Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for håndtering af selvhenvendere og visiterede skadestuepatienter, der hjemsendes

Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital er en visiteret skadestue, hvortil egen læge/vagtlæge kan visitere akut opstået ortopædkirurgiske skader til vurdering og behandling.

Hjemsendelse af patienter ved lang ventetid

Opstår der lang ventetid på lægebehandling for patienter med ortopædkirurgiske skader, kan det være fordelagtigt for patienten at vente hjemme.

 

Ved lang ventetid på behandlingsstart konfererer Sundhedsfaglig i front (SIF)med vagthavende ortopædkirurg. Lægen vurderer, hvornår hjemsendelse kan være relevant, hvilke patienter, der kan vente hjemme og hvilke, der skal forblive til behandling.

 

SIF dokumenterer lægens beslutning i EPJ under kommunikation i Akut sygepleje.

 

På Cetrea placeres patienten i ”kommer senere”. Denne findes under ”sekretær” i menuen i Any Wherium.

Afviste selvhenvendere

Møder patienter op på eget initiativ uden at være visiteret gennem almen praksis, vurderes disse patienter ved ankomst af SIF.

 

Vurderer SIF, at patienten har brug for sygepleje faglig og/eller lægefaglig behandling i skadestuen triageres og registreres patienten efter normal procedure for patienter henvist til skadestuen. Henvisende læge vil herved være DUNW (Jørn M. Møller). Øvrige patienter opfordres til at søge egen læge/vagtlæge.

 

Afviser SIF patienten dokumenteres dette i EPJ uden ”Kontakt” på følgende:

 

  1. 1. Indtast cpr

  2. 2. Plan og resultater

  3. 3. Vælg aktivitet (Ctrl T): Journalnotat – patient uden kontakt.

  4. 4. Beskriv fund og beslutning

Håndtering af visiterede patienter med ikke-relevante skader

Patienter, der er henvist fra primærsektor med skader, der skønnes at kunne behandles enten ambulant eller i almen praksis, vurderes af vagthavende ortopædkirurg, som træffer beslutning om patientens videre forløb og dokumenterer beslutningen i EPJ.