Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger (CPR)

Beskrivelse

Dette er en vejledning til opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger efter overgangen til NordEPJ.

Formålet med vejledningen er at sikre korrekt opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger for patienter i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

NordEPJ er betegnelsen for den nye elektroniske patientjournal i Region Nordjylland.

 

CPR-komponenten er betegnelsen for Region Nordjyllands nye master på CPR-oplysninger, der skal sikre opdaterede, centrale personoplysninger til de IT-løsninger, der benyttes i regionen. CPR-komponenten er en del af PAS-systemet, indtil dette lukkes. Indtil da foregår vedligeholdelse i CPR-komponenten via CPR-billedet i PAS. Med nedlukningen af PAS bliver CPR-komponenten en selvstændig IT-løsning.

 

Målgruppe

Denne vejledninger henvender sig til lægesekretærer, klinikere og IT.

 

Forudsætning

Almindeligt kendskab til NordEPJ og CPR-komponenten samt håndtering af personoplysninger.

 

Opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger

Med henblik på at sikre patientsikkerheden er det vigtigt at opdatere og vedligeholde personoplysninger for Region Nordjyllands patienter.

Efter overgangen til NordEPJ er der mulighed for at opdatere personoplysninger i NordEPJ og i CPR-komponenten. I det følgende beskrives, hvilke personoplysninger der skal vedligeholdes i henholdsvis NordEPJ og CPR-komponenten.

Det er vigtigt, at vedligeholdelsen af de enkelte personoplysninger sker i det rette IT-system, ellers er der risiko for, at indtastet data overskrives i forbindelse med en opdatering af personoplysninger.

 

Vedligeholdelse af personoplysninger i NordEPJ

 

Følgende personoplysninger skal vedligeholdes i NordEPJ:

  1. 1. Telefonnummer

  2. 2. E-mail

  3. 3. Diskretion

  4. 4. Supplerende oplysninger

  5. 5. Pårørende

Vedligeholdelse af telefonnummer, e-mail, diskretion og supplerende oplysninger sker med patienten i kontekst under arbejdsområdet ’Person og forløb’ i ’Personoplysninger’.

Billede 11

 

Bemærk: feltet ’Distrikt’ er ikke et felt, der tages i anvendelse i Region Nordjylland, hvorfor indtastet data vil blive overskrevet ved opdateringer.

 

Personoplysninger kan redigeres ved at vælge ’Rediger personoplysninger’.

 

Særlige forhold ved registrering af pårørende ved overgangen til NordEPJ

Vedligeholdelse af pårørende sker med patienten i kontekst i feltet for ’Pårørende’ i ’Tilknyttede personer’ under arbejdsområdet ’Person og forløb’.

 

Billede 12

 

Det er muligt at registrere en pårørende som primær kontakt. Desuden er det i dette felt, det registreres, hvis den pårørende er medindlagt som rask ledsager. Se navigationsseddel om Registrering af rask ledsager PAS NordEPJ Navigationsseddel - Rask ledsager.pdf (rn.dk).

 

Bemærk: ved overgangen til NordEPJ er pårørende (ægtefælle, mor, far) blevet navngivet Ukendt Ukendt.

Billede 2

Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor det kan være nødvendigt at redigere navngivningen.

 

Billede 1

 

 

Vedligeholdelse af personoplysninger i CPR-komponenten

Følgende oplysninger skal vedligeholdes i CPR-komponenten:

  • Navn

  • Adresse (vej, postnr., by, kommune og region)

  • C/O navn

  • Egen læge og ydernummer

Vedligeholdelse af navn, adresse, C/O navn og egen læge sker via CPR-billedet i PAS:

 

Billede 15

 

Når der er lavet en opdatering af personoplysninger i CPR-komponenten, bliver oplysningerne automatisk overført til NordEPJ.

Personoplysninger om navn, adresse og C/O navn kan ses i ’Personoplysninger’ under arbejdsområdet ’Person og forløb’ i NordEPJ:

 

Billede 13

 

Bemærk: Det er vigtigt, at Navn, Adresse, C/O navn og Egen læge altid opdateres i CPR-komponenten og ikke direkte i NordEPJ. Opdateringer, der er foretaget direkte i NordEPJ, vil blive overskrevet ved opdateringer på patienten fra CPR-komponenten. Derved mistes de opdateringer, der er foretaget direkte i NordEPJ.

 

Oplysninger om egen læge og ydernummer kan ses i feltet for ’Tilknyttede fagpersoner’ i ’Tilknyttede personer’ under arbejdsområdet ’Person og forløb’ i NordEPJ.

Billede 14

 

I CPR-komponenten er det muligt at oprette uofficielle oplysninger. Hvis der er oprettet uofficielle oplysninger, er det disse, som er gældende og overført til NordEPJ.

 

Adgang til CPR-komponenten

Indtil PAS lukker endegyldigt, tilgås CPR-komponenten via PAS i CPR-billedet.

Brugere oprettet i det tidligere PAS vil automatisk være oprettet som brugere i CPR-komponenten ved overgangen hertil i marts 2022. Her gælder det samme brugernavn og password.

Nye medarbejdere, ansat efter marts 2022, skal oprettes via OneSystem for at kunne vedligeholde personoplysninger i CPR-komponenten. Kontakt nærmeste leder.

 

Oplysninger om forældremyndighedsindehaver

I NordEPJ er det ikke muligt at se oplysninger om, hvem der er forældremyndighedsindehaver. Oplysninger om forældremyndighedsindehaver findes fortsat via CPR-billedet i PAS. Tryk F16 (shift+F4)

Billede 16

 

Når PAS lukker, kommer oplysningen om forældremyndighedsindehaver til at kunne tilgås via den selvstændige CPR-komponent.

 

Juridisk kønsskifte

I tilfælde hvor en patient har fået foretaget et juridisk kønsskifte og hvor journalerne derfor ikke er flettet sammen, vil IT angive en bemærkning om det tidligere CPR i feltet ’Supplerende oplysninger’ under ’Personoplysninger’:

Billede 7