Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til registrering af mors

Beskrivelse

Dette er en vejledning til at sikre korrekt registrering af mors og oprettelse af en dødskontakt i NordEPJ.

Definition af begreber

Der er forskel på, hvordan registreringen forløber ift. om patienten erklæres død på sygehuset eller indbringes som død.

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til lægesekretærer og andet klinisk personale.

 

Registrering af mors, når patienten erklæres død på sygehuset

Når en patient erklæres død under en indlæggelse på sygehuset, skal det registreres i NordEPJ.

Det er den afdeling, hvorpå patienten befinder sig og som erklærer patienten død, der har til opgave at registrere dette i NordEPJ. Dvs. hvis patienten har opholdsadresse på fx intensiv, når døden indtræder, så er det intensiv, der har til opgave at registrere mors i NordEPJ.

Med patientens indlæggelse eller akut ambulante besøg i kontekst klikkes på dropdown-pilen ud for ikoner i kontekstbaren. Vælg ’Morsoplysninger’ og klik ’Opret’.

Billede 1

 1. 1. Indtast morsoplysninger om tidspunkt (for sikre dødstegn), type og dødssted. Afslut ved ’OK’.

Billede 3

 1. 2. Vælg ’Ja’ til at erklære, at patienten død.

Billede 4

Patienten er nu erklæret død.

Registreringen af mors ses i kontekstbaren. Patientens indlæggelse afsluttes automatisk, hvilket fremgår i kontaktoversigten, hvor indlæggelseskontakten er påført en afslutningsdato. Patienten fremgår ikke længere af afdelingens lister.

Dødsmarkering i CPR-register kommer fra SEI og ikke NordEPJ.

Billede 8

Automatisk afslutning af indlæggelse og besked til bopælskommune

Den automatiske afslutning af indlæggelsen ved registrering af mors generer automatisk en besked til patientens bopælskommune.

Såfremt denne måde at registrere patientens død og dermed afslutning af den aktuelle indlæggelse på ikke anvendes, sendes der ikke den korrekte besked til kommunen. Hvis patienten udskrives og efterfølgende registreres mors, har det den konsekvens, at beskeden til kommunen blot indeholder information om, at patienten er udskrevet til hjemmet. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt at genåbne indlæggelsen og i stedet registreres morsoplysninger som nævnt i ovenstående punkt 1-3.

Indberetning til SEI 2

Ved registrering af mors i NordEPJ foretages der ikke en automatisk indberetning af mors/dødsattest til Sundhedsstyrelsen. Dette skal gøres på vanligvis i SEI 2.

Dokumentation på afdøde

Hvis der skal dokumenteres på den afdøde eksempelvis ’erklæring om dødsfald’ eller ’samtale med pårørende’, kan dette registreres under ’Plan og resultater’ som en aktivitet på forløbsansvaret, idet indlæggelseskontakten er afsluttet. På denne måde bliver resultatet ikke indberettet til LPR. Se afsnit ’Dokumentation af samtale med pårørende til afdøde’.

Billede 31

 

Vær opmærksom på, at hvis der, efter døden er indtruffen, skal registreres ydelser som respiratorbehandling (koder under BGDA0) og udtagning af organer og væv til transplantation (relevante KY-koder) på den afdøde, skal der oprettes en selvstændig dødskontakt, hvor dokumentationen kan registreres jf. indberetningsvejledningen til LPR-afsnit 7.2.1. Se afsnit om ’Oprettelse af en dødskontakt’.

 

Korrespondancebrev til praktiserende læge

Det er stamafdeling, der sender korrespondance til egen læge.

 1. 1. For at sende besked om dødsfaldet til patientens læge højreklikkes på resultatet for aktiviteten ’Erklæring af dødsfald’ og vælges ’Korrespondancebrev’.

 

Billede 25

 1. 2. Meddelelsen er forudfyldt. Udfyld Kategori: ’Orientering’ og Emne: ’Dødsfald’.

Billede 26

 

 1. 3. Vælg ’Modtagere/Send’ (evt. skal der først klikkes ’Godkendt’, før det er muligt)

 2. 4. Vælg ’Tilføj egen læge’, hvorved modtager bliver udfyldt med patientens læge. Klik ’Send’.

Billede 29

 

Orientering om dødsfaldet er nu sendt til praktiserende læge

Billede 30

 

 

Oprettelse af en dødskontakt

Der skal obligatorisk indberettes en dødskontakt til LPR i følgende situationer:

 • Indbragt eller overført hjernedød patient, der lægges i respirator

 • Indbragt eller overført afdød, hvor der skal udtages væv eller organ til transplantation

Således skal der i ovenstående tilfælde oprettes en dødskontakt.

 1. 1. En dødskontakt oprettes fra patientens kontaktoversigt. Højreklik i oversigten og vælg ’Opret kontakt’. Vælg ’Død’.

Billede 18

 

 1. 2. Indtast oplysninger om dødskontakten.

  1. a. Vælg patientens eksisterende sygdomsforløb og forløbsansvar

  2. b. Påsæt en af følgende diagnoser:

   1. i. DR991: Hjernedød i henhold til sundhedsloven § 176

   2. ii. DR992: Hjertedød i henhold til sundhedsloven § 176

  3. c. Afslut ved ’OK’.

 

Billede 7

 

 1. 3. Der er nu oprettet en dødskontakt på det pågældende forløbsansvar, hvilket kan ses i kontekstbaren og i kontaktoversigten.

Billede 9

 

 

 1. 4. Gå i ’Plan og resultater’ for at dokumentere på den afdøde. Højreklik i oversigten og vælg ’Opret standardplan’.

 2. 5. Søg og vælg eksempelvis ’REG Mors’ i oversigten over standardplaner. Klik ’OK’.

Billede 13

 

 1. 6. Vælg relevante aktiviteter for standardplanen og afslut ved ’OK’.

Billede 17

 

 1. 7. Standardplanen med tilhørende aktiviteter er nu udrullet i oversigten og der kan oprettes resultater ift. dødserklæring, oplysninger ved dødsfald samt oplysninger om obduktion.

Billede 16

 

 

Organdonation

Hvis en patient erklæres hjernedød og der er samtykke til organdonation, er det nødvendigt at være opmærksom på, hvad der skal registreres på patientens indlæggelseskontakt, og hvad der skal registreres på en dødskontakt. Se ovenstående afsnit om ’Oprettelse af en dødskontakt’ punkt 1-3.

Standardplan ’SOMA Organdonation’

Denne standardplan omfatter aktiviteter, der foretages, inden dødserklæring. Derfor skal den oprettes på patientens indlæggelseskontakt.

 1. 1. Gå til ’Plan og resultater’ for at dokumentere om organdonation på den afdøde. Højreklik i oversigten og vælg ’Opret standardplan’.

 2. 2. Søg og vælg ’SOMA Organdonation’ i oversigten over standardplaner. Klik ’OK’.

 

Billede 22

 

 

 1. 3. Vælg relevante aktiviteter for standardplanen og afslut ved ’OK’.

Billede 23

 

 1. 4. Standardplanen ’Organdonation’ med tilhørende aktiviteter er nu udrullet i oversigten og der kan oprettes resultater.

 

Billede 12

Når den afdøde forlader afdelingen, registreres mors, og kontakten og standardplanerne lukkes.

Registreringer efter dødserklæring

Registreringer vedr. organdonation (fx udtagning af organ) skal foretages på den oprettede dødskontakt på samme fod som fx REG Mors.

Se desuden regionens øvrige vejledninger for organdonation via Region Nordjylland PRI (rn.dk)

Registrering af mors, når den afdøde indbringes død

Patienter, som allerede er erklæret døde, når de ankommer til sygehuset, skal kun registreres mors i NordEPJ, hvis der er behov for at registrere fx en samtale med pårørende.

I disse tilfælde skal registrering af mors i NordEPJ foretages på følgende måde:

 1. 1. Med patienten i kontekst klikkes på dropdown-pilen ud for ikoner i kontekstbaren. Vælg ’Morsoplysninger’ og klik ’Opret’.

Billede 35

 1. 2. Indtast morsoplysninger om tidspunkt (for sikre dødstegn) og type. Dødssted er forudfyldt til ’Indbragt død’. Afslut ved ’OK’.

Billede 41

 1. 3. Vælg ’Ja’ til at erklære, at patienten død.

Billede 40

Patienten er nu registreret mors i NordEPJ.

 

Dokumentation af samtale med pårørende til afdøde

Hvis der er behov for at dokumentere en samtale med pårørende, må dette IKKE lægges på en dødskontakt eller en anden ambulant kontakt. En dødskontakt i NordEPJ tilhører alene den afdøde.

Hvis der i forvejen er et forløbsansvar, kan samtalen med pårørende dokumenteres på forløbsansvaret.

Hvis der ikke er et forløbsansvar, fordi patienten er indbragt død, skal der oprettes et forløbsansvar med sygdomsforløb ’Død’, hvorpå samtalen med pårørende kan dokumenteres, såfremt dette ønskes.

 

Registrering af mors, når patienten dør under en ambulant kontakt

Hvis patienten dør under en ambulant kontakt, skal det registreres på følgende måde:

 1. 1. Med det aktuelle forløbsansvar i kontekst klikkes på dropdown-pilen ud for ikoner i kontekstbaren. Vælg ’Morsoplysninger’ og klik ’Opret’.

Billede 2

 1. 2. Indtast morsoplysninger om tidspunkt (for sikre dødstegn) og type. Dødssted er forudfyldt til ’Indbragt død’. Afslut ved ’OK’.

Billede 5

 1. 3. Vælg ’Ja’ til at erklære, at patienten død.

Billede 6

Patienten er nu erklæret død. Efterfølgende skal den ambulante kontakt afsluttes manuelt på dødstidspunktet.

 

Fejlregistrering i NordEPJ

Hvis der ved en fejl oprettes morsregistrering i NordEPJ på forkert patient, er det nødvendigt at rette op på dette hurtigst muligt. Dernæst skal der tages kontakt til patientens bopælskommune med henblik på at bede dem se bort fra den fejlsendte udskrivningsmeddelelse.

1. Med den aktuelle indlæggelse i kontekst klikkes på dropdown-pilen ud for ikoner i kontekstbaren. Vælg ’Morsoplysninger’ og klik ’Slet’.

 

Billede 11

2. Vælg ’Ja’ for at slette morsregistreringen.

Billede 14

 

Patienten er ikke længere registreret mors.

 

 1. 3. Find patientens bopælskommune fx ved at folde ”rullegardinet” ud.

Billede 15

 

 

 1. 4. Tag kontakt til kommunens hjemmepleje og meddel, at der er sket en fejl.

 

 

 

Fejlregistrering i SEI 2

Hvis der indberettes en dødsattest på forkert patient i SEI 2 er det kritisk, idet en sådan indberetning forårsager lukning af patientens nemid, bankkonto mm.

Lige så snart du opdager, at du har indberettet en dødsattest på en forkert person, er det MEGET vigtigt, at dødsattesten bliver annullereret så hurtigt som muligt. Se link til vejledning for hjælp dertil: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslinjer/indberetning/sei_vejledninger/doedsattest/annullering_doedsattest_forkert_person.pdf