Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Driftstandard vedr. Heliport Aalborg

Formål

At sikre korrekt brug af Heliport Aalborg

Udførelse

Heliport er beliggende på Mølholmsvej 30E, 9000 Aalborg.

 

Adgangsforhold:

Der er via grusvej adgang til heliporten fra Mølholmsvej ved Renseanlæg Vest, der ligger øst for heliporten.

 

Adgangsvejen til heliport er reguleret med en elektrisk bom, der kun kan betjenes af ambulancepersonalet eller helikopterpersonalet.

Grundejeren Aalborg Forsyning Kloak A/S har også adgang til at betjene bommen.

 

Offentligheden har ikke adgang til at køre i bil ind til heliporten. Offentligheden har adgang til at færdes på veje og stier omkring heliporten. Ved stier og veje, der passerer heliporten, er der opsat skilte, der regulerer offentlighedens adgang til arealet omkring heliporten ved beflyvning af heliporten.

 

Bomanlæg kan betjenes med magnetnøgle, et kodetastatur, eller med nøgle fra nøgleskab (se nedenstående).

 

Skilte:

Der er ved heliporten opsat 5 advarselsskilte ved de omkringliggende veje og stier, placeret som vist på kortene over heliporten i bilagene.

 

Bom ved indkørsel til grusvej til heliport

Ved Mølholmsvej øst for heliporten er der etableret en bom, der sikrer at uvedkommende køretøjer ikke kan køre ind til heliporten. Bommen kan åbnes via et tryktastatur, eller via nøglebrikken.

Koden til at åbne bommen på betjeningspanel er: 1148

 

Landingspladsen er markeret med lys og denne betjenes med ambulancens mobiltelefon.

Placering af de tekniske anlæg til afmærkning af heliporten.

 

1 belyst vindpose (tændes ved aktivering via mobiltelefonen, skal tændes før landing)

16 perimeterlys (tændes ved aktivering via mobiltelefonen, skal tændes før landing)

1 lysfyr (tændes ved aktivering via mobiltelefonen, skal tændes før landing)

2 lyspullerter til markering af indkørsel til heliport

 

Telefon nummer til heliports lystænding: 20584551., findes i telefonbogen på mobilen.

Følgende kommando sendes som SMS til 20584551. ”1234 start alt”

(Husk mellemrum)

Tændt belysning ved heliport slukker automatisk efter 30 minutter

Redningsudstyr ved ulykke med helikopteren

Crash Card:

I redningsskabet ligger et Crash Card, der viser, hvordan man kommer ind i helikopteren i nødstilfælde mv.

 

 

 

Pulverslukker:

Ved siden af redningsskabet er der opstillet 4 pulverslukker af 6 kg hver, i alt 24 kilo. Det betyder, at heliporten kan beflyves ag lægehelikoptere med en totallængde på op til 15 m, jf. den tekniske godkendelse af heliporten.

 

Redningsudstyr:

I redningsskabet findes redningsudstyr til brug for ulykker med helikoptere.

Personale – opgaver og ansvar

Den Præhospitale virksomhed.

Har det formelle ansvar for heliporten, Enhedschefen i DPV er Flypladschef.

Den ugentlige og månedlige kontrol varetages af Paramediciner på Akutlægebil Aalborg.

 

Alt personale har ansvar for at melde forhold der har betydning for sikkerheden på pladsen til Flypladschefen.

 

Heliporten vil ved hver landing blive betjent af ambulancepersonalet, når de modtager en helikopter ved heliporten.

 

Når ambulancepersonalet ankommer til heliporten for at møde en helikopter tjekker personalet, at heliporten er ryddet og klar til landing, ambulancepersonalet har i den forbindelse ansvaret for følgende opgaver:

 

Ambulancer skal holde tilbage ved skiltet ”Ventelinje for ambulance indtil helikopter er landet” og må først køre frem til heliporten efter helikopteren er landet for at undgå skader fra stenslag.

 

Er heliporten ikke ryddet og klar til landing kalder ambulancepersonalet op til den indflyvende helikopter via SINE terminalen eller mobiltelefonen og giver besked om dette til piloten.

 

Er heliportens afmærkeringslys, belyste vindpose eller lysfyr ude af funktion, kalder ambulancepersonalet op til den indflyvende helikopter via SINE terminalen eller mobiltelefonen og giver besked om dette til piloten.

 

Erkendte fejl og mangler ved heliporten og dens udstyr meddeles til Lucie Petersen, Den Præhospitale Virksomhed via AMK-vagtcentralen, som giver besked til flypladschefen.

 

Procedurerne er beskrevet i driftstandard, som er gældende for Region Nordjylland og Region Midtjylland.

 

Ved VFR-nat landing kan ambulancepersonalet desuden aktivere belysningen manuelt ved hjælp af en medicinskabsnøgle, som giver adgang til teknikskabet ved heliporten.

 

Helikopteren kontakter ambulancepersonalet direkte ved behov for assistance ved lystænding.

Referencer

Udarbejdet af Flypladschefen