Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut appendicitis

Beskrivelse

Akut appendicitis er som udgangspunkt en klinisk diagnose, baseret på anamnese og objektive fund. Man kan i tvivlstilfælde (f.eks. ved alder > 40, anamnese > 5 dage eller atypisk symptombillede med høj CRP) benytte UL / CT-scanning til at klarlægge diagnosen. Livstidsrisikoen for at udvikle akut appendicit er 8,6% hos mænd og 6,7% hos kvinder og sygdommen opstår oftest i 10-30 års alderen.

 

5. Symptomer

Kort anamnese:

 • • Typisk 1-2 døgns varighed (ved længere anamnese kan mistænkes periappendikulær absces).

 • • Smerter periumbilikalt, der vandrer ned i højre fossa.

 • • Kvalme og evt. opkastning.

 • • Feber (oftest 37,5-38,5), dog er temperaturforhøjelse ikke obligatorisk.

 • • Smerter ved bevægelse.

 

6. Kliniske fund:

 • • Direkte eller indirekte palpationsømhed/perkussionsømhed/slipømhed over McBurneys punkt.

 • • Psoasømhed.

 • • Ofte har pt. røde kinder.

 • • Let forhøjede eller normale infektionstal.

 • • U-stix blank eller positiv for erytrocytter/leukocytter.

 

7. Undersøgelser:

 • • Biokemi: Infektionstal (leukocytter og CRP), væsketal og levertal.

 • • Type, hvis patienten skal opereres.

 • • U-stix og U-hCG.

 • • Gynækologisk undersøgelse på kvinder over 15 år.

 • • Rektal eksploration.

 • • UL og CT anvendes normalt ikke, UL kan dog benyttes ved børn og slanke patienter, og CT ved udelukkelse af anden patologi specielt hos ældre patienter.

 

 

8. Differentialdiagnoser:

 

Differentialdiagnoser:

Diagnostik:

Kvinder:

 • • Akut salpingitis

 • • Torkveret ovariecyste

 • • Rumperet ektopisk graviditet

 • • Ægløsningssmerter

 • • Tuboovariel abcess

 

hCG, CRP, gynækologisk undersøgelse + evt. gynækologisk tilsyn

 

Ældre:

 • • Diverticulitis

 • • Cholecystitis

 • • Coecumtumor

 

CT-scanning

Børn:

 • • Mesenteriel adenit

 • • Invagination

 

Anamnese, UL

Uafhængig af alder og køn:

 • • Viral gastroenterit

 • • Nyre/uretersten

 • • UVI /pyelonefrit

 • • Mb. Crohn

 • • Meckels divertikel

Anamnese, IK-CT ved nyresten/uretersten, CRP, F-calprotectin ved mistanke om Mb. Crohn.

 

 

9.0 Behandling:

 

9.1 Præoperativ procedure:

Bag- eller mellemvagten stiller operationsindikationen.

OP-koordinerende sygeplejerske informeres.

Operatør på akutlejet informeres.

Anæstesitilsyn rekvireres.

 

9.2 Operatørsamtale:

Her skal man være opmærksom på, om patienten er informeret og har givet samtykke til operationen, er informeret om indgrebets eksplorative karakter, samt risici i form af:

 • • Konvertering til åben kirurgi

 • • Skade på omkringliggende organer, heraf især tarme, ureter/blære, samt æggestokke og æggeledere hos kvinder, sædleder hos mænd.

 • • Blødning og behov for transfusion af blodprodukter.

 • • Postoperativ dyb/overfladisk infektion.

 • • Brok i porthuller.

 

9.3 Fasteregler: Som udgangspunkt er appendektomi et akut indgreb.

9.4 Blodtype: Skal foreligge.

9.5 Tromboseprofylakse: se PRI instruks9: https://pri.rn.dk/Sider/12559.aspx

9.6 Præoperativ antibiotika: Se nedenstående afsnit.

 

9.7 Kirurgisk indgreb:

 • • Som udgangspunkt laparoskopisk operation.

 • • Patienterne opereres som hovedregel i dagstiden på akutlejet (8-24), om natten dog også hvis de eksempelvis er septiske eller alment påvirkede efter individuel vurdering.

 • • Dræn i forbindelse med operation anbefales ikke rutinemæssigt.

 • • Ved højgravide er det en lægelig vurdering om operationen kan udføres laparoskopisk.

 

10. Antibiotika:

Se Pri instruks7: https://pri.rn.dk/Sider/18588.aspx

Evidensen for antibiotikabrug ved kompliceret appendicitis er uklar, både med hensyn til type og varighed. På danske hospitaler er der stor forskel strækkende sig fra ingen brug af postoperativ antibiotika til adskillige dage intravenøs indgift.

 

Antibiotisk behandling opstartes når operationsindikationen stilles.

 

Indikation

Præparat og Dosis

Per-operativt

ved simpel appendicitis

Engangsdosis gentamycin 5(4) mg/kg i.v. + metronidazol 500 mg i.v. gives 0-60 min før operationen.

Præ-operativt

ved mistanke om kompliceret appendicitis

Gentamycin 5(4) mg/kg i.v. x 1 dgl.+ metronidazol 500 mg x 2 dgl i.v. indtil operationen.

Postoperativt

 

Flegmonøs appendicit uden perforation eller peritonitis.

 

Gangrænøs appendicit

 

 

Appendicit med perforation /peritonitis / begyndende abscedering:

 

 

 

 

 

Ingen yderligere antibiotika.

 

 

Ingen eller 24 t postoperativ antibiotika, kan være peroral, afhængig af klinisk vurdering

 

Antibiotika i 3 døgn, peroral hvis klinikken tillader det:

 

Intravenøs:

Gentamycin 5(4) mg/kg i.v. x 1 dgl. + metronidazol 500 mg i.v. x 2 dgl.

 

Eller peroral:

 

Ciprofloxacin 500 mg OR x 2 dgl. + metronidazol 500 mg OR x 2 dgl.

 

Børn 2-12 år med perforeret appendicit:

Ændring i doser. Se instruks7: https://pri.rn.dk/Sider/18588.aspx

 

 

11.0 Postoperativt:

11.1 Standard tromboseprofylakse: 5000 ie Fragmin 6 timer postoperativt, afhængig af risikovurdering8,9. Raske patienter < 40 år skal som udgangspunkt ikke have tromboseprofylakse ifm. operation for appendicit.

11.2 Sårpleje: Forbinding tilses for gennemsivning ved ankomst til sengeafsnit. Ved gennemsivning skal der foretages forbindingsskift under sterile forhold. Plaster kan fjernes efter 24 time. Patienten bør undgå karbad og svømmehal i 14 dage postoperativt. Patienten kan brusebade efter 1 døgn, hvis såret er tørt.

11.3 Mobilisering: Patienten kan umiddelbart postoperativt genoptage alle vanlige aktiviteter til smertegrænsen. Der er ikke indikation for løfteforbud. Forventet varighed af evt. sygemelding er under 1 uge.

11.4 Ernæring: Ingen restriktioner.

11.5 Smertestillende:

  • • Paracetamol 1g x 4 dgl i 3 dage

  • • Ibumetin PN 400 mg maks 3 x dgl i 3 dage

  • • Morfin PN

11.6 Sutur/agraf-fjernelse: Hos egen læge efter 8-10 dage (medmindre der er brugt intrakutansutur).

11.7 Udskrivelse: Kan ske samme dag ved simpel eller gangrænøs appendicitis. De øvrige udskrives, når de er velbefindende.

11.8 Kontrol: Generelt ingen.

  • • Patienter > 40 år, som behandles konservativt for periappendikulær abces skal efter 4 uger have foretaget ambulant koloskopi for at udelukke tumor.

  • • Ved de perforerede/gangrænøse appendicitter kan der udvikles absces. Ses ca. 5-7 dage efter operationen. Ved mistanke bestilles UL (husk at tage koagulationstal) og behandling med UL vejledt dræn og evt. antibiotika hvis pt. er systemisk påvirket.

 

 

Definition af begreber

Appendicitis acuta defineres som akut betændelse i blindtarmen.

 

Ved operation på mistanke om appendicitis acuta, inddeles appendix som følger:

 1. A) Ikke appencidit: Fund af normal appendix, led efter anden årsag til mavesmerter.

 2. B) Ukompliceret appendicit: Flegmonøs, ikke perforeret/gangrænøs appendix, uden abscedering.

 3. C) Kompliceret appendicit: Gangrænøs eller perforeret appendix, evt. med absces eller fækal forurening/purulent peritonitis.

 

3.0 Diagnosekoder:

 

DK35

Akut Blindtarmsbetændelse

DK35.8B

Akut gangrænøs appendicitis

DK35.8C

Akut phlegmonøs appendicitis

DK35.3

Akut appendicitis med lokaliseret peritonitis

DK35.3A

Akut appendicitis med peritoneal absces

DK35.3B

Akut appendicitis med periappendikulær absces

DK35.2

Akut appendicitis med generaliseret peritonitis

 

3.1 Procedurekoder:

 

KJAH 01

Laparoskopi

KJEA 00

Åben appendektomi

KJEA 01

Laparoskopisk appendektomi

KJEA 10

Appendektomi med drænage

 

 

Formål

At identificere patienter med appendicitis acuta. At patienterne rettidigt behandles, plejes og rehabiliteres efter klinisk evidensbaseret praksis.

 

Referencer

1) Di Saverio et al. World Journal of Emergency Surgery (2020), ”Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines”.

2) Loes van den Boom et al. Dig Surg 2020;37:101–110, Systematic Review and Meta-Analysis of Postoperative Antibiotics for Patients with a Complex Appendicitis.

3) Bhangu et al. Lancet 2015: 386: 1278–87 ”Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management”.

4) Henmo, ”Appendicitis acuta”, 2018, Region Sjælland, http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=298615&q=appendicit

5) Marlene Julia Sørensen, Instruks til kirurgiske patienter modtaget i AMA, Regionshospitalet Randers. https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/kirurgisk-fallesafdeling/velkommen-til-nye-lager/ama-instruks.pdf

6) Jan Krzak, ”Instruks Appendektomi, laparoskopisk”, 2021, Svendborg Sygehus.

7) Peter Brøndum Mortensen, Jesper Dan Nielsen, Ann Hauberg, ” Antibiotikaprofylakse/behandling i Mave- Tarmkirurgisk Afdeling”, 2020, https://pri.rn.dk/Sider/18588.aspx

8) Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS ”Baggrundsnotat for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter”, 2016, https://www.regioner.dk/media/2728/bgn-parenkymkirurgi-version-21-juni-2016.pdf

9) PRI dokument ”Tromboseprofylakse Abdominal Kirurgisk afsnit” Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit (rn.dk)