontekstbaren. Vælg ’Morsoplysninger’ og klik ’Opret’.

Billede 1

 1. 1. Indtast morsoplysninger om tidspunkt (for sikre dødstegn), type og dødssted. Afslut ved ’OK’.

Billede 3

 1. 2. Vælg ’Ja’ til at erklære, at patienten død.

Billede 4

Patienten er nu erklæret død.

Registreringen af mors ses i kontekstbaren. Patientens indlæggelse afsluttes automatisk, hvilket fremgår i kontaktoversigten, hvor indlæggelseskontakten er påført en afslutningsdato. Patienten fremgår ikke længere af afdelingens lister.

Billede 8

 

Vær opmærksom på, at denne registrering af mors automatisk genererer en besked til patientens bopælskommune om, at patienten er død på sygehuset.

Såfremt denne måde at registrere patientens død og dermed afslutning af den aktuelle indlæggelse på ikke anvendes, sendes der ikke den korrekte besked til kommunen. Hvis patienten udskrives og efterfølgende registreres mors, har det den konsekvens, at beskeden til kommunen blot indeholder information om, at patienten er udskrevet til hjemmet. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt at genåbne indlæggelsen og i stedet registreres morsoplysninger som nævnt i ovenstående punkt 1-3.

 

 

 

Vær opmærksom på, at der ikke foretages en automatisk indberetning af mors/dødsattest til Sundhedsstyrelsen. Dette skal gøres på vanligvis i SEI 2.

Vær opmærksom på, at hvis der skal dokumenteres på den afdøde eksempelvis ’erklæring om dødsfald’ eller ’samtale med pårørende’, kan dette registreres under ’Plan og resultater’ som en aktivitet på forløbsansvaret, idet indlæggelseskontakten er afsluttet. På denne måde bliver resultatet ikke indberettet til LPR. Se afsnit ’Dokumentation af samtale med pårørende til afdøde’.

 

Billede 31

 

 

Vær opmærksom på, at hvis der, efter døden er indtruffen, skal registreres ydelser som respiratorbehandling (koder under BGDA0) og udtagning af organer og væv til transplantation (relevante KY-koder) på den afdøde, skal der oprettes en selvstændig dødskontakt, hvor dokumentationen kan registreres jf. indberetningsvejledningen til LPR-afsnit 7.2.1. Se afsnit om ’Oprettelse af en dødskontakt’.

 

Korrespondancebrev til praktiserende læge

 1. 1. For at sende besked om dødsfaldet til patientens læge højreklikkes på resultatet for aktiviteten ’Erklæring af dødsfald’ og vælges ’Korrespondancebrev’.

 

Billede 25

 1. 2. Meddelelsen er for udfyldt. Udfyld Kategori: ’Orientering’ og Emne: ’Dødsfald’.

Billede 26

 

 1. 3. Vælg ’Modtagere/Send’ (evt. skal der først klikkes ’Godkendt’, før det er muligt)

 2. 4. Vælg ’Tilføj egen læge’, hvorved modtager bliver udfyldt med patientens læge. Klik ’Send’.

Billede 29

 

Orientering om dødsfaldet er nu sendt til praktiserende læge

Billede 30

 

 

Oprettelse af en dødskontakt

 1. 1. En dødskontakt oprettes fra patientens kontaktoversigt. Højreklik i oversigten og vælg ’Opret kontakt’. Vælg ’Død’.

Billede 18

 

 1. 2. Indtast oplysninger om dødskontakten.

  1. a. Vælg sygdomsforløb ’Død’

  2. b. Påsæt en af følgende diagnoser:

   1. i. DR991: Hjernedød i henhold til sundhedsloven § 176

   2. ii. DR992: Hjertedød i henhold til sundhedsloven § 176

  3. c. Afslut ved ’OK’.

 

Billede 7

 

 1. 3. Der er nu oprettet en dødskontakt med sygdomsforløb ’Død’, hvilket kan ses i kontekstbaren og i kontaktoversigten.

Billede 9

 

 

 1. 4. For at dokumentere på den afdøde, gå til ’Plan og resultater’. Højreklik i oversigten og vælg ’Opret standardplan’.

Billede 14

 

 1. 5. Søg og vælg eksempelvis ’REG Mors’ i oversigten over standardplaner. Klik ’OK’.

Billede 13

 

 1. 6. Vælg relevante aktiviteter for standardplanen og afslut ved ’OK’.

Billede 17

 

 1. 7. Standardplanen med tilhørende aktiviteter er nu udrullet i oversigten og der kan oprettes resultater ift. dødserklæring, oplysninger ved dødsfald samt oplysninger om obduktion.

Billede 16

 

 

Organdonation

Hvis en patient erklæres hjernedød og der er samtykke til organdonation, skal der oprettes en dødskontakt på patient. Se ovenstående afsnit om ’Oprettelse af en dødskontakt’ punkt 1-3.

 1. 1. Gå til ’Plan og resultater’ for at dokumentere om organdonation på den afdøde. Højreklik i oversigten og vælg ’Opret standardplan’.

Billede 15

 

 1. 2. Søg og vælg ’SOMA Organdonation’ i oversigten over standardplaner. Klik ’OK’.

 

Billede 22

 

 

 1. 3. Vælg relevante aktiviteter for standardplanen og afslut ved ’OK’.

Billede 23

 

 1. 4. Standardplanen ’Organdonation’ med tilhørende aktiviteter er nu udrullet i oversigten og der kan oprettes resultater.

Billede 24

Når den afdøde forlader afdelingen, skal dødskontakten og standardplanerne lukkes.

 

Se desuden regionens øvrige vejledninger for organdonation via Region Nordjylland PRI (rn.dk)

 

Registrering af mors, når den afdøde indbringes død

Patienter, som allerede er erklæret døde, når de ankommer til sygehuset og hvor der ikke ydes behandling på, skal registreres på følgende måde:

 1. 1. Med patienten i kontekst klikkes på dropdown-pilen ud for ikoner i kontekstbaren. Vælg ’Morsoplysninger’ og klik ’Opret’.

Billede 35

 1. 2. Indtast morsoplysninger om tidspunkt (for sikre dødstegn) og type. Dødssted er forudfyldt til ’Indbragt død’. Afslut ved ’OK’.

Billede 41

 1. 3. Vælg ’Ja’ til at erklære, at patienten død.

Billede 40

Patienten er nu erklæret død.

For at dokumentere på patienten skal der oprettes en dødskontakt. Se afsnit om ’Oprettelse af en dødskontakt’.

Dokumentation af samtale med pårørende til afdøde

Hvis der er behov for at dokumentere en kontakt/samtale med pårørende, må dette IKKE lægges på dødskontakten eller en anden ambulant kontakt. Dødskontakten i NordEPJ tilhører den afdøde alene.

Hvis der i forvejen er et forløbsansvar og en dødskontakt, kan samtalen med pårørende dokumenteres på forløbsansvaret.

Hvis der ikke er et forløbsansvar eller en dødskontakt, kan samtalen med pårørende dokumenteres på et journalnotat uden kontakt, idet der ikke er et krav om, at denne samtale med pårørende skal indberettes.