Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger (CPR)

Beskrivelse

Dette er en vejledning til opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger efter overgangen til NordEPJ.

Formålet med vejledningen er at sikre korrekt opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger for patienter i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

NordEPJ er betegnelsen for den elektroniske patientjournal i Region Nordjylland.

CPR-masteren er betegnelsen for Region Nordjyllands master på CPR-oplysninger, der sikrer opdaterede, centrale personoplysninger til de IT-løsninger, der benyttes i regionen.

 

Målgruppe

Denne vejledninger henvender sig til lægesekretærer, klinikere og IT.

 

Forudsætning

Almindeligt kendskab til NordEPJ og CPR-masteren samt håndtering af personoplysninger.

 

Opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger

Med henblik på at sikre patientsikkerheden er det vigtigt at opdatere og vedligeholde personoplysninger for Region Nordjyllands patienter.

Efter overgangen til NordEPJ er der mulighed for at opdatere personoplysninger i NordEPJ og i CPR-masteren. I det følgende beskrives, hvilke personoplysninger der skal vedligeholdes i henholdsvis NordEPJ og CPR-masteren.

Det er vigtigt, at vedligeholdelsen af de enkelte personoplysninger sker i det rette IT-system, ellers er der risiko for, at indtastet data overskrives i forbindelse med en opdatering af personoplysninger.

 

Vedligeholdelse af personoplysninger i NordEPJ

 

Følgende personoplysninger skal vedligeholdes i NordEPJ:

  1. 1. Telefonnummer

  2. 2. E-mail

  3. 3. Diskretion

  4. 4. Supplerende oplysninger

  5. 5. Pårørende

Vedligeholdelse af telefonnummer, e-mail, diskretion og supplerende oplysninger sker med patienten i kontekst under den udvidede konteksbar, og efterfølgende klik på ’REDIGER LOKALE OPLYSNINGER’.

Billede 2

 

Bemærk: feltet ’Distrikt’ er ikke et felt, der tages i anvendelse i Region Nordjylland, hvorfor indtastet data vil blive overskrevet ved opdateringer af personoplysninger fra CPR-masteren.

 

Fælles Stamkort

Med patientens accept, kan der må fordel indtastes oplysninger i patientens Fælles Stamkort som deles med hele sundhedssektoren. Dette gælder pårørende, sprog, kontaktinformationer og midlertidige adresse. Dette kan også tilgås fra den udvidede kontekstbar, ved tryk på knappen ’VIS FÆLLES STAMKORT

Billede 6

For mere information om det Fælles Stamkort, se vejledning: Fælles Stamkort (FSK)

Særlige forhold ved registrering af pårørende ved overgangen til NordEPJ

Vedligeholdelse af pårørende sker med patienten i kontekst i oversigten ’Tilknyttede personer’ under arbejdsområdet ’Person og forløb’.

 

Billede 12

 

Det er muligt at registrere en pårørende som primær kontakt. Hvis en pårørende skal registreres som en medindlagt rask ledsager gøres dette også fra denne oversigt. Se navigationsseddel om Registrering af rask ledsager PAS NordEPJ Navigationsseddel - Rask ledsager.pdf (rn.dk).

 

Vedligeholdelse af personoplysninger i CPR-masteren

Følgende oplysninger skal vedligeholdes i CPR-masteren:

  • Navn

  • Adresse (vej, postnr., by, kommune og region)

  • C/O navn

  • Egen læge (ydernummer)

Billede 3

 

Når der er lavet en opdatering af personoplysninger i CPR-masteren, bliver oplysningerne automatisk overført til NordEPJ.

Bemærk: Det er vigtigt, at Navn, Adresse, C/O navn og Egen læge altid opdateres i CPR-masteren og ikke direkte i NordEPJ. Opdateringer, der er foretaget direkte i NordEPJ, vil blive overskrevet ved opdateringer på patienten fra CPR-masteren. Derved mistes de opdateringer, der er foretaget direkte i NordEPJ.

Oplysninger om egen læge kan på oversigten ’Tilknyttede personer’ under arbejdsområdet ’Person og forløb’ i NordEPJ.

Billede 14

 

I CPR-masteren er det muligt at oprette uofficielle oplysninger. Hvis der er oprettet uofficielle oplysninger, er det disse, som er gældende og overført til NordEPJ.

 

Adgang til CPR-masteren

CPR-masteren tilgås via blomsten i NordEPJ. Når du står i patientkontekst vælges ’CPR Komponent’ under blomsten. Læs yderligere om CPR-masteren i dette dokument: CPR-masteren (rn.dk)

Alle med adgange til NordEPJ har også adgang til CPR-masteren.

Billede 4

Oplysninger om forældremyndighedsindehaver/værge

I NordEPJ er det ikke muligt at se oplysninger om, hvem der er forældremyndighedsindehaver. Oplysninger om forældremyndighedsindehaver og evt. værge findes i CPR-masteren.

Billede 5

 

 

 

 

Juridisk kønsskifte

I tilfælde hvor en patient har fået foretaget et juridisk kønsskifte og hvor journalerne derfor ikke er flettet sammen, vil IT angive en bemærkning om det tidligere CPR i feltet ’Supplerende oplysninger’ under ’Personoplysninger’:

Billede 7