Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knogletransplantat, OP Frederikshavn

Beskrivelse

I forbindelse med rygoperationer, specielt rygdeser anvendes ofte allogen knogletransplantation.

Der reserveres knogle til den enkelte patient ved Klinisk Immunologisk Afdeling, AUH.

På operationsdagen sendes knoglegraften med taxa til OP afdelingen efter forudgående aftale. Denne afleveres i receptionens personale, der ringer til OP1, når den er modtaget.

Knoglegraft og transfusionsjournal sendes i en termokasse med fryseelementer og opbevares i denne til kort før den skal anvendes.

 

Kontrol

To personer fra operationsteamet kontrollerer navn, CPR nummer, ottecifret nummer på transfusionsjournal og Rhesustype stemmer overens med patientens armbånd, knoglekontainer og transfusionsskema. Der krydstjekkes. Der skal kun være Rhesus forlig, ikke nødvendigt med AB0 forlig.

Udløbsdato tjekkes.

Hvis der gives Rhesus positiv knoglegraft til Rhesus negativ patient skal der gives anti-D.

 

Anti-D

Ampul med anti-D (Rhophylac) medsendes fra Klinisk Immunologisk Afdeling. Injektion gives im. af operationspersonalet inden patienten forlader operationsstuen. Medfølgende skema udfyldes.

 

Dokumentation

Transfusionsjournal underskrives af de 2 kontrollanter.

Klokkeslæt for anvendelsen udfyldes på transfusionsjournal og transfusionsskema.

Øverste del af label fra knoglekontainer klistres på logbogssedlen. Nederste del af label klistres på transfusionsskema.

Transfusionsjournal sendes retur til Klinisk Immunologisk afdeling.

 

Anvendelse

½ liter sterils NaCl opvarmes til ca. 37°.

Usteril hjælper tjekker at knoglekontaineren ikke er beskadiget og åbner både yder og inder emballagen.

Knogle hældes i metalskål i det sterile felt og det opvarmede NaCl hældes over og skålen dækkes til.

Der må maximalt gå 6 timer fra knoglen er pakket til den anvendes. Evt. rester kasseres med almindeligt affald.

Hvis knoglegraften ikke anvendes kan den returneres til Klinisk immunologisk afdeling, hvis de 6 timer kan overholdes. Ellers kasseres knoglegraften i klinisk risikoaffald.

Definition af begreber

Transfusionsjournal: Papir som følger knoglegraft

Transfusionsskema: Papir som følger patientjournal

Knoglekontainer: Kontainer godkendt til opbevaring af donorknogle

Logbogsseddel: Papir med patientlabel, dato og indgreb

Knoglegraft: ”Bankknogle” fra donor, som anvendes til anden patient.

Formål

Sikre at knoglegraft anvendes korrekt.

Referencer

Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland (rn.dk)