Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisninger til fod- eller fysioterapi i Den Nationale Henvisningsformidling

 

Beskrivelse

Den nationale henvisningsformidling kan enten åbnes direkte på www.dnhf.dk eller åbnes via integrationen i NordEPJ.

 

Bemærk med overgangen til NordEPJ skal en kommunal henvisning sendes direkte fra NordEPJ.

 

Definition af begreber

Den Nationale Henvisningsformidling forkortes til DNHF

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig primært til lægesekretærer og sygeplejersker.

Sådan åbner du DNHF i NordEPJ:

 1. 1. Med den ønskede patient i kontekst klikkes på ’Links til trykknapsintegrationer’ Billede 2. Vælg ’DNHF’

Billede 14

Din internetbrowser åbner nu ’DHNF’.

Du skal bruge din digitale medarbejder signatur ved login-in til DNHF, og dernæst skal du vælge din rolle (=henviser) og den afdeling, du skal henvise fra.

Billede 2

 

 

Sådan opretter du en henvisning i DNHF:

 1. 1. Vælg ’Opret henvisning’

Billede 7

 

 1. 2. Indtast dernæst patientens cpr-nr. og tryk ’Enter’.

 

 1. 3. Vælg hvilken henvisning, du ønsker at oprette. Her skal du vælge enten ’Fodterapi’ eller ’Fysioterapi’.

 

Billede 9 

 Nedenstående tager udgangspunkt i, at der er valgt ’Fysioterapi’:

 1. 4. I feltet ’Flere oplysninger’ kan patientens stillingsbetegnelse, E-mail og mobilnummer angives:

 

Billede 21

 

 1. 5. Herefter skal der indtastes informationer om henvisningen:

Billede 16

 1. 6. Modtager er automatisk udfyldt med ’DNHF-Fysioterapi’. Hvis henvisningen skal sendes til en specifik klinik, kan informationer om klinikken indtastes ved at klikke på Billede 17. Udfyld herefter informationer om modtager og afslut med at klikke på ’Vælg’.

 

 1. 7. Indtast oplysninger til behandler, herunder som minimum anamnese:

Billede 18 

 

 1. 8. Udfyld oplysninger om henviser, herunder navn og titel:

Billede 19

  

 1. 9. Afslut udfyldelsen af henvisningen ved at trykke på ’Send’:

 

 1. 10. Efter tryk på ’Send’ skifter DNHF automatisk til skærmbilledet ’Udbakke’, hvor den netop sendte henvisning fremgår.

 Billede 1

 

Udbakke kan også tilgås direkte. Derfor vil din kollega kunne se, om der allerede er sendt en henvisning på patienten.