Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Livestreaming som ekstra observationsredskab i AMA

 

Beskrivelse

Retningslinje i forhold til brug af kamera som observationsredskab

Denne retningslinje beskriver tilgange og handlemuligheder hos langvarigt og midlertidigt inhabile patienter, der ikke formår at forholde sig fornuftsmæssigt til et aktuelt behandlingsbehov eller ikke kan varetage sin egen sikkerhed.

Med kamera som ekstra observationsredskab, er målet at øge patientsikkerheden.

At kvaliteten af plejen og behandling opretholdes og højnes på højt fagligt niveau.

 

Definition af begreber

EPJ – elektronisk patient journal

 

Metode

Kamera med livestreaming er en almindelig del af vores observationsredskaber i AMA.

Man bliver altid informeret som patient, og evt. værge samt evt pårørende, hvis de er tilstede, inden kameraet ibrugtages. Hvis ikke pårørende/værge er tilstede inden ibrugtagen, informeres de ved førstkommende mulighed.

Billederne optages og lagres ikke, men transmitteres direkte til smartphone. Transmissionen foregår i et lukket sikret netværk, hvor der skal anvendes log-on og password for at kunne se billederne på denne enhed.

Målgruppe – modtagelse

Flere patienter kan af div. årsager, under indlæggelsen, vise sig ikke at være relevante og ved fuld bevidsthed. Herved ses der ofte et behov for hyppigere tilsyn, som ikke altid er hensigtsmæssigt, da det giver forstyrrelser på stuen for patienten.

Patienter som har behov for ekstra ro og skærmning, men som også har behov for hyppige tilsyn pga fx sengeflygtighed og derved øget risiko for fald samt øget risiko for seponering af PVK, KAD eller iltbehandling mv.

Formål

At give patient så meget ro og hvile som muligt.

At sørge for nødvendig pleje og behandling og dermed forebygge at patienten får komplikationer, der kunne være undgået ved anvendelse af almindelig standard.

At opretholde sikkerhed for patienten, medpatienter, personale og pårørende.

 

Problemstilling

Kameraet må ikke bruges som erstatning til fast vagt.

Det vil sige patienter, der er suicidal truet, eller på anden måde er afhængig af konstant opsyn i forhold til at kunne opretholde vigtig og relevant behandling så som fx monitorering, ilttilskud, væsketilskud eller anden vigtig behandling/observation. Dette vurderes altid i samarbejde med den ansvarlige læge.

Den må ej heller anvendes, hvis patienten udviser tegn på paranoia eller er bæltefikseret.

 

Kameraovervågning på en patientstue må kun finde sted, hvor det tydelig er markeret med et skilt udenfor døren. Se billede under:

 

Et billede, der indeholder tekst, skilt, malet

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.1 skilt til stuedøren

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.2 hvis kontakten lyser er kameret tændt

 

Sengestuer med mulighed for kameraovervågning

AMA 1: stue 2.1+3.1

AMA 2: Stue 11.1+12.1

Bevægelsessensor
I kameraovervågningen er det teknisk muligt at markere et område af stuen fx sengen, hvor der vil komme en enkelt alarm på patientkaldet, hvis patienten begynder at stå op og bevæger sig udenfor det markerede område. Det er også muligt at markere hele stuen, så alarmen udløses, når patienten forlader stuen.

Dørsensor/ sensor ved udgange
Denne registrerer, hvis patienten har et alarmeringsarmbånd på, når døren åbnes/lukkes, og sender i så tilfælde en enkelt alarm på patientkalde.

Beskyttelse af privatområder
Det er muligt at mørklægge hele stuen, hvor der vil komme en enkelt alarm på patientkaldet, når patienten forlader patientstuen.

Opsummering

Der markeres altid tydeligt på døren indtil stuen, hvis der er livestreaming.

Det er vigtigt at sikre sig som sundhedspersonale, at informationen er givet og forstået af modtager.

Det skal dog respekteres hvis patienten, værge eller pårørende ikke ønsker kameraet som ekstra observationsredskab.

Inden kameraet tændes skal der markeres tydeligt på døren ind til stuen, at der er kamera tændt på stuen.

Der skal altid være en ansvarlig i hver vagt, som holder kameratelefonen, og uddelegerer til anden kollega hvis det ikke er muligt.

Kameraet slukkes når der er klinisk personale eller besøgende på stuen, eller hvis der er af anden etiske årsager finder det krænkende overfor patienten at det er tændt.

Det dokumenteres som aktivitet i EPJ, når kameraet bruges som observationsredskab. Det dokumenteres ligeledes at patient og eller værge/pårørende er informeret.

 

Brugervejledning til kamera i AMA

Et billede, der indeholder indendørs, væg

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.3 Kameret på stuen.

Et billede, der indeholder tekst, skilt, malet

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.4 Sæt skilt på døren

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.5 Tænd kameret på kontakten uden for stuen.

Et billede, der indeholder tekst, indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.6 Tag telefonen på kontoret - den er markeret med grønt på bagsiden

Et billede, der indeholder tekst, monitor, indendørs, mobiltelefon

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.7 Tænd, og tryk koden. Vælg program XProtect mobile - vælg herefter valgte stue

Et billede, der indeholder tekst, elektronik

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 0.8 Sådan ser det ud på kameratelefonen.

 

Referencer

Vurdering af behov for fast vagt i AMA mm.: https://pri.rn.dk/Sider/27776.aspx

Vurdering af selvmordsrisiko: https://pri.rn.dk/Sider/14967.aspx