Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til sengeplads administrering, registrering og overblik

Beskrivelse

Denne vejledning beskriver, hvordan man kan skabe et overblik over stue og seng/sengepladser og hvordan dette registreres og administreres på afdelingen. Denne vejledning kan desuden benyttes i den manuelle migrering til at registrere stue og seng på afdelingerne og patienterne.

Målgruppe

Denne instruks henvender sig primært til lægesekretærer og sygeplejersker.

Overgangen til NordEPJ

I overgangen til NordEPJ skal afdelingernes sengepladser opdateres. Herudover skal de migrerede patienter have registreret stue og seng, så det fremgår rigtigt af overblikket.

Registrering af stue og seng på patienter

Der kan registreres sengepladser på patienterne på to forskellige måder. Det kan enten gøres, når Patienten kommer og skal indlægges og/eller redigeres på patientens kontakten efterfølgende.

Registrering af stue og seng når patienten indlægges

Når du opretter en indlæggelse på en patient, er der et felt hvor du kan udfylde sengepladsen. Tryk på ”…” ud for feltet for at vælge sengeplads fra listen.

Billede 1

Herefter vil du blive mødt med en dialog, hvor du kan vælge en sengeplads.

Billede 2

Marker en sengeplads og tryk på ”OK” og ”OK” igen, når du er færdig med at oprette indlæggelsen. Patienten vil nu fremgå af oversigten ”Patienter pr. opholdsadresse” med en sengeplads. Se afsnit om ”Overblik over afdelingens sengepladser og patienter”. Du kan i dette billede kun se/vælge imellem de ledige sengepladser eller vælge ”ingen plads”.

 

Registrering af stue og seng efter patienten er indlagt eller ændre den hvis patienten flyttes til anden stue og/eller seng

Hvis patienten allerede er indlagt og skal tildeles sengeplads eller hvis patienten flyttes over i en anden seng, kan dette registreres via ”Rediger aktuelle kontakt” Billede 3 i menulinjen.

Når denne vælges, får du følgende dialog frem:

Billede 4

Her kan du trykke på ”…” og vælge hvilken sengeplads, patienten har/er flyttet til.

Billede 5

Tryk på ”OK” for at vælge sengepladsen og ”OK” igen for at gemme.

Overblik over afdelingens sengepladser og patienter

Man kan via oversigten ”Patienter pr. opholdsadresse” få et overblik over sengepladserne på afdelingen og patienterne.

Billede 7

De patienter, der ikke er tildelt en sengeplads i systemet, vil også fremgå af denne liste.

 

Administrering/opsætning af sengepladser på afdelingen

For at administrere/redigere afdelingens sengepladser, gå til ”Lokal opsætning” ? ”Patientadministration” ? ”Administrer sengepladser på afsnit…” (Der skal være logget ind på det afsnit, som ændringen skal fortages på og dette gøres fra organisatorisk kontekst).

Billede 8

Herefter åbnes denne dialog:

Billede 9

Tilføj sengeplads

For at tilføje sengeplads trykkes på ”Tilføj sengeplads…”.

Billede 10

Der skal som minimum udfyldes ”Navn” på sengepladsen.

Tryk på ”OK” for tilføje sengepladsen (denne proces kan gentages til de ønskede sengepladser er tilføjet) og ”OK” igen for at gemme.

Slet sengeplads

For at slette en sengeplads, højreklikkes på den sengeplads man ønsker at slette. Herefter vælges ”Slet sengeplads…”.

Billede 11

Billede 12

Tryk på ”Ja” for at bekræfte valget og ”OK” igen for at gemme.

Ret sengeplads

For at rette sengepladser højreklikkes på den sengeplads der ønskes redigeres.

Billede 13

Tryk på ”Ret sengepladsnavn…”

Billede 14

Ændre informationen til det du ønsker og tryk på ”OK” og ”OK” igen for at gemme.

Luk og åben sengeplads

Du kan også vælge at lukke sengepladser og åbne sengepladser. Dette gør du ved at højreklikke på en sengeplads og vælge henholdsvis ”Luk sengeplads” eller ”Åben sengeplads”.

Billede 15

Du kan kun lukke åbne sengepladser og åbne lukkede sengepladser.

Tryk på ”OK” for at gemme.

Det vil fremgå af listen hvilke sengepladser, der er lukkede, når du vil tildele en sengeplads til en patient.

Billede 16