Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til indlæggelse, flytning og overflytning i NordEPJ

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til klinisk personale og lægesekretærer.

Definition af begreber

 

 1. 1. Sygdomsforløb

Sygdomsforløbet repræsenterer patientens sygdom og er den generelle sygdomskategori, som patientens diagnose, formodede diagnose eller symptomer hører under. Sygdomsforløbet er det overordnede omdrejningspunkt for patientens relation til sygehuset, fx ’Kvindesygdomme’.

 1. 2. Forløbsansvar

Den forløbsansvarlige enhed er den 6-cifrede overafdeling, som har ansvaret for sygdomsforløbet, fx Alb Gyn.-obst. Område, 800108. På forløbsansvaret tilknyttes patientens kontakter.

 1. 3. Kontaktansvar

Kontaktansvaret er den 7-cifrede afdeling, som har ansvaret for patientens udredning/behandling, fx Alb Gyn.-Obst. Afdeling, 8001081

 1. 4. Opholdsadresse

Opholdsadressen er det 8-cifrede afsnit, hvorpå patienten har en kontakt fx ambulant eller indlæggelse. Det kan være fx Alb Gynækologisk Sengeafsnit, 80010811.

 1. 5. Kontaktafsnit

Kontaktafsnit kan anvendes i de tilfælde, hvor patienten skal ligge i en låneseng på en anden afdeling. Det er stamafdelingen, der er ansvarlig for at observere og pleje patienten, hvorfor de påsættes som kontaktafsnit, fx Alb Gynækologisk Sengeafsnit, 80010811. Husk at fjerne kontaktafsnit, hvis ansvaret for observation og pleje af patienten videregives.

 1. 6. Flyt opholdsadresse

Når en indlagt patient skal flyttes fra et afsnit til et andet, skal der skiftes opholdsadresse ved brug af ikonet "skift opholdsadresse". Således er kontaktansvaret fortsat på det oprindelige afsnit.

Ny opholdsadresse skal bruges ved:

 • Flytning fra et afsnit til et andet i samme kontaktansvar

 • Flytning til/fra intensiv

 • Flytning til/fra en låneseng

 • Flytning til/fra Patienthotellet

 

 1. 7. Overflytning

Når en indlagt patient skal overflyttes fra én afdeling til en anden til videre udredning/behandling indenfor Region Nordjylland, skal kontaktansvaret overgives. Hvis personen, der registrerer overflytningen, er logget ind på modtagende afdeling, så er oplysninger om forløbsansvar, kontaktansvar og opholdsadresse forudfyldt med den modtagende afdelings oplysninger.

 

 1. 8. Kapacitetsmæssig overflytning

Hvis patienten flyttes pga. overbelægning og ansvaret for observation og pleje overgår til den modtagende afdeling, er der tale om en overflytning. Derfor skal det registreres som en overflytning.

 

Flyt opholdsadresse

Når patienten skal skifte opholdsadresse fra et afsnit til et andet. I nedenstående eksempel er der logget ind på afgivende afdeling, hvorfra flytningen registreres.

I det følgende tages udgangspunkt i en patient, hvis aktuelle kontakt skal flyttes til intensiv.

 1. 1. Vælg ikonet ’skift opholdsadresse’ Billede 7 i værktøjslinjen.

Billede 11

 

 1. 2. Udfyld oplysningerne for den ny opholdsadresse. Disse udfyldes ikke automatisk. Skriv navnet på afdelingen eller tryk på Billede 2 for at udvide søgningen.

Billede 10

 

 1. 3. I detaljevisningen ses nu patientens aktuelle opholdsadresse. Ved skift tilbage anvendes samme arbejdsgang af afgivende afdeling.

Billede 12

 

 

Overflytning

Når patienten skal overflyttes fra én afdeling til en anden til videre udredning/behandling. I nedenstående eksempel er der logget ind på modtagende afdeling, hvorfra overflytningen registreres.

 1. 1. Hav patientens aktuelle kontakt i kontekst.

Billede 3

 1. 2. Vælg ikonet ’overflyt patient’ Billede 4 i værktøjslinjen.

Billede 1

 1. 3. Indtast oplysninger om kontaktens starttidspunkt. Vær opmærksom på at forløbsansvar, kontaktansvar og opholdsadresse er forudfyldt på baggrund af dine login-oplysninger.

Billede 5

 

 1. 4. Overflytningen er nu foretaget og den nye indlæggelse fremgår på kontaktoversigten og er i kontekst. Indlæggelsen på den oprindelige afdeling afsluttes automatisk.

Billede 6

Indlæggelse fra en akut ambulant kontakt

Når patienten har en akut ambulant kontakt og skal indlægges, kan både afgivende og modtagende afdeling foretage indlæggelsen.

I det følgende tages udgangspunkt i en akut ambulant kontakt på skadestuen. Der er logget ind på afgivende afdeling.

 1. 1. Hav den akut ambulante kontakt i kontekst

Billede 9

 1. 2. Vælg ikonet ’Redigér aktuelle kontakt’ Billede 8 i værktøjslinjen

Billede 13

 1. 3. I den fremkomne dialogboks vælges ’Indlæg patient’.

Billede 14

 

 1. 4. Udfyld oplysninger om indlæggelsen, herunder kontaktstart og opholdsadresse. Forløbsansvar og kontaktansvar er ”groet” ud, men idet der udfyldes opholdsadresse, bliver felterne udfyldt. Ved behov kan forløbsansvar og kontaktansvar ændres via Billede 17. Afslut ved at vælge ’OK’.

Billede 16

 

 1. 5. Patienten er nu indlagt og den akut ambulante kontakt er automatisk afsluttet.

Billede 18