Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascites- og pleurapunktur i ATC

Hvem må lægge ascites- eller pleuradræn i ATC

1) Speciallægerne i ATC

2) andre ABVer eller speciallæger, der er vant til at lægge drænene i eget regi

3) YL læger efter erhvervet ”dræn-kørekort” hos speciallæge i ATC

Hvilke ting skal være på plads inden drænanlæggelse

1) Patient information og accept

2) Koagulationstals tolkning og konsekvens

For ascitesdræn: Ved INR over 2.0 skal der forelægge gyldig BAC test

For pleuradræn: INR op til 2.5 accepteres, men ikke over

3) AK behandlings status: Se https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Ascites/pleuradræn er lavrisikoprocedurer med mindre der er tegn til DIC

Lavmolekylær heparin: ≤3500 IE: Ingen pause, ellers 12 timers pause

Acetylsalicylsyre, clopidogrel, dipyridamol: Ingen pause

Fondaparinux, Bivalirudin, arn: Ingen pausegatroba

 

AK behandling:

Marevan: INR skal være ≤2.5 (se dog ovenfor)

NOAK:

 

 

eGFR>50 ml/min

eGFR 30-50 ml/min

Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®)

1 døgn

2 døgn

Edoxaban (Lixiana®), Dabigatran (Pradaxa®)

1 ½ døgn

3 døgn

På rullebord lægges følgende:

 

Billede 2

 

 

 

 1. 1. Sterilt stykke (som dug)

 2. 2. Hulstykke (grønt sterilt stykke med hul i, der kan klistres på maven)

 3. 3. Spritsvamp (ca 5 krøller i bæger)

 4. 4. 10 mL sprøjte med optrukket lidocain med adrenalin (det man bruger til lokalbedøvelse af hud)

 5. 5. + grøn kanyle på (lang og relativt tynd)

 6. 6. Sprit helst med farve

 7. 7. Sprit swaps

 8. 8. Sprittusch

 9. 9. Sættet med spyddet (”Neo-Hydro” fra Biotec, åbnet og vippet udpå bordet)

 10. 10. Posesættet med slange til at sætte på drænet (som til KAD)

 11. 11. Plastret der er specielt til drænet (”Drainfix” fra Unomedical, åbnet og vippet ud på bordet)

 12. 12. Connector (”Drainage bag connecting tube” fra Argon, åbnet og vippet ud på bordet)

 13. 13. Skalpel, engangs

 14. 14. Label til drænslagen (forebyggelse af infektion i bughulen)

  1. a. ”Seponeres efter max 24 timer uanset om der kommer mere i drænet, dvs. dato:____kl:____”

Procedure ved drænanlæggelse

1) Dæk bordet op sterilt

2) Træk Lidokain med adrenalin op (fra køleskabet i medicinrummet)

3) UL verificering af bedste drænsted

4) Afmærkning af drænsted med tusch eller negl

5) Lokalbedøvelse, mindst 10 mL

6) Sterile handsker efter afspritning af hænder

7) Klargør dræn (husk fremføring af hvidt sheet først)

8) Sæt pose på connector

9) Blåt stykke på sengen

10) Afspritning*2 af patienten

11) Hulstykke på

12) Skalpel åbning af hud

13) Sheet tages af

14) Dræn lægges

15) Kanyle trækkes ud

16) Connector med pose på tilsluttes

17) Plasterfiksering

18) Fjernelse af afdækning

19) Sygeplejerske sender drænmateriale til undersøgelse

20) Kun for Ascitesdræn:

 

Label påsættes drænslange (tid for seneste fjernelse af dræn som er max 24 timer efter anlæggelse)

Ascitesvæske i citratglas straks til Klinisk Biokemisk Afdeling til analyse for leucocyttal

Der skal sendes

Ascites1) Celletal I citratglas = lilla (bestilles I labka som ”Asc-leucocytter”) som skal leveres direkte i biokemisk afdeling med det samme (skal analyseres indenfor 30 min.)

2) Proteinindhold (bestilles i labka som ”Asc-Protein”)

3) Dyrkning og resistens

4) Kun ved første gangsdrænage: Cytologi

 

Pleura 1) Metabolitter (bestilles i Labka som Ple-Meta)

2) Leukocytter; park. (bestilles i LABKA som Ple-Lkc)

3) Protein (bestilles i LABKA som Ple-Prot)

4) Dyrkning og resistens

5) Kun ved førstegangs drænage: Cytologi

6) Lactatdehydrogenase (LD bestilles den som Sys-Ld)

 

Efter drænanlæggelse

Pleuradræn: Hold pause (mindst 30 min) efter 1 L for at undgå negative effekter af hurtig drænage

Ascitesdræn: Hold pause (mindst 30 min) efter 4 L for at undgå negative effekter af hurtig drænage

Særlig ved ascites drænage

Der gives altid (forebygge hepatorenalt syndrom):

 • • iv Human albumin 2 stk 20% med 100 mL lige før/under/efter drænanlægges afhængig af logistik.

Der påsættes altid (forebygge infektion i bughule):

 • • Label på drænslagen om at drænet skal ud efter max 24 timer uanset produktionsstatus

PRI instrukser

PRI om ascites drænage ved cirrose: https://pri.rn.dk/Sider/18003.aspx

PRI om pleuradrænage: https://pri.rn.dk/Sider/27383.aspx

I bakken skal der altid mindst være:

3* Sterilt stykke (som dug)

3* Hulstykke (grønt sterilt stykke med hul i, der kan klistres på maven)

5* pakker med krøller i bæger

5* 10 mL sprøjte

5* grøn kanyle på (lang og relativt tynd)

1* 500 mL Sprit helst med farve

1 pakke Sprit swaps

2 Sprittusch

3* Sættet med spyddet (”Neo-Hydro” fra Biotec, åbnet og vippet udpå bordet)

3* Connector (”Drainage bag connecting tube” fra Argon, åbnet og vippet ud på bordet)

3* Posesættet med slange til at sætte på drænet (som til KAD)

3* Plastret der er specielt til drænet (”Drainfix” fra Unomedical, åbnet og vippet ud på bordet)

3* Skalpel, engangs

1* Stor kanylekasse (plads til skalpeller)

Sterile handsker (2 stk 7.0, 4 stk 7.5, 4 stk 8.0, 4 stk 8.5)

1* Explorationsgel (til UL apparat)

10* blåt stykke til sengen

Billeder til illustration

Billede 12

 

 

 

Billede 7

 

Billede 8

 

Billede 9

 

 

 

 

 

 

 

Labels

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________

 

 

Ascitesdrænet seponeres efter max 24 timer

uanset om der kommer mere i drænet, dvs.

senest: Dato:_______kl:_________