Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bubble Cpap

Bubble Cpap vil i det følgende nævnes som BCpap

Behandlingsgruppe

På børn og unge afsnittes bruges BCpap til børn, der er over 28 dage og har behov for respiratorisk støtte ved fx luftvejssygdomme og til syge nyfødte. Børn under 28 dage kan bruge BCpap, hvis deres næse er skadet eller på andet måde sensitiv for brug af nasal Cpap med benveniste.

Indikationer for behandling med BCpap kan være:

 • • Børn med RS-Virus, der har kliniske symptomer som:

  • Besværet vejrtrækning og indtrækninger

  • Hoste og sekretproblemer

  • Problemer med at opretholde en saturation over 90% (92 % for børn under 6 uger eller børn med underliggende sygdomme)

 • • Respiratorisk påvirkede børn med en skæv syre-base status

 • • Børn med pneumoni

 • • Børn med store mandler eller blød gane, der kan have apnøer.

 • • Øvrige vira.

 • • Neonatale respirationsforstyrrelser.

Virkning

Cpap er en vedvarende luftvejsbehandling med overtryk. Patienten trækker vejret ind med et konstant flow af opvarmet og fugtet atmosfærisk luft, der kan tilsættes ekstra ilt. Patienten udånder mod en vandmodstand.

Ved brug af BCpap er Cpap-generatoren det vandsystem, som barnet udånder i, hvor trykket bliver skabt. Barnets eksspiration foregår ned i en beholder med vand og hvis der er fx 6 cm vand over udåndings-slangens spids, er Cpap-trykket 6 cm HO. BCpap virker kun ordentligt, hvis prongs eller maske slutter tæt i næsen.

Udåndingen i vandet skaber bobler og boble-lyden er et signal om, at systemet er tæt. BCpap er mindre støjende ved barnet end benveniste Cpap, da lyden primært kommer fra vandbeholderen og der ikke er denne samme susen tæt ved barnet, som ved benveniste Cpap. Boble lyden virker i starten høj, men kan efter lidt tid virke beroligende.

Vi bruger BCpap fra Fisher Paykel. 

CPAP har flere forskellige virkninger

 • • Det positive tryk modvirker alveolernes tendens til at falde sammen, så atelektasedannelse forebygges eller ophæves

 • • Lungekarmodstanden falder, hvorved iltningen bedres

 • • Det øgede alveoleareal bedrer iltningen til blodet

 • • Optimal lungevolumen øger compliance og letter ventilationen

 • • Der sker en lettere mobilisering af sekret i luftvejene

 • • Respirationen bliver mere stabil og regelmæssig, og apnøtendensen reduceres.

 

Bivirkninger/ulemper ved CPAP

 • •  Øget sekretdannelse

 • • Pneumothorax (MEGET sjældent forekommende)

 • • CO2 ophobning. Paradoksreaktion (meget sjælden)

 • • Luft i maven

 • • Næsedeformiteter (sår og ømhed omkring næsebor og slimhinde, forskubbelse af næsens skillevæg, skillevægsnekrose)

 • • Immobilisering

 • • Vanskeliggør fysisk kontakt med forældre

 • • Patienten skal acceptere behandlingen, for at finde sig til ro og dermed opnå optimal virkning.

Opsætning

Et BCpap system består af en CPAP-generator og et patient-interface (headgear), der via slanger, maske eller prongs forbinder patientens luftvej med CPAP-generatoren. Vi bruger oftest maske på Børn og Unge afsnittet.

BCpap kommer i en pose som indeholder: (Se bilag 1 for billeder)

 • • Cpap-generatoren, som er den vandbeholder cpap-trykket laves i.

 • • Fugtekammer

 • • Inspiratorisk slange (blå)

 • • Ekspiratorisk slange (hvid)

 • • Påfyldningstragt

 • • Tryk ventil

Alle dele skal bruges

Desuden skal følgende bruges:

 • • Fugter

 • • Iltslange

 • • Sterilt vand

 • • Oxymixer

 • • Vand til Cpap-generatoren

 • • Nasalmaske eller prong.

 • • Grime (headgear) eller hue.

 • • Alt findes i skabene i apparaturrummet, fugteren findes i det gamle linneddepot

Samling af sættet

Se evt. guide i denne video: How to set up the F&P Bubble CPAP System | F&P Healthcare - YouTube

 1. 1. Placer fugtekammer på fugteren

 2. 2. Sæt trykventil på venstre side af fugtekammer.

 3. 3. Sæt ilt-slangen på trykventil og forbind oximixer og fugtekammer med ilt-slangen

 4. 4. kobl en pose med 1 l. sterilt vand til fugtekammeret ved at spike den med slangen der sidder på fugtekammeret.

 5. 5. Fyld cpapgeneratoren med vand indtil vandet løber over i det andet kammer.

 6. 6. kobl den ekspiratoriske slange (hvid) sammen med cpapgeneratoren.

 7. 7. kobl den inspiratoriske slange (blå) til fugteren

 8. 8. heaterwire (den korte ledning) kobles på mellem den inspiratoriske slangede l- lige over fugtekammeret - og fugter

 9. 9. temperatur proben (den lange ledning) kolbes på den inspiratoriske slange lige over fugtekammeret og for enden af den inspiratoriske slange – samt fugter.

 10. 10. Flowet sættes til 1 l/min og et Cpap-tryk på 10 cm.

 11. 11. Tænd fugter og indstil til invasiv ventilation

 12. 12. Nu kan du teste om systemet er samlet korrekt. Det gøres ved at koble den blå slange til den hvide slange i den vinkelrette konnektor. Kan der høres og ses svage boble, så er sættet samlet korrekt.

Nu skal du have fat i en

 1. 13. Nasal tubing, som er det slangesæt der skal forbindes til den inspiratoriske og ekspiratoriske slangedel.

Nasaltuben findes i tre størrelser: 50 mm, 70 mm og 100 mm. 50 mm bruges kun til meget små børn.

Den rette størrelse Nasal tuben findes ved at måle ved barnet. Det faste gråmelerede stykke skal nogenlunde passe med stykket fra næse og til toppen af barnets hoved, det skal ikke stikke udover, de hvide slanger skal stikke ud over barnets hoved.

Nasaltuben skal placeres så vidt muligt vandret på barnet og de ekstra grå puder i pakken kan bruges til at opbygge nasaltuben i højden.

 1. 14. Kobl nasaltuben sammen med den hvide og den blå slange. Temperaturproben, som sidder på den blå slange skal helst vende op ad, for at undgå kondens. Find derefter en

 2. 15. Maske eller prong, førstevalget er masken, som kommer i small, medium og large. I pakken til nasaltuben findes en måleguide til at finde den rette maske eller prong. Kobl masken til nasaltuben.

 3. 16. Grime eller hue, str. finder du ud fra barnets hovedmål.

 4. 17. Indstil flowet til 7 l/min og Cpaptrykket på det ordinerede tryk (tryk evt. lavere for at givet barnet mulighed for at vænne sig til det, ved at skrue op på ordineret tryk, når sættet er kommet korrekt på barnet) Flowet skal fra producenten ligge mellem6-8 l/min, på børn og unge afsnittet har vi valgt at det skal være indstillet til 7l/min.

Nu skal du sætte det samlede sæt på barnet.

 1. 1. Giv barnet grime eller hue på. Grime skal sidde, så at de underste velcrostropper løber under ørerne og den øverste løber midt over hovedet og panden.

 2. 2. placer masken/prongs over/i barnets næse og placer den grå pandepude på barnets pande.

 3. 3. masken/prong fikseres med stropperne hertil.

 4. 4. Indstil Bcpap’en efter ordination (iltprocent og tryk/cm HO).

Løsninger ved problemer med BCpap

Hue/grime størrelse og placering:

 • • Huen er for løs, hvis huen løsner sig fra hovedet, når man trækker let i slangerne eller prongs/næsemaske.

 • • Hvis huen er strammet for stramt i toppen, vil huen trække slangerne op ad og prongs ind mod septum.

 • • Bånd og lukninger i grime og hue bør løsnes med regelmæssige mellemrum i hvert vagt

 • • Der er set tryksår fra velcrobånd, som man skal være særlig opmærksom på.

Prongs:

 • • Prongs skal passe i næseborene uden at næseborene får farveskift (pga. tryk)

 • • Prongs, der er for små, kan glide op mod næsevæggen og give tryk.

 • • 2 mm gap mellem prongs og septum er anbefalet

 • • Prongs placering bør tjekkes hyppigt

Maske:

 • • Basen af masken bør ikke røre septum

 • • Stram stropperne mindst muligt

Sonde

 • • En nasalsonde kan give udfordringer med, at masken ikke kan slutte tæt.

 • • Det kan være mere hensigtsmæssigt at lægge sonden oralt.

Tips og tricks

BCpap virker, når man kan høre det, bobler fra vandkammeret. Bobler det ikke, så slutter systemet ikke tæt. Barnet vil stadig få luft via luftflowet, men inspirationstrykket er lavt og der er ikke noget positivt modtryk.

Hvis boblerne forsvinder længere end 30-60 sekunder gøres følgende:

Ved system lækage:

 • • Tjek forbindelserne igennem hele systemet

 • • Tjek om alle ”propper” til sidehullerne er sat på

Lækage ved prong/maske.

 • • Tjek om prong passer til næsebor og fylder næseborene ud.

 • • Tjek om prong/næsemaske er korrekt sat fast.

 • • Tjek om næsemaske størrelse og position er korrekt.

 • • Tjek om barnet har lækage pga. åben mund.

 • • Sørg for at slangerne er korrekt forbundet og der ikke er huller i slangerne.

Udtrapning

Ud fra resprationsfrekvens, indtrækninger og iltbehov justeres indstillinger i Bcpap’en.

Ved udtrapning, reduceres der først på ilt tilskud. Tillader barnets tilstand det, så reduceres i Cpap tryk, ved at justere på det stempel, som ekspirationsslangen sidder på i cpapgeneratoren.

Rengøring

Selve BCpap sættet er engangs og skiftes hver 7. dag. Der skrives på fugtekammeret hvornår den skal skiftes. Masker og prongs skal vaskes dagligt i sterilt vand, de må ikke ligge i sprit eller skoldes. De skiftes ved behov. Hue og grime skiftes ved behov.

Dokumentation

I NordEPJ registreres brug af BCpap, ved at oprette en problemorienteret plan og herunder aktiviteten Cpap behandling med koden BGFC32. Seponeringsdato slettes. Under denne aktivitet registreres daglig soignering og andre relevante data vedrørende BCpap. Ved afslutning af BCpap behandling højreklikkes under aktiviteten og seponering vælges. Der tilføjes tillægskode under ”Tilføj aktivitet” og så vælges underaktiviteter, koden vælges ud fra varighed af cpapbehandling: ZPVB fremsøges og der vælges behandlings længde.

Vi bruger de store Cpap skemaer i papirform til registrering af værdier hver time.

Ansvar

BCpap behandling er en lægeordination, ligesom lægen løbende ordinerer indstilling af tryk og O₂ samt udtrapning og seponering. Sygeplejersken er ansvarlig for at gøre klar og tilkoble barnet til BCpap samt pleje af barnet i BCpap-behandling.

Definition af begreber

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

Prong: Næsespids, som bruges som næsekateter.

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale der arbejder på Børn & Unge afsnittet og som plejer patienter, der har behov for respiratorisk støtte og behandles med BCpap.

Formål

Beskrivelse af korrekt opsætning og anvendelse af BCpap.

Referencer

Fisher & Paykel Healthcare. Bubble CPAP Delivery Therapy | Fisher & Paykel Healthcare (fphcare.com)